help
Eindrapport LNV community 2019 [Boek]
Gulpers, N. \ Kwakman, P. \ Klerkx, M.-L. \ [2020]
De pilot van de LNV Community liep van juni t/m december 2019. In deze periode hebben 6 onderzoeken plaatsgevonden. Daarbij zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: De positie van de boer in de keten; Ervaren tegenstellingen in regels; Gebruik van r ...
help
Radon-222 in ground water and finished drinking water in the Dutch provinces Overijssel and Limburg : measuring campaign 2015 [Boek]
Kwakman, P.J.M. \ Versteegh, J.F.M. \ 2016
De metingen van radon-222 in een aantal grondwater- en drinkwatermonsters uit Overijssel en Limburg laten duidelijk zien dat de grenswaarde van 100 Becquerel per liter (Bq.l-1), de maat voor radioactiviteit per liter watermonster, niet wordt overschr ...
help
Waterschap onderzoekt verkeersbelasting op dijk [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kwakman, L. \ Veen, N.J. van \ Soest, E. van \ 2012
Vooral bij smalle boezemkaden met steile taluds heeft de verkeersbelasting een grote negatieve invloed op de stabiliteit van dijken en kaden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op drie locaties een statische en dynamische praktijkproef ...
help
Grote wateroverspanningen bij praktijkproeven verkeersbelasting op waterkering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kwakman, L. \ Veen, N. van \ Soest, E. van \ 2012
De dijken en kaden in Nederland worden periodiek beoordeeld op hun waterkerende functie. Een belangrijk onderdeel van deze beoordeling is de toetsing van de macrostabiliteit. Dat gebeurt onder andere door zware verkeersbelasting. Vooral bij de veelal ...
help
Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater en drinkwaterbronnen [Boek]
Kwakman, P.J.M. \ Versteegh, J.F.M. \ cop. 2010
Drinkwater kan door een radiologisch incident verontreinigd raken met radioactief materiaal. Om de stralingsdosis na de consumptie van drinkwater te beperken, kunnen Nederlandse drinkwaterbedrijven nooddrinkwater verstrekken. Drinkwaterbedrijven zijn ...
help
Aanbod fritesgeschikt remt prijsstijgingen \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Kwakman, J. \ 2010
De prijs van fritesgeschikte aardappelen heeft te lijden van een groot aanbod, waarvan de kwaliteit niet overhoudt. Aantrekkende export biedt enig soelaas
help
Nu eens een vraagmarkt : grote oogst België compenseert niet genoeg \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Knuivers, M. \ Kwakman, J. \ Fone, N. \ 2010
Het aardappelseizoen in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië verliep als in Nederland: koude Lente, hete zomer en natte herfst. Dus lage opbrengsten.
help
Prijs frites geschikt: systemen werken nog \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Kwakman, J. \ 2010
Er is veel gemor over de prijs van fritesaardappelen; noteringen verdwijnen en het aandeel vrije aardappelen slinkt. Een duik in de aardappelmarkt.
help
Verhoging uienprijs nog even afgeremd \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Kwakman, J. \ 2010
Het uienseizoen is de telers na twee mindere jaren gunstig gezind. De export loopt vlot en het aanbod is net groot genoeg. De prijs kan nog stijgen.
help
Geotechnische ondergrond zeewering krijgt extra aandacht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bisschop, F. \ Kwakman, L. \ Ursem, M. \ 2010
Geotechnisch onderzoek wijst uit dat de stabiliteit van de huidige Hondsbossche en Pettemer Zeewering onder extreme belastingen niet voldoet aan de nieuwe randvoorwaarden, die gelden bij versterking van de waterkering. Bij het onderzoek was er bijzon ...
help
Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater(bronnen) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kwakman, P. \ Versteegh, A. \ 2010
Drinkwater kan door een radiologisch incident verontreinigd raken met radioactief materiaal. Mensen die dit water drinken, kunnen daardoor een stralingsdosis oplopen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de consumptie van besmet drinkwater en de do ...
help
Chinees blijft aan de markt : zuiveltekort stimulans voor exportlanden \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Kwakman, J. \ 2010
De zuivelprijzen op de wereldmarkt zijn naar elkaar gegroeid. De EU en de VS exporteren meer. De Rabobank ziet China als enorme groeimarkt voor de komende jaren.
help
'Niet alleen de vraagzijde bepaalt de aardappelprijzen' \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Kwakman, J. \ 2010
Voor prijsvorming en prijsinformatie in de markt voor industrieaardappelen zou één onafhankelijk instituut ideaal zijn, vindt Louis Beemsterboer van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA).
help
, verpakkingswetenschapper: technologie voor vers verpakken is één, vermarkten is een tweede \ Pakblad : maandblad voor het verpakkende bedrijfsleven [Artikel]
Kwakman, J. \ 2008
Interview met Ulphard Thoden van Velzen, werkzaam bij Wageningen UR over verpakkingsonderzoek
help
Consument mikt op gezonder en helder: water en PET zijn het helemaal \ Pakblad : maandblad voor het verpakkende bedrijfsleven [Artikel]
Kwakman, J. \ 2007
De markt voor drankenverpakking verandert. Dat is het gevolg van nieuwe consumententrends en de altijd voortgaande productontwikkeling. De sleutelwoorden zijn: zorg voor gezondheid, helderheid, milieubewustzijn, PET
help
'Verpakking is pas succes als hele keten er aan wint' : Jay Gouliard, verpakkingstopman Unilever Foods \ Pakblad : maandblad voor het verpakkende bedrijfsleven [Artikel]
Kwakman, J. \ 2007
Verpakken is geen solistenwerk, blijkt uit het relaas van Jay Gouliard, vicepresident Global Foods Packaging van Unilever Foods. Gouliard, de prominente gast op het jubileumcongres van de Vereniging van Nederlandse Verpakkingsdeskundigen, vindt dat b ...
help
Export ook begin 2007 cruciaal \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Kwakman, J. \ 2007
Het economische scenario voor de varkenshouderij voor begin 2007 wordt bepaald door verlerlei factoren maar de verwachting is meer Hollandse varkens en veel meer biggen. De aftrek van varkens is matig, maar naar biggen is veel vraag. De export bepaal ...
help
Probabilistische aanpak maakt risico's ondergrond expliciet \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kwakman, L \ Bisschop, F. \ Bruin, R.J. \ Jonkers, G. \ 2007
De traditionele rekenmethodiek geeft bij het bouwen op zettinggevoelige ondergrond slechts beperkt inzicht in de onzekerheden en risico's. Probabilistisch rekenen vermindert deze beperking voor een groot deel, waardoor het mogelijk is om een afgewoge ...
help
'Mensen houden van gemak' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Kwakman, J. \ 2006
Varkenshouder Rob Kleinsman in Bentelo (Ov.) verkoopt varkensvlees uit de eigen productie op markten, in de eigen winkel en via groepsarrangementen in eigen evenementenzaal. Deze neventak levert 50% aan het inkomen
help
Kijken en zo min mogelijk snijden \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Kwakman, J. \ 2006
Vion keurt de varkens in haar slachterij in Helmond volgens het systeem 'ketenkeuring'. Dat kan dankzij een intensieve ketenbewaking met uitgebreide bloedbemonstering. Hoe werkt dit systeeem?
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.