Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 70

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Langers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Resultaten Nationale Landschapsenquête : onderzoek naar visies en waardering van de Nederlandse bevolking over het landelijk gebied in Nederland [Boek]
Buijs, Arjen \ Nieuwenhuizen, Wim \ Langers, Fransje \ Kramer, Henk \ 2019
help
Condities voor natuurinclusief handelen : analyse van vier praktijken van natuurinclusief ondernemen [Boek]
Farjon, J.M.J. \ Gerritsen, A.L. \ Donders, J.L.M. \ Langers, F. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2018
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag welke condities bepalen of maatschappelijke initiatieven van bedrijven en burgers meer natuurinclusief worden en welke opties er zijn om de kansen voor opschaling te vergroten. Het onderzoek heeft zich beperk ...
help
Recreatie in groenblauwe gebieden : actualisatie van CLO-indicator 1258 (Bezoek aan groenblauwe gebieden) op basis van data van het Continu Vrijetijdsonderzoek uit 2015 [Boek]
Langers, F. \ 2018
Om het recreatiegedrag in groenblauwe gebieden te kunnen monitoren, zijn data van het Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) over de jaren 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013 en 2015 geanalyseerd. Voor het CVTO worden wekelijks circa 350 personen ...
help
Bedrijfs- en burgerinitiatieven in stedelijke natuur : hun succesfactoren en knelpunten en hoe de lokale overheid ze kan helpen slagen [Boek]
Aalbers, C.B.E.M. \ Kamphorst, D.A. \ Langers, F. \ 2018
Dit rapport verslaat twee jaar onderzoek naar de factoren die bepalend zijn voor het succes of falen van groene initiatieven van bedrijven en burgers en voor hun bijdrage aan biodiversiteit. De drie onderzoekers onderzochten daartoe veertien initiati ...
help
Maatschappelijke initiatieven voor natuur en biodiversiteit : een schets van de reikwijdte en ecologische effecten en potenties van maatschappelijke initiatieven voor natuur in feiten en cijfers [Boek]
Sanders, M.E. \ Langers, F. \ Henkens, R.J.H.G. \ Donders, J.L.M. \ Dam, R.I. van \ Mattijssen, T.J.M. \ Buijs, A.E. \ 2018
Voor de Balans van de Leefomgeving willen we weten welke feiten en cijfers bekend zijn over maatschappelijke activiteiten, initiatieven en functiecombinaties voor natuur en biodiversiteit en wat de bijdrage hiervan is om de biodiversiteit te verbeter ...
help
Maatschappelijk draagvlak voor natuurbeleid en betrokkenheid bij natuur in 2017 [Boek]
Boer, T.A. de \ Langers, F.I. \ 2017
This report presents the results of the longitudinal study of public support for nature. In 2017 a questionnaire survey on this topic was held among a representative sample of the Dutch population for the fifth time in twenty years. This longitudinal ...
help
Monitoringsonderzoek Gezonde Schoolpleinen : monitor van het proces Gezonde Schoolpleinen van 70 Icoonscholen, inspiratie voor een gezond schoolplein en landelijke bekendheid van het proces Gezonde Schoolpleinen [Boek]
Goossen, Martin \ Pleijte, Marcel \ Langers, Fransje \ Donders, Josine \ Vries, Sjerp de \ 2017
help
Interventiestudie Gezonde Schoolpleinen : het effect op leerlingen van het herinrichten van schoolplein tot gezond schoolplein [Boek]
Vries, S. de \ Langers, F. \ Goossen, C.M. \ Rijn, S.E.M. \ Vlasblom, E. \ Sterkenburg, R.P. \ Pierik, F.H. \ 2017
help
School in Bos, een ervaring voor het leven? : invloed van de natuurwerkweek in Wilhelminaoord op de korte en lange termijn [Boek]
Remmerswaal, A.H. \ Langers, F. \ Boer, T.A. de \ Steenbergen, R. \ 2017
School in Bos, het buitencentrum van de Gemeente Den Haag, organiseert al meer dan veertig jaar natuurwerkweken voor kinderen van groep 7 en 8 van ruim honderd Haagse basisscholen. Sinds 1974 hebben ongeveer 80.000 kinderen een natuurwerkweek beleefd ...
help
Blijven Bewegen na de BeweegKuur : de rol van groen in de woonomgeving [Boek]
Vries, Sjerp de \ Langers, Fransje \ Meis, Jessie \ Berendsen, Brenda \ Kremers, Stef \ 2016
De BeweegKuur is een leefstijlinterventie die beoogt blijvend gezonder voedings- en beweeggedrag te realiseren. Qua beweging is het de bedoeling dat de deelnemers op het eind van de BeweegKuur uitstromen naar het reguliere beweegaanbod in hun leefomg ...
help
Citizens’ images and values of nature in Europe : a survey in nine EU Member State [Boek]
Farjon, Hans \ Blaeij, Arianne de \ Boer, Tineke de \ Langers, Fransje \ Buijs, Arjen \ Vader, Janneke \ 2016
help
Groen dichterbij : wat maakt groene buurtprojecten tot een succes? [Boek]
Luttik, J. \ Aalbers, C. \ Donders, J. \ Langers, F. \ 2014
'Groen Dichterbij' is een campagne van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies die groene buurtprojecten ondersteunt met geld en advies. Alterra heeft voor Groen Dichterbij een onderzoek uitgevoerd naar succes- en faalfactoren en sociale ef ...
help
Beleving van weidevogelproblematiek in Nederland [Boek]
Langers, F. \ Goossen, M. \ 2014
Doel van deze studie is om meer begrip te krijgen van de onderliggende ethische visies en emoties die leven onder de Nederlandse bevolking bij maatschappelijke discussies over de omgang met weidevogels in Nederland. Door te focussen op de visies onde ...
help
Publieke visies op het beheer van wilde dieren : resultaten van een enquête naar de visies van leden en niet-leden op het beheer van wilde dieren [Boek]
Buijs, A. \ Langers, F. \ 2014
Groot wild zoals edelherten, reeën en wilde zwijnen dragen bij aan recreatie en natuurbeleving maar veroorzaken soms ook overlast voor landbouw en verkeer. Onderzoek van Alterra voor Natuurmonumenten onder bijna 40.000 deelnemers toont aan dat natuur ...
help
Potenties van de Hotspotmonitor om de graadmeter Landschap te verfijnen [Boek]
Langers, F. \ Buijs, A.E. \ Vries, S. de \ Farjon, J.M.J. \ Hinsberg, A. van \ Kampen, P. van \ Marwijk, R. van \ Sijtsma, F.J. \ Tol, S. van \ 2013
Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt aan verfijning van de graadmeter Landschap. Hiertoe is een Hotspotmonitortool ontwikkeld en uitgetest in een landelijke pilot. Aan 300 bewoners van zes studiegebieden is gevraagd op landelijk, regionaal en lo ...
help
Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie [Boek]
Vries, S. de \ Langers, F. \ Donders, J.L.M. \ Willeboer, M.T. \ Berg, A.E. van den \ 2013
Op vier basisscholen, gelegen in Rotterdamse aandachtswijken, is het effect van het groen herinrichten van het schoolplein op de kinderen onderzocht. Een vijfde school fungeerde als controleschool. Het onderzoek bestond uit een voormeting en twee nam ...
help
Rol van zzp-ers in de groene zorg : verkenning van de bijdrage van wandelcoaches en tuintherapeuten aan welbevinden en herstel van mensen met psychische klachten [Boek]
Langers, F. \ Boer, T. de \ 2013
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) is de wereld van zzp-ers in de groene zