help
Smakelijke vermarkting groente en fruit [Factsheet]
Labrie, C. \ [ca. 2018]
Segmentatie van consumenten op leefstijl
help
Smakelijke Vermarkting groente en fruit [Factsheet]
Labrie, C. \ Sijtsema, S. \ [ca. 2018]
Segmentatie van consumenten op smaakvoorkeur tomaat in Nederland, Duitsland en Engeland.
help
Kas als apotheek [Brochure]
Labrie, C. \ [ca. 2015]
Het doel van het initiatief Kas als Apotheek is nieuwe verdienmodellen ontwikkelen voor inhoudstoffen uit bedekte teelten. De combinatie van de stuurmogelijkheden die kassen bieden, in combinatie met het vakmanschap van de telers en een evidence base ...
help
De Kas als Apotheek voor mens, dier en plant : "er zit zoveel meer in planten" [Presentatie]
Poot, E. \ Verkerke, W. \ Labrie, C. \ Meer, I. van der \ 2014
Presentatie van het Jaarevent 2014 van het Kenniscentrum Plantenstoffen. In deze presentatie wordt ingegaan op de mogelijkheden die plantenstoffen bieden om glastuinbouwproducten beter te verwaarden.
help
Onderscheid in Vers : uitwerking discussie telers en groentespeciaalzaken n.a.v. het project PPP Paprika: een ketenaanpak voor duurzame vruchtgroenten met meer waarde [Presentatie]
Splinter, G. \ Doorneweert, B. \ Labrie, C. \ [2014]
Uitwerking discussie telers en groentespeciaalzaken n.a.v. het project PPP Paprika: een ketenaanpak voor duurzame vruchtgroenten met meer waarde. Aan de hand van de vragen die daarbij gesteld zijn: hoe ziet het wederzijdse partnerschap er uit? welke ...
help
Bemesting Alstroemeria : invloed van EC en K:Ca verhouding in de teelt van Alstroemeria op kokossubstraat [Boek]
Helm, F. van der \ Labrie, C. \ Mourik, N. van \ Groot, M. de \ Voogt, W. \ cop. 2013
In 2010 is budget beschikbaar gesteld door het Productschap Tuinbouw voor een 2 jaar durend onderzoek om te bepalen wat de juiste verhouding K:Ca bij verschillende EC-niveau’s is gedurende het jaar. Er is een twee jaar durende kasproef uitgevoerd waa ...
help
Freesia groeimodel : ontwikkeling van een groeimodel voor gebruik door telers [Boek]
Labrie, C. \ Visser, P. de \ Buwalda, F. \ Helm, F. van der \ cop. 2011
Referaat Wageningen UR Glastuinbouw heeft in nauwe samenwerking met de freesiasector en met financiering van de sector via het Productschap TuinbouwT onderzoek gedaan naar de (kwantitatieve) effecten van klimaat op groei van Freesia, en heeft dit ver ...
help
Het nieuwe telen freesia : ontwerp van een energiezuinig teeltconcept [Boek]
Weel, P. van \ Labrie, C. \ Helm, F. van der \ cop. 2011
Wageningen UR Glastuinbouw heeft in opdracht van het PT en het ministerie van EL&I in het kader van Kas als Energiebron voorbereidend onderzoek gedaan naar een energiezuinig teeltconcept voor Freesia (“Het Nieuwe Telen”). De warmtevraag van de gangba ...
help
'Het Nieuwe Telen' Lisianthus : verkennende studie [Boek]
Helm, F. van der \ Labrie, C. \ Zwart, F. de \ Vermeulen, T. \ Boer, P. de \ Raaphorst, M. \ cop. 2011
Vanuit de Landelijke Commissie Lisianthus is de wens geuit om de teeltwijze van Lisianthus verder te verbeteren. Bij andere gewassen is met ‘Het Nieuwe Telen’ veel kennis opgedaan en blijken bij andere snijbloemen aanzienlijke energiebesparingen moge ...
help
Glastuinbouw Business met Biomassa [Presentatie]
Labrie, C. \ Donkers, J.W. \ Broens, D.F. \ 2011
Powerpointpresentatie over de mogelijkheden voor het gebruik van biomassa uit reststromen van de glastuinbouw.
help
Het Nieuwe Telen Alstroemeria praktijk-implementatie [Presentatie]
Helm, F. van der \ Weel, P. van \ Labrie, C. \ Zwart, F. de \ 2011
Powerpointpresentatie.
help
het nieuwe telen Lisianthus : verkenning van mogelijkheden voor energiebesparing [Presentatie]
Helm, F. van der \ Vermeulen, T. \ Labrie, C. \ Boer, P. de \ [2011]
Powerpointpresentatie.
help
Aster op substraat [Poster]
Labrie, C. \ [2010]
Poster over de teelt van Aster op substraat. Aanleiding was dat door teelt uit de grond de emissie beter beheersbaar is en de wens om in de winter rendabel door te kunnen telen, ruimtewinst en in potentie een hogere productie.
help
Groeimodel freesia [Presentatie]
Buwalda, F. \ Labrie, C. \ [ca. 2010]
Powerpoint presentatie over het nut en toepassing van een groeimodel voor Freesia.
help
Pretreatment of organic flowers [Poster]
Slootweg, C. \ Labrie, C. \ Saarloos, R. \ [2010]
Poster met onderzoeksinformatie over het testen van voorbehandelingsmiddelen voor biologische snijbloemen. Twee middelen (Dipper en Cropclean) zijn uitgebreider getest.
help
Aster op substraat : proef met teelt op goten met eb/vloed en met druppelaars [Boek]
Labrie, C. \ cop. 2010
Door asters op substraat te telen is ruimtewinst te genereren waardoor een jaarrondteelt eerder rendabel kan worden. Er is een jaarrond kasproef uitgevoerd met vier Astercultivars op drie verschillende teeltsystemen met twee typen kokos. Er zijn vijf ...
help
Vrijwel alle onderzoeken positief : special Het Nieuwe Telen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Marcelis, L. \ Dueck, T. \ Noort, F. van \ Kromwijk, A. \ Labrie, C. \ Zwart, F. de \ Fransen, J. \ Mei, M. van der \ Beukel, K. van den \ 2010
Uit vrijwel alle proeven met Het Nieuwe telen blijkt dat er nog veel energie te besparen valt. Bovendien wordt de kwaliteit van de producten er niet minder op. De resultaten van de diverse onderzoeken op een rij.
help
Het Nieuwe Telen in de sierteelt [Presentatie]
Gelder, A. de \ Noort, F. van \ Labrie, C. \ 2010
Powerpointpresentatie over de ambities van het Nieuwe Telen (HNT) nl. substantiële energiebesparing, wat heeft het gewas nodig, het verlagen van de energievraag van de teelt en is het direct toepasbaar in de praktijk.
help
Looking for the best cutflowers for organic greenhouse culture [Poster]
Slootweg, C. \ Labrie, C. \ [2010]
Poster met onderzoeksinformatie. Verschillende rassen van snijbloemen zijn getest op geschiktheid voor biologische teelt onder glas.
help
Het nieuwe telen Anthurium : ontwerpen en doorrekenen van een energiezuinig teeltconcept [Boek]
García, N. \ Zwart, F. de \ Labrie, C. \ cop. 2010
“Het Nieuwe Telen” is substantieel energiezuiniger telen, met inzet van technieken om de warmtevraag te beperken en een optimaal teeltklimaat te handhaven. In diverse gewassen heeft het toepassen van verschillende elementen uit “Het Nieuwe Telen” gel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.