Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1059

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Lamers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Seasonal and diel variation in greenhouse gas emissions from an urban pond and its major drivers \ Limnology and oceanography [Artikel]
Bergen, T.J.H.M. van \ Barros, N. \ Mendonça, R. \ Aben, R.C.H. \ Althuizen, I.H.J. \ Huszar, V. \ Lamers, L.P.M. \ Lürling, M. \ Roland, F. \ Kosten, S. \ 2019
Naast rivieren, plassen en sloten blijken ook stadsvijvers veel bij te dragen aan broeikasgasuitstoot. In deze vijvers komen bubbels met het broeikasgas methaan naar het oppervlak. En dit zal alleen nog maar meer toenemen bij hogere temperaturen. De ...
help
De toekomst van ons veenweidelandschap : Over vernatten, optoppen en veenmosteelt \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Rier, B.P. van de \ Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Geurts, J.J.M. \ Lamers, L.P.M. \ 2019
Het veenweidegebied is een karakteristiek Nederlands landschap, maar ook een ‘zorgenkindje’. Door ontwatering wordt de veenbodem afgebroken, waarbij het hierin opgeslagen koolstof als koolstofdioxide (CO2) naar de atmosfeer verdwijnt. Er is een zeker ...
help
Margin potential for a longterm sustainable wood pellet supply chain [Boek]
Fritsche, U. \ Hennig, C. \ Hess, J.R. \ Hoefnagels, R. \ Lamers, P. \ Li, C. \ Olsson, O. \ Schipfer, F. \ Thrän, D. \ Shankar Tumuluru, J. \ Visser, L. \ Wild, M. \ Haufe, H. \ 2019
The global wood pellet market is one of the most dynamic across all bioenergy commodities evaluated by the IEA Bioenergy Task 40 over the last 15 years1. By 2015, global trade had reached 220 PJ (13 million tons = Mt) from 30 PJ (1.7 Mt) in 2004, cle ...
help
Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
help
Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
help
Enhancing the Saliency of climate services for marine mobility Sectors in European Arctic Seas (SALIENSEAS) : Stakeholder Advisory Group workshop report [Boek]
Lamers, Machiel \ Knol, Maaike \ Müller, Malte \ Blair, Berill \ Jeuring, Jelmer \ Rasmussen, Till \ Sivle, Anders \ 2018
help
Options for increased use of ash from biomass combustion and co-firing [Boek]
Lamers, F. \ Cremers, M. \ Matschegg, D. \ Smidl, C. \ Hannam, K. \ Hazlett, P. \ Madrali, S. \ Primdal Dam, B. \ Roberto, R. \ Mager, R. \ Davidsson, K. \ Bech, N. \ Keuerborn, H.-J. \ Saraber, A. \ 2018
According to the World Bioenergy Association, energy from biomass contributes 59,2 EJ/yr or 10.3% to the global primary energy supply (World Bioenergy Association, 2017, data 2014). Using biomass, 493 TWh of renewable electricity was generated, compa ...
help
OBN en het laagveenlandschap : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vliet, C.J.M. van \ Lamers, L.P.M. \ 2018
Het laagveenlandschap met belangrijke arealen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Friesland vormt een groot deel van het lage land in Nederland. Deze relatief jonge landschappen zijn ontstaan in het holoceen, een periode waarin menselij ...
help
Hogere zoutconcentratie leidt tot een verhoogde waterdoorlatendheid van de waterbodem \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dijk, G. van \ Nap, J.J. \ Metselaar, K. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
Door de combinatie van klimaatverandering (zeespiegelstijging en langere droogteperiodes) en ontwatering voor landbouw neemt de kans op stijgende zoutconcentraties in het oppervlaktewater in laag Nederland toe. Hoewel bekend is dat dit chemische en f ...
