Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 802

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Lange
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Google Street View: makkelijk, maar ook handig als boombeheertool? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Berland, A. \ Lange, D.A. \ 2019
Google Street View is gebruiksvriendelijk én gratis; elke huizenkoper kan er makkelijk een eerste buurtverkenning mee doen. Is deze geotechnologie ook geschikt voor stedelijk boombeheer? De onderzoekers Adam Berland en Daniel A. Lange van de Ball Sta ...
help
The spatial distribution of consumption patterns of animal proteins, grains and flours, and its income elasticities in Nigeria [Studentenverslag]
Lange, Thijs de \ 2019
help
Een veerkrachtig Markermeer: van wat naar wat? \ H2O online [Artikel]
Kaffener, K. \ Sterk, M. \ Peeters, E. \ Backx, J. \ Lange, M. de \ 2019
In het IJsselmeergebied wordt gestreefd naar een robuust ecosysteem dat veerkrachtig genoeg is om klimaatverandering op te vangen en tegelijkertijd ruimte biedt aan economische ontwikkelingen. Met het project ‘Veerkracht Grote Wateren’ is er nu een r ...
help
Uitmijnen van voormalige landbouwgrond in het Drents-Friese Wold \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Postma, R. \ Verhagen, R. \ Goosen, A. \ Lange, R. de \ 2019
Omvorming van landbouwpercelen naar soortenrijke graslanden en heide vereist een forse reductie van de hoeveelheid voedingstoffen, waaronder fosfaat, in de bodem. Uitmijnen, een bijzondere vorm van verschralen, is een geschikte methode om versneld fo ...
help
Van robuuste natuur tot herstel ecologische veerkracht in de Rijkswateren : een analyse over de mogelijkheden van het gebruik van Infographics als een handreiking voor het realiseren van herstel ecologische veerkracht en extra dynamiek in de Rijkswateren [Boek]
Veraart, J.A. \ Timmerman, J.G. \ Lange, H.J. de \ Paulissen, M.P.C.P. \ Bogers, M. \ Spijkerman, A. \ Holz Amorim de Sena, N.C. \ 2018
help
Monitoring pilot Houtribdijk [Boek]
Penning, Ellis \ Bijlsma, Penning \ Heijer, Kees den \ Lange, Marieke de \ Vuik, Marieke de \ 2018
Voor een deel van de Houtribdijk is een pilot zandstrand gerealiseerd met als doel om kennis, en toets- en ontwerptools te ontwikkelen, die kunnen bijdragen aan het sneller en beter onderbouwd realiseren van zandige versterkingswerken voor de grotere ...
help
Kosteneffectiviteit van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts [Boek]
Boer, P.T. de \ Lange, M.M. de \ Wielders, C.C.H. \ Dijkstra, F. \ Schneeberger, P.M. \ Hoek, W. van der \ 2017
help
Building with Nature pilot Friese IJsselmeerkust : eindrapportage Building with Nature pilot Zandmotor Friese IJsselmeerkust [Boek]
Wiersma, Ane \ Forzoni, Andrea \ Talens, Renée \ Hattum, Tim van \ Lange, Marieke de \ Slobbe, Erik van \ 2017
In de periode 2011 t/m 2017 zijn er op twee locaties voor de Friese IJsselmeerkust experimenten uitgevoerd met zandmotoren. Deze pilots bij Workum en Oudemirdum zijn uitgevoerd in het kader van het Building with Nature programma en zijn bedoeld om ke ...
help
Zwemmersjeuk in Nederland : resultaten van een meta-analyse naar vóórkomen zwemmersjeuk en mogelijkheden voor een effectieve aanpak [Boek]
Lange, H.J. de \ Bijkerk, R. \ Groot, G.A. de \ 2017
Zwemmersjeuk (cercariën dermatitis), veroorzaakt door de parasiet Trichobilharzia, is de meest voorkomende gezondheidsklacht in recreatieplassen. In het project “Gezamenlijk naar een effectieve aanpak van zwemmersjeuk” is de huidige stand van zaken o ...
help
Expert Group report : review of the EU Bioeconomy Strategy and its Action Plan [Boek]
Carrez, Dirk \ Carus, Michael \ Griffon, Michel \ Jilkova, Jirina \ Juhász, Anikó \ Lange, Lene \ Mavsar, Robert \ Pursula, Tina \ Varela Ortega, Consuelo \ 2017
This review by the Expert Group found that significant achievements were made during the implementation and addressing major societal challenges, especially through Research and Innovation (R&I), including the end of Framework 7 and more especially H ...
help
Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied : beleidsstudie [Boek]
Born, G.J. van den \ Kragt, F. \ Henkens, D. \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Sluis, S. van der \ Polman, N. \ Bos, E. \ Kuhlman, T. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ Lange, G. de \ Bakel, J. van \ Brinke, W.B.M. ten \ 2016
Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebi ...
