help
Gerbera: maximale isolatie en lichtonderschepping : de invloed van spouwscherm, lichtsom, daglengte in winter, balans licht-temperatuur, en bladsnoei in de winter op productie, kwaliteit en energiegebruik [Boek]
García Victoria, Nieves \ Gelder, Arie de \ Kempkes, Frank \ Weerheim, Kees \ Lagas, Peter \ Haaster, Bram van \ Dings, Eugenie \ 2017
With the objective of further reducing energy consumption in gerbera cultivation and financed by the program“Greenhouse as Source of Energy” and the Knowledge Cooperation Gerbera, research was conducted from July2016 to July 2017 at WUR Greenhouse Ho ...
help
Monitor infrastructuur en ruimte 2016 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Schuit, Johan van der \ Amsterdam, Hans van \ Blom, Wim \ Breedijk, Marnix \ Diederiks, Jos \ Evers, David \ Franken, Ron \ Hilbers, Hans \ Lagas, Piet \ Puijenbroek, Peter van \ Rijn, Frank van \ Thissen, Mark \ Vugteveen, Pim \ Willigers, Mark \ Jorritsma, Peter \ Leeuwen, Niek van \ Altenburg, Frank \ 2016
help
Besparen op groeilicht en warmte bij Gerbera [Boek]
Dueck, Tom \ Kempkes, Frank \ Visser, Pieter de \ Lagas, Peter \ 2015
Voor de Gerberateelt wordt gezocht naar verbeterde belichtingssystemen, nu veel telers hun belichtingssystemen gaan vervangen of verzwaren qua niveau. Verandering van het belichtingssysteem in termen van lichtintensiteit of type belichting (SON-T, hy ...
help
Tomaten belichten met minder elektriciteit [Boek]
Dieleman, A. \ Janse, J. \ Gelder, A. de \ Kempkes, F. \ Visser, P. de \ Lagas, P. \ Meinen, E. \ Warmenhoven, M. \ Elings, A. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ [2015]
In de afgelopen 10 jaar is het areaal belichte teelt in de glastuinbouw flink toegenomen, evenals de geïnstalleerde vermogens. Daarmee is het gebruik van elektriciteit voor groeilicht een belangrijke post in het energiegebruik van de sector. Om een a ...
help
Groeimodel Gerbera : eindrapport van teeltproef en ontwikkeling van een groeimodel voor de Gerbera [Boek]
Visser, P. de \ Helm, F. van der \ Buwalda, F. \ Lagas, P. \ [2014]
Deze rapportage bevat een verslag van een daglengteproef uitgevoerd bij WUR Glastuinbouw te Bleiswijk en de beschrijving van opbouw en resultaten van het groeimodel gerbera. Het onderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw op verzoek van de ...
help
Verticale temperatuurgradiënten in geconditioneerde kassen : effecten op groei, ontwikkeling en onderliggende processen bij tomaat [Boek]
Dieleman, A. \ Gelder, A. de \ Janse, J. \ Lagas, P. \ Eveleens, B. \ Qian, T. \ Elings, A. \ Steenhuizen, J. \ Stanghellini, C. \ Nederhoff, E. \ Savvides, A. \ Farneti, B. \ Visser, R. de \ Woltering, E. \ Marcelis, L. \ cop. 2012
In de jaren 2003 tot 2007 is het aantal bedrijven waarop (semi)gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven bleken echter vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. Daarom is in 2008 door Wageningen UR ...
help
Literatuurstudie Ionspecifieke meetmethoden : werkpakket 3: nieuwe meet- en regeltechniek bemesting [Boek]
Gieling, T.G. \ Blok, C. \ Maas, B. van der \ Os, E.A. van \ Lagas, P. \ cop. 2012
Aan de kant van klimaat wordt het “Het Nieuwe Telen” ingezet als instrument op het minimaliseren van het energiegebruik, zoveel mogelijk met behoud van productie en kwaliteit. Aan de kant van water, nutriënten en bestrijdingsmiddelen richten de Kader ...
help
Temperatuurstrategieën in geconditioneerde kassen : effecten op groei, ontwikkeling en onderliggende processen bij tomaat [Boek]
Dieleman, A. \ Gelder, A. de \ Janse, J. \ Eveleens, B. \ Lagas, P. \ Elings, A. \ Qian, T. \ Steenhuizen, J. \ Biemans, R. \ cop. 2012
In de jaren 2003 tot 2007 is het aantal bedrijven waarop (semi)gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven bleken echter vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. Daarom is in 2008 door Wageningen UR ...
help
Investeren in kwantiteit en kwaliteit [special kansrijke natuur] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Lagas, P. \ Diederiks, J. \ 2011
Sommige wijken van onze vier grote steden moeten het praktisch zonder groen doen. De perspectieven op verbetering zijn slecht, omdat budgetten onder druk staan en er binnenstedelijk wordt bijgebouwd. Om toch de kwantiteit en de kwaliteit van het groe ...