help
Waterzuivering en biomassaproductie: complementaire waterzuivering met planten en dieren – Fase 1 [Boek]
Schuijt, L. \ Bergen, T. van \ Verdonschot, P. \ Smolders, F. \ Lamers, L. \ 2018
Binnen het project Aquafarm wordt onderzoek gedaan naar de combinatie van waterzuivering en biomassaproductie. Het doel van Aquafarm is om op basis van natuurlijke omzettingsprincipes een productieketen van hoogwaardige bouwstoffen te verwezenlijken ...
help
Ombouw van afval en gasgestookte centrales naar biomassa : Inventarisatie van technische en marktervaringen voor ombouw naar biomassa [Boek]
Lamers, F. \ 2018
De focus van de onderhavige studie ligt op het in kaart brengen van technologische en marktmogelijkheden voor de ombouw van gascentrales en AEC lijnen.
help
Herstel van veenvormende natuur op landbouwgrond : resultaten uit onderzoeksproject Omhoog met het Veen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Riet, B. van de \ Elzen, E. van den \ Hogeweg, N. \ Smolders, F. \ Lamers, L. \ 2017
In het Ilperveld bij Amsterdam is in 2013 een experiment gestart met een grote uitdaging: het ontwikkelen van soortenrijke laagveennatuur op voormalige landbouwgrond. Vanuit een verplichte natuurcompensatie was veenmosrijke natuur één van de opgaven. ...
help
Photosynthetic efficiency in microalgal lipid production [Proefschrift]
Remmers, Ilse M. \ 2017
Microalgen gebruiken zonlicht als energiebron om te groeien. De voedingsstoffen die nodig zijn voor groei (zoals stikstof en fosfaat) halen ze direct uit zoet- of zeewater, of zelfs uit afvalwater. Daarnaast kan de opbrengst van microalgen per vierka ...
help
Paludicultuur houdt de polder schoon - zuiveren van oppervlaktewater en uitmijnen van fosfaatrijke bodems met riet- en lisdoddeteelt \ H2O online [Artikel]
Geurts, J. \ Fritz, C. \ Lamers, L. \ Grootjans, A. \ Joosten, H. \ 2017
Door natte teelten (paludicultuur) in veenweidepolders kan een productief landschap gekoppeld worden aan groenblauwe diensten. Paludicultuur met lisdodde of riet kan op verschillende manieren bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppe ...
help
Salaris alleen is niet zaligmakend : wat zijn de pluspunten van uw arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid? : sociale zaken : ondernemen met cumela \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Lamers, M. \ 2017
“De economie trekt weer aan”, berichten de kranten. Ook binnen de cumelasector is de aantrekkende economie zichtbaarder geworden. Er is weer meer werk en dat vraagt direct om kwalitatief goede medewerkers. Hoe behoud ik mijn goede medewerkers als de ...
help
Denkend aan Limburg : Stappen naar integrale klimaatadaptatie [Nieuwsbrief]
Lamers, R. \ 2017
Dit magazine werd gemaakt door Magazine on the Spot in opdracht van Waterschap Limburg bij de partnerbijeenkomst over integrale klimaatadaptatie.
help
Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
help
Het bodemschimmelschema : vernieuwd schema, 2016 [Boek]
Lamers, J.G. \ Rozen, K. van \ Hanse, B \ 2016
Deze studie over Nederlandse bodemschimmels heeft geleidt tot een eerste exemplaar van een overzichtelijk schema met gewassen in relatie tot schadepotentieel en vermeerdering. Achtergrondinformatie over waardplanten, vermeerdering en schade is verzam ...
help
De invloed op de werkvloer : werknemer met privéproblemen? \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Lamers, M.J. \ 2016
Elke werkgever krijgt vroeg of laat te maken met een werknemer met privéproblemen. In principe vallen die onder de privacy van de werknemer en staat een werkgever hier buiten. Als het werk er echter onder lijdt, is er aanleiding voor een gesprek. Wer ...
help
De betekenis van haver in het bouwplan [Boek]
Lamers, Jan \ 2015
Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Ee ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.