help
Ecologische kantelpunten in de Nederlandse grote wateren : discussie memo over recente inzichten, voorbeelden en onderzoeksvragen [Boek]
Veraart, Jeroen \ Reijers, Valerie \ Lange, Marieke de \ Nes, Egbert van \ Kosten, Sarian \ Baptist, Martin \ Noordhuis, Ruurd \ Platteeuw, Maarten \ Klein, Jeroen de \ Koelmans, Bart \ Heide, Tjisse van der \ Scheffer, Marten \ Backx, Joost \ Ohm, Marieke \ Berg, Marcel van den \ Groen, Siep \ Adriaansen, Leo \ 2016
Deze memo beschrijft de inzichten en ervaringen die er op het terrein van ecologische kantelpunten recentelijk zijn opgedaan in theorie en praktijk. Het is de bedoeling om de discussie aan te zwengelen over wat deze inzichten betekenen voor het behee ...
help
Building with Nature pilot Zandmotor Friese IJsselmeerkust : hoe effectief is de zandmotor als ecodynamische strategie voor het versterken van de Friese IJsselmeerkust? [Boek]
Wiersma, Ane \ Hattum, Tim van \ Lange, Marieke de \ Slobbe, Erik van \ 2016
Dit rapport beschrijft de resultaten van de monitoring van de Building with Nature pilot langs de Friese IJsselmeerkust in de periode 2011 t/m 2015. De monitoring van de experimenten met zandmotors bij Workum en Oudemirdum is gericht op het begrijpen ...
help
Kansenkaart Natuurambitie Grote Wateren : inventarisatie van kansrijke uitvoeringsprojecten in de periode 2016-2021 die kunnen bijdragen aan de Natuurambitie Grote Wateren [Boek]
Hattum, Tim van \ Timmerman, Jos \ Buuren, Michaël van \ Lange, Marieke de \ Veraart, Jeroen \ Tol-Leenders, Dorothée van \ 2016
In het kader van het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gaan de komende jaren veel projecten in uitvoering. Dat biedt veel kansen om wateropgaven en natuurdoe ...
help
Samenwerking in de praktijk – regionale opgave wateroverlast opgelost met rioleringsmaatregelen \ H2O online [Artikel]
Gerritse, G. \ Lange, J. de \ Netten, J. \ 2016
Een integrale aanpak van wateroverlast door de gemeente Teylingen en Hoogheemraadschap van Rijnland leidt tot doelmatigere maatregelen. Deze maatregelen zijn tevens een goed voorbeeld van wat de samenwerking tussen gemeente en waterschap aan kostenbe ...
help
Establishing vegetated foreshores to increase dike safety along lake shores \ E3S web of conferences [Artikel]
Penning, E. \ Steetzel, H. \ Santen, R. van \ Lange, M. de \ Ouwerkerk, S. \ Vuik, V. \ Fiselier, J. \ Thiel de Vries, J. van \ 2016
Vegetated foreshores in front of existing dikes can contribute to the overall reduction of wave loads on the dike. In order to test this concept in large shallow lakes a field pilot was constructed along the Houtribdijk in Lake Markermeer (the Nether ...
help
Robuuste natuur en ecologische veerkracht in de Rijkswateren : verslag workshop, 30 november 2016 [Boek]
Timmerman, J. \ Bogers, M. \ Veraart, J. \ Klostermann, J. \ Lange, M. de \ Fontein, R-.J. \ Spijkerman, A. \ Sena, N. de \ Och, R. van \ 2016
De Rijksnatuurvisie, en de uitwerking hiervan in de Natuurambitie Ambitie Grote Wateren geven de beleidsambitie weer van het ministerie van Economische Zaken voor de grote wateren. Juist in deze wateren staat de komende jaren veel te gebeuren bij wat ...
help
Monitoring van ecologische risico’s bij actief bodembeheer van slootdempingen in de Krimpenerwaard : afrondende rapportage T1-monitoring Ecologie [Boek]
Lange, H.J. de \ Hout, A. van der \ Faber, J.H. \ 2016
In de Krimpenerwaard liggen circa 6500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gebiedsgericht bodembeheerplan voo ...
help
Samenwerken tegen overlast door extreme neerslag \ H2O online [Artikel]
Lange, K. \ Chen, J. \ Hurenkamp, G. \ 2016
Gemeente en waterschap werken samen om Nederland te beschermen tegen wateroverlast. Hierbij helpt een integraal computermodel zonder grenzen tussen stedelijk en landelijk gebied. Dit is succesvol gebleken in Winschoten, waar het gehele watersysteem i ...
help
Natuurlijke bestrijding van Phytophthora in peen 2015 [Boek]
Lange, J. de \ 2016
Door Proeftuin Zwaagdijk werd in 2015 onderzoek uitgevoerd met als doel het vinden van een natuurlijke bestrijding van Phytopthora (P. porri, P. cactorum, P. megasperma ) in peen. De Phytophthora schimmel treedt met name op onder natte omstandigheden ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.