help
Tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei Duurzame Oogst : Deelproject Economie : rapport economische positie [Boek]
Verstand, Daan \ Spoorenberg, Piet \ Kuik, Fons van \ Raaphorst, Marcel \ Beerling, Ellen \ 2019
De nota Gezonde Groei Duurzame Oogst (2013-2023) richt zich op het verduurzamen van de gewasbescherming, waarin het behoud van het economisch perspectief van telers centraal staat. Dit rapport toont de resultaten van de economische analyse van de akk ...
help
TEEB & i-Tree models : input for Aeres minor Growing Green Cities [Factsheet]
Hiemstra, J. \ Kuik, F. van \ 2018
help
Richtlijn takbreuk populier : landelijke richtlijn te gebruiken voor vervangingsplannen populieren in de stedelijke omgeving [Boek]
Kuik, Fons van \ Prooijen, Gerrit Jan van \ 2018
In opdracht van de Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging (ISB) is een richtlijn ontwikkeld die gebruikt kan worden bij het beoordelen van populieren. Deze richtlijn richt zich specifiek op het aspect takbreuk. Bij bepaalde typen populier kunn ...
help
Rapportage ontwikkeling protocol voor uniforme beoordeling essentaksterfte [Boek]
Kuik, A.J. van \ Hiemstra, J.A. \ Koping, J. \ Schraven, R. \ 2018
help
Protocol beoordeling essentaksterfte [Boek]
Kuik, A.J. van \ Hiemstra, J.A. \ Kopinga, J. \ Kuppen, H. \ Schraven, R. \ 2018
help
Presentaties WURKS-project Nature based solutions [Presentatie]
Vries, S. de \ Hiemstra, J. \ Kuik, F. van \ 2018
TEEB & i-Tree models Groen en welbevinden.
help
Wat kan duurzame handel bijdragen aan het behoud van natuurlijk kapitaal? : effecten van het certificeren van tropische grondstofproductieop ecosyteemdiensten : beleidsstudie [Boek]
Oorschot, Mark van \ Wentink, Carsten \ Kok, Marcel \ Beukering, Pieter van \ Kuik, Onno \ Drunen, Michiel van \ Berg, Jolanda van den \ Ingram, Verina \ Judge, Lucas \ Arets, Eric \ Veneklaas, Frank \ 2016
help
The contribution of sustainable trade to the conservation of natural capital : the effects of certifying tropical resource production on public and private benefits of ecosystem services [Boek]
Oorschot, Mark van \ Wentink, Carsten \ Kok, Marcel \ Beukering, Pieter van \ Kuik, Onno \ Drunen, Michiel van \ Berg, Jolanda vd \ Ingram, Verina \ Judge, Lucas \ Arets, Eric \ Veneklaas, Frank \ 2016
PBL Netherlands Environmental Assessment Agency has conducted a study into the potential impact of certified sustainable production on natural capital and the related ecosystem goods and services. Forests are a well-known example of natural capital; ...
help
Gebruik van groene middelen : inventarisatie laanboomkwekerij [Boek]
Sluis, B.J. van der \ Kuik, A.J. van \ Baltissen, A.H.M.C. \ 2016
In de laanboomteelt in de regio Opheusden wordt al jarenlang gewerkt aan verduurzaming van de teeltmethoden. Het verantwoord toepassen van gewasbeschermingsmiddelen is daarvan een belangrijk onderdeel. Door strengere regelgeving wordt het chemische m ...
help
Inventarisatie van de uitbreiding van de bloedingsziekte in paardenkastanjebomen in Den Haag [Boek]
Kuik, Fons van \ 2016
Sinds 2004 wordt door Wageningen Plant Research in opdracht van de gemeente Den Haag het paardenkastanje bestand beoordeeld op het voorkomen van de bloedingsziekte. Bomen die zijn aangetast door de bloedingsziekte, veroorzaakt door de bacterie Pseudo ...
help
Ketenanalyse residu gewasbeschermingsmiddelen : bloembollen, boomkwekerijproducten en vaste planten [Boek]
Werd, H.A.E. de \ Dalfsen, P. van \ Kuik, A.J. \ 2015
Greenpeace heeft in het voorjaar van 2014 bloembol- en knolproducten en tuinplanten in pot op residuen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden laten onderzoeken. PPO Wageningen UR heeft op verzoek van KAVB, Anthos en de LTO Vakgroep Boomkwekerij en ...
help
Fisk atlas Fryslân : verspreiding en ecologie van zoetwatervissen in Fryslân [Boek]
Melis, John \ Koopmans, M. \ Kuik, Bregtje \ Altenburg & Wymenga, ecologisch onderzoek \ 2015
Deze atlas geeft van elke soort een beschrijving van de kenmerken, het leefgebied, de ecologie en een actueel en compleet beeld van de verspreiding in de provincie Friesland.
help
Warmtebehandeling kastanjebloedingsziekte : hoe werkt het? [Presentatie]
Kuik, F. van \ Lammeren, A. van \ 2015
Kastanjebloedingsziekte is de meest bedreigende ziekte van paardenkastanjebomen. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en is dus besmettelijk. De meeste bomen bezwijken aan deze ziekte. Warmtebehandeling is op dit moment de enige methode die ...
help
Zieke bomen krijgen een jas aan : [onderzoek van André van Lammeren en Fons van Kuik] [Video]
Lammeren, A. van \ Kuik, F. van \ 2015
In Nederland heeft ongeveer de helft van alle kastanjebomen last van de bloedingsziekte. Volgens deskundigen is het genezen van een boom goedkoper dan een omhakken en een nieuwe planten. Een nieuwe behandelwijze is het inpakken en verwarmen van de aa ...
help
Mogelijke doorbraak in genezing kastanjebloedingsziekte \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Lammeren, A. van \ Kuik, F. van \ 2014
Hoewel er al een flink aantal preparaten en middelen is geprobeerd, moeten beheerders meestal lijdzaam toezien hoe hun paardenkastanjes door de kastanjebloedingsziekte wegkwijnen. Wellicht dat een nieuwe doorbraak in onderzoek door Wageningen UR daar ...
help
Is kastanjebloedingsziekte te genezen? \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Lammeren, A. van \ Kuik, F. van \ 2014
Hoewel er al een flink aantal preparaten en middelen is geprobeerd, moeten beheerders meestal lijdzaam toezien hoe hun paardenkastanjes door de kastanjebloedingsziekte wegkwijnen. Wellicht dat een nieuwe doorbraak in onderzoek door Wageningen UR daar ...
help
Duurzame bestrijding tulpengalmijt : onderzoek naar de effectiviteit van de roofmijt Neoseiulus paspalivorus tegen tulpengalmijt Aceria tulipae en onderzoek naar alternatieve voedselbronnen voor N. paspalivorus [Boek]
Kuik, F. van \ Silva, F. da \ Lesna, I. \ Sabelis, M. \ 2014
Tulpengalmijt vormt de grootste plaag in de bewaring van tulpen, is een risico voor verspreiding van TVX en kost de sector jaarlijks miljoenen euro’s. Huidige bestrijdingsmethodes werken in praktijk niet voldoende. Eerder onderzoek heeft aangetoond d ...
help
Beheersing van stambasisrot in Pachysandra, veroorzaakt door Phytophthora : nieuwe Phytophthora-soort zorgt voor problemen in Pachysandra’s [Boek]
Kuik, F. van \ 2013
Pachysandra is een belangrijke vaste plant/half heester binnen de pot- en containerteelt van vaste planten. Bij sommige bedrijven bestaat meer dan een kwart van hun productie uit Pachysandra. De uitval kan oplopen tot tientallen procenten. Dit geldt ...
help
Phytophthora-problematiek : inventarisatie van nieuwe Phytophthorasoorten in de teelt van boomkwekerijgewassen, in planten, grond en water [Boek]
Kuik, F. van \ [2013]
Wortelrot en stambasisrot zijn een toenemend probleem in diverse teelten. Het inzetten van (dure) gewasbeschermingsmiddelen kan wel uitbreiding van Phytophthora tegengaan, maar kan eenmaal zieke planten niet genezen. Een bijkomend probleem is dat er ...
help
Taksterfte buxus II [Boek]
Kuik, F. van \ Dalfsen, P. van \ Meij, J. van der \ Tol, R. van \ 2013
In het vorige PT buxusproject "Taksterfte buxus" is veel kennis opgedaan naar de effectiviteit van geschikte gewasbeschermingsmiddelen tegen de schimmel. Sommige middelen kunnen beter preventief worden ingezet en sommige hebben een meer curatieve wer ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.