help
Melkgeitenhouder Henri Drost over zijn CAE- en CL-certificering : "ik sta sterker naar de toekomst toe" \ GD schaap geit [Artikel]
Kuyper, P. de \ 2017
Melkgeitenhouder Henri Drost uit Lunteren speelde al langer met de gedachte zijn bedrijf te laten certificeren voor CAE en CL. In de zomer van 2016 besloot hij dat de tijd rijp was. De melkprijs was gunstig en hij vond het een mooi vooruitzicht dat z ...
help
Driemaal daags grondig spoelen : Varkenshandel Dijk wil vooroplopen met schoon transport \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Kuyper, P. de \ 2016
“Het laatste wat we willen is dat we met onze vrachtwagens een besmetting overbrengen”, zegt directeur Hendrie Dijk van Varkenshandel Dijk uit Brucht. En dus doet hij er met zijn onderneming veel aan zijn trucks vrij van ziekteverwekkers te houden. V ...
help
Volautomatische scrapietest \ GD schaap geit [Artikel]
Kuyper, P. de \ 2016
Scrapie, een slepende ziekte van het zenuwstelsel bij schapen en geiten, komt in Nederland gelukkig steeds minder voor. Maar om zeker te zijn dat rammen, ooien of lammeren ongevoelig zijn voor scrapie, kunnen schapenhouders bloed insturen naar GD voo ...
help
Dierenartsen positief over bedrijfsbehandelplan : uitkomsten droesenquête \ De hippische ondernemer [Artikel]
Aarts, R. \ Kuyper, P. de \ 2016
Steeds vaker blijkt dat paarden met droes niet altijd het klassieke beeld met abcessen rondom de voorste luchtwegen hoeven te vertonen. Ook mildere vormen, alleen (matige) koorts of neusuitvloeiing, komen voor. De infectieziekte wordt daardoor niet a ...
help
Droesbacterie: bedreigde diersoort of zelf een bedreiging? \ De hippische ondernemer [Artikel]
Kuyper, P. de \ 2016
Droes wordt nogal eens onderschat. De droesbacterie Streptococcus equi subsp. equi lijkt weliswaar een ‘bedreigde diersoort’ te worden, bedreigend voor paarden is ze nog steeds, meer zelfs dan sommigen denken. Het opsporen van symptoomloze dragers vo ...
help
Vijf vragen over vogelgriep in Nederland \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bouwstra, R. \ Kuyper, P. de \ 2016
Het begon met dode wilde watervogels en eind november werd het eerste commerciële bedrijf getroffen door het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8. Op het besmette bedrijf werden 10.000 eenden geruimd. Door de aanwezigheid van het virus op het bedrijf i ...
help
Nieuwe DNA-technieken voor bestrijding Mycoplasma synoviae \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Kuyper, P. de \ 2016
Mycoplasma synoviae (M.s.) is een besmettelijke bacterie die bij pluimvee kan leiden tot luchtweg- en gewrichtsproblemen en eierschaalafwijkingen. GD-onderzoeker Remco Dijkman ontwikkelde twee nieuwe testen: een waarmee M.s. beter kan worden opgespoo ...
help
Vlotte diagnose bij diarree : ontwikkeling van een darmpakket voor biggen \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Kuyper, P. de \ 2016
Bij biggen met diarree heeft een dierenarts vaak wel vermoedens wat de verwekker is, maar om te kunnen bepalen wat de beste aanpak is, heeft hij aanvullende diagnostiek nodig. GD ontwikkelt daarom een darmpakket voor biggen waarmee de dierenarts vlot ...
help
Mestonderzoek in het GD-lab \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Franssen, P. \ Kuyper, P. de \ 2016
Vijftien tot twintig mestmonsters van varkens komen dagelijks binnen in het laboratorium van GD. Die kunnen op verschillende manieren worden onderzocht. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij dat mestonderzoek? En hoe kunnen varkenshouders en dier ...
help
“Ik zou willen dat de geitenwereld transparanter was” : hobbyfokker Jan de With uit Lexmond \ GD schaap geit [Artikel]
Kuyper, P. de \ 2016
Vier bokken op zeventien geiten heeft Jan de With (50) uit Lexmond. Het geeft aan hoe fanatiek de hobbyfokker zoekt naar goede bloedlijnen. Net zo fanatiek is hij in het monitoren van de gezondheid van zijn witte geiten. “Je kunt het maar beter weten ...
help
Functionele diversiteit mycorrhizaschimmels onder druk door stikstofdepositie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Ozinga, W. \ Kuyper, T.W. \ 2015
Bosbodems kunnen veel verschillende ectomycorrhiza-vormende schimmels herbergen. In de herfst is een glimp van deze ondergrondse rijkdom te zien via de vorming van vruchtlichamen (‘paddenstoelen’). De ectomycorrhizaschimmels spelen een belangrijke ro ...
