Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 149

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Kurstjens
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ruimte voor de grote rivieren en ecologische herstelprogramma's : Hoe staat het er twintig jaar later voor? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Van Looy, K. \ Liefveld, W.M. \ Kurstjens, G. \ Hugtenburg, J. \ 2019
Het uitgevoerde natuurherstel langs Maas en Rijntakken heeft ertoe geleid dat de belangrijkste doelsoorten uit veel soortgroepen terugkeren, zoals stroomdalplanten, libellen, sprinkhanen, prikken, stroommossels, mét daarbij de kritische soorten van d ...
help
Bevers koloniseren de Geul in vijf jaar \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verschoor, G. \ Kurstjens, G. \ Koning, W. de \ 2015
In het kader van het project "Toekomst voor de Bever in Limburg" werden tussen 2002 en 2004 tien beverfamilies bijgeplaatst in Limburg. Dit vond plaats omdat verwacht werd dat de autonome ontwikkeling van een levensvatbare populatie in Limburg vanuit ...
help
Op weg naar grootschalig moerasherstel in het Kempen~Broek : de eerste resultaten [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lommelen, E. \ Kurstjens, G. \ Blust, G. De \ 2014
De grensregio tussen Cranendonck, Weert en Maaseik, in de huidige tijd Kempen~Broek genaamd, was vroeger grotendeels ingenomen door moerassen en veengebieden, afgewisseld met drogere zandruggen. Het gebied is door de eeuwen heen drooggelegd en geëxpl ...
help
Floraherstel in en om de vennen van het Weerterbos [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 2014
Tussen 1997 en 2013 heeft Stichting Limburgs Landschap gewerkt aan herstel van vennen en moerassen in het Weerterbos. In de periode 2000-2005 is op drie locaties in totaal 26 ha aan ondiep water en vochtige heide hersteld. In dit artikel wordt de flo ...
help
Een nieuwe toekomst voor de Otter \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Houben, B. \ Kurstjens, G. \ 2014
In het voorjaar 2012 heeft een Belgische onderzoeker tot driemaal toe een Otter (Lutra lutra) op een cameraval vastgelegd in het Kempen~Broek. De Otter werd waargenomen in het herstelde doorstroommoeras Smeetshof. Dit ie een eerste waarneming van de ...
help
De terugkeer van de Boomkikker in het Kempen~Broek : kansen voor een Belgisch-Nederlandse populatie [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Engelen, P. \ Kurstjens, G. \ Bruggenum, H.J.M. van \ 2014
De Boomkikker (Hyla arborea) maakt in het Belgische deel van het Kempen~Broek een positieve ontwikkeling door. Het verspreidingsgebied breidt zich uit. Exemplaren naderen de Nederlandse grens. Daarbij is de vraag of het lasndschap in Nederland (al) g ...
help
Tien jaar Bevers in het Kempen~Broek [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 2014
Sinds eind 2003 leven er weer Bevers (Castor fiber) in het Kempen~Broek. Dit gebeurde kort nadat in het Maasplassengebied bij Thorn en Stevensweert drie families met in totaal elf dieren waren uitgezet. Anno 2014 zijn veel beken en moerasgebieden in ...
help
Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers : 25 jaar ecologisch herstel van het rivierengebied tegen veranderende achtergronden \ De levende natuur [Artikel]
Peters, B.W.E. \ Overmars, W. \ Kurstjens, G. \ Rademakers, J.G.M. \ 2014
Geen landschapstype in Nederland is de laatste 25 jaar zo veranderd als die van de grote rivieren. Sinds het uitkomen van Plan Ooievaar in 1985 is ca. 12.000 hectare uiterwaarden tot natuur omgevormd. Er zijn nevengeulen gegraven, ooibossen opgeschot ...
help
Ondiepe overstromingsvlakte als missing link \ De levende natuur [Artikel]
Kurstjens, G. \ Geest, G.J. van \ Peters, B.W.E. \ Wijers, T.B.M. \ 2014
TRecent onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten flora en fauna profijt hebben gehad van de realisatie van natuurontwikkelingsprojecten langs grote rivieren gedurende de afgelopen 20 jaar. Er zijn echter ook soorten (bv moerasvogels, amfibieën en ...
help
De terugkeer van de Otter in Limburg : het Roerdal als cruciale schakel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Houben, B. \ 2014
Het Roerdal is één van de gebieden in Midden-Limburg die is uitverkoren als kansrijke locatie voor bijplaatsing van de Otter (Lutra lutra). Dit artikel gaat nader in op de achtergrond van het project om de otter terug te krijgen in Limburg. Het betre ...
help
Metropolitan landscape : a development strategy for Park21: learning from the International context of Metropolitan parks [Studentenverslag]
Hulsebosch, A. \ 2014
With Park21 the municipality Haarlemmermeer has a large and varied landscape for recreation. The area between Hoofddorp and Nieuw-Vennep is the new backyard for residents, but also the green heart of the Haarlemmermeer and a link for the regional gre ...
help
De terugkeer van de Boomkikker in de zuidelijke Maasduinen : op weg naar een duurzame populatie? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Crombaghs, B. \ Kurstjens, G. \ Bussink, H. \ Heuvermans, J. \ Wetjens, T. \ 2012
Het areaal van de Boomkikker (Hyla arborea) in Limburg is door habitatvernetiging zeer sterk ingekrompen, in vergelijking met de situatie voor 1950. Wat overbleef was één populatie, namelijk die van de Doort, gemeente Echt-Susteren. Dankzij gerichte ...
help
Rijn in beeld - Dl. 2: Inrichting, beheer en beleid langs grote rivieren [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 2012
Bij veel partijen betrokken bij de natuurontwikkelingsprojecten langs de Rijntakken is de behoefte ontstaan de ecologische effecten van de belangrijkste projecten in kaart te brengen. In dit deel van Rijn in beeld staat inrichting, beheer en beleid l ...
help
Rijn in beeld - Dl. 1: Ecologische resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling langs de Rijntakken [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 2012
Bij veel partijen betrokken bij de natuurontwikkelingsprojecten langs de Rijntakken is de behoefte ontstaan de ecologische effecten van de belangrijkste projecten in kaart te brengen. Het betreft de veranderingen van flora en fauna in de belangrijkst ...
help
Actief zand : deelrapport project 'Rijn in beeld' : het herstel van oeverwallen en stroomdalflora langs de Rijntakken [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 2012
Vanwege de bijzondere ontwikkelingen op de nieuwe oeverwallen is in het kader van project Rijn in Beeld extra aandacht geschonken aan de ontwikkeling van zandige oeverwallen langs de Waal en de IJssel. Hierbij is zowel morfologisch gekeken, als naar ...
help
Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer in uiterwaarden : deelrapport project 'Rijn in beeld' [Boek]
Kurstjens, G. \ Peters, B. \ Diermen, J. van \ 2012
In het kader van het project Rijn in Beeld is onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van agrarisch natuurbeheer in uiterwaardgebieden. Hierbij is zowel naar weidevogels gekeken als naar de resultaten met botanische pakketten. Hoe hebben de a ...
help
Rijn in Beeld : zomerganzen in het rivierengebied: naar een duurzaam kleinere populatie [Boek]
Kurstjens, G. \ Peters, B. \ 2011
In het kader van het project Rijn in Beeld wordt vastgesteld dat de ganzendiscussie een belangrijk thema is langs de Rijntakken, die veel invloed heeft op de kwaliteit van de natuur langs de grote rivieren als geheel. Bovendien veroorzaken zomerganze ...
help
De verwachte ontwikkelingen van de beverpopulatie in Nederland : naar een bevermanagement [Boek]
Kurstjens, G. \ Niewold, F. \ 2011
De bever is sinds 1988 dankzij herintroductieprojecten terug in Nederland en weer steeds vaker in het wild te zien. De populatie neemt nog steeds toe en het aantal bevers zal van 500 bevers nu, oplopen tot 1.600 – 2.000 dieren in 2025. Naast de mooie ...
help
Vijftien jaar ecologisch herstel langs de Maas : hoe reageert de flora? \ De levende natuur [Artikel]
Kurstjens, G. \ Peters, B. \ 2011
Sinds begin jaren negentig is er geïnvesteerd in natuurontwikkeling in het Maasdal. Het areaal natuurgebied is tussen 1990 en 2006 toegenomen van minder dan 100 ha tot ruim 1500 ha. Als onderdeel van het project 'Maas in Beeld' is onderzocht hoe de f ...
help
Casus Park21: kansrijke aanpak voor groen om de stad [thema Landschap als kapitaal] \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kurstjens, P. \ 2011
Om de recreatiedruk vanuit de sterk groeiende steden op te vangen heeft het Rijk omstreeks 1985 een beleid handen en voeten gegeven voor groen rond de steden. Het programma mikte op zo'n 14.500 hectare. De grootste behoefte lag in de meer verstedelij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.