help
Onderbouwing effectafstanden bestaande handelingen Natura 2000 gebieden in Overijssel [Boek]
Vegte, F.G. van der \ Jong, B. de \ Bruins Slot, R. \ Lagas, D. \ Poos, M. \ 2011
In en rondom Natura 2000-gebieden komen handelingen voor die effecten kunnen veroorzaken op de instandhoudingsdoelen die gelden voor Natura 2000-gebieden. Volgens art 19c Nb-wet draagt het bevoegd gezag er voor zorg dat passende maatregelen worden ge ...
help
Arena sessie toepassing ion specifief meten 23 november 2011 : groeisturen met voeding [Presentatie]
Blok, C. \ Gieling, T. \ Lagas, P. \ IJdo, M. \ Marcelis, L. \ Elings, A. \ Dieleman, A. \ Visser, P. de \ [2011]
Powerpointpresentatie.
help
Regelingen reductie spui : workshop Teelten de Grond Uit [Presentatie]
Blok, E. \ Gieling, T. \ Lagas, P. \ IJdo, M. \ Marcelis, L. \ Elings, A. \ Dieleman, A. \ Visser, P. de \ [2011]
Powerpointpresentatie over mogelijke maatregelen om spui te reduceren in de glastuinbouw.
help
Literatuuronderzoek+ kasproef= groeimodel Gerbera [Presentatie]
Helm, F. van der \ Visser, P. de \ Eveleens, B. \ Lagas, P. \ Buwalda, F. \ 2011
Powerpointpresentatie over onderzoek voor de ontwikkeling van een groeimodel van gerbera.
help
Minder geurhinder maar doel blijft buiten bereik: evaluatie geurbeleid in Nederland \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Lagas, P. \ Buijs, T. \ 2010
In 1995 heeft het geurbeleid in Nederland vorm gekregen. Het bereiken van de doelstelling, maximaal 12% geurgehinderden in 2000 en geen ernstige geurhinder in 2010, is vooral een verantwoordelijkheid van de provincies en gemeenten. Evaluatie toont aa ...
help
40 kg paprika : een project gefinancierd door het Productschap Tuinbouw [Boek]
Eveleens, B. \ Lagas, P. \ Driever, S. \ Zwinkels, J. \ Bij de Vaate, J. \ Kaarsemaker, R. \ 2010
Het doel van het onderzoek is een productieverhoging bij paprika. Het project omvat een praktijkdeel en een teeltproef in een onderzoekskas. In de praktijk wordt bij 3 ondernemers een gewasmodel in combinatie met gewasregistratie ingezet om de balans ...
help
Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing [Boek]
Buwalda, F. \ Zwart, F. de \ Henten, E. van \ Gelder, A. de \ Hemming, J. \ Bontsema, J. \ Lagas, P. \ Mark, C. van der \ 2009
De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te ...
help
Tomaten telen in een geconditioneerde kas: groei, productie en onderliggende processen [Boek]
Dieleman, A. \ Gelder, A. de \ Eveleens, B. \ Elings, A. \ Janse, J. \ Lagas, P. \ Qian, T. \ Steenhuizen, J. \ Meinen, E. \ 2009
In de afgelopen jaren is het aantal bedrijven waarop (semi) gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven blijken nog vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. WUR Glastuinbouw voert onderzoek uit naar ...
help
Paprikateelt in geconditioneerde kassen : luchtbevochtiging en koeling [Boek]
Gelder, A. de \ Driever, S. \ Lagas, P. \ 2009
Vergelijking van de teelt van paprika in met luchtbevochtiging geconditioneerde afdelingen om het effect van luchtbevochtiging in beeld te brengen en een afdeling met luchtbevochtiging en koeling om het gecombineerde effect van luchtbevochtiging en k ...
help
Effecten van verneveling op groei en ontwikkeling van tomaat : teelt van eind april tot eind augustus [Boek]
Eveleens, B. \ Dieleman, A. \ Gelder, A. de \ Elings, A. \ Janse, J. \ Qian, T. \ Lagas, P. \ Steenhuizen, J. \ 2009
Sinds enkele jaren staat het telen in geconditioneerde kassen volop in de belangstelling. In deze kassen is het klimaat beter te sturen dan in traditionele kassen door toepassing van koeling en verneveling. Het gebruik van verneveling in kassen heeft ...
help
Teelt komkommer in een geconditioneerde kas [Boek]
Gelder, A. de \ Janse, J. \ Lagas, P. \ 2008
In 2007 zijn twee teelten hoge draad komkommer in een geconditioneerde kas uitgevoerd in vergelijking met een standaard hoge draad teelt. Het kasklimaat in de geconditioneerde afdeling werd geregeld met een koelinstallatie die 200W/m2 kon weg koelen. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.