help
Trees from Traffic : Kunnen we houtige biomassa afkomstig van wegbermen gebruiken als bron van hernieuwbare energie? \ Bosrevue [Artikel]
Vreese, R. de \ Haelst, B. van \ Kuyper, N. de \ Somers, A. \ 2015
help
Veldgids paddenstoelen : plaatjeszwammen en boleten [Boek]
Dam, N. \ Kuyper, T.W. \ cop. 2013
Zelf paddenstoelen herkennen kun je nu met deze nieuwe Veldgids paddenstoelen. De veldgids beschrijft 500 algemene soorten plaatjeszwammen en boleten van Nederland. Deze dekken ruim 95 procent van alle in Nederland geregistreerde waarnemingen - en da ...
help
Paddenstoelen in het natuurbeheer : OBN preadvies paddenstoelen - Deel 2: Mycoflora per natuurtype [Boek]
Ozinga, W.A. \ Arnolds, E. \ Keizer, P.-J. \ Kuyper, T.W. \ Berg, A. van den \ Chrispijn, R. \ Hennekens, S. \ Hommel, P. \ Huijser, H. \ Schaminée, J. \ Termorshuizen, A. \ Tweel, M. van \ Veerkamp, M. \ Waal, R. de \ 2013
Het rapport ‘Paddenstoelen in het natuurbeheer’ van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) slaat een brug tussen beheerders van bos- en natuurterreinen aan de ene kant, en mycologen en hun inventarisaties aan de andere kant. I ...
help
Bemesting zomerbloemen biedt kansen (NMI, Blgg en CropEye) : fosfaat vervult sleutelrol in stikstofbenutting [Brochure]
Kuyper, D. \ [ca. 2013]
Het huidige bemestingsadvies stikstof voor zomerbloemen staat ter discussie. Het gewas Delphinium heeft als bestaand advies 150 kg N per hectare, en voor Carthamus, Alchemilla, Paeonia en Solidago is dat 200 kg N per hectare. Gedurende een tweejarig ...
help
Paddenstoelen in het natuurbeheer : OBN preadvies paddenstoelen - Deel 1: Ecologie, knelpunten en kennislacunes [Boek]
Ozinga, W.A. \ Arnolds, E. \ Keizer, P.-J. \ Kuyper, T.W. \ Berg, A. van den \ Chrispijn, R. \ Hennekens, S. \ Hommel, P. \ Huijser, H. \ Schaminée, J. \ Termorshuizen, A. \ Tweel, M. van \ Veerkamp, M. \ Waal, R. \ 2013
Het rapport ‘Paddenstoelen in het natuurbeheer’ van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) slaat een brug tussen beheerders van bos- en natuurterreinen aan de ene kant, en mycologen en hun inventarisaties aan de andere kant. I ...
help
Uitheemse ectomycorrhizapaddenstoelen \ Coolia : kontaktblad van de Nederlandse Mycologische Vereniging [Artikel]
Vellinga, E.C. \ Kuyper, T.W. \ 2012
Exotische paddenstoelen zijn paddenstoelen waarvan het oorspronkelijke verspreidingsgebied ver buiten Nederland ligt en die pas sinds het begin van de twintigste eeuw in ons land ingeburgerd zijn. Hoewel het begrip ‘exoot’ vooral beschrijvend is, kle ...
help
Veredelen op fosfaatopname : veredeling biedt perspectief bij fosfaatproblematiek ui [Poster]
Scholten, O.E. \ Burger, K. \ Kuyper, T.W. \ [2011]
Poster met onderzoeksinformatie. Onderzoek aan kruisingen van ui met Allium fistulosum levert veelbelovende resultaten op voor veredeling op fosfaatefficiëntie.
help
Vergelijking van een gasturbine in de glastuinbouw [Boek]
Heijman, R. \ Kuyper, A. \ Linnemans, F. \ 2011
In deze rapportage is een vergelijking getrokken tussen de toepassing van een gasmotor (WKK) versus een gasturbine in de glastuinbouw. De vergelijking is gemaakt voor een tomatenteelt (onbelicht) en rozenteelt (belicht). Tevens is de vergelijking nog ...
help
Eindrapportage grasraffinage in oostelijk Flevoland, een businessplan [Boek]
Kuyper \ Linnemans \ Klein Hesselink \ 2011
Het Platform Groene Grondstoffen heeft een ondernemingsplan laten uitwerken voor grasraffinage in Flevoland. In het eindrapport wordt de business case uitgewerkt, waarbij eiwit en andere waardevolle fracties uit het gras worden gehaald en het restant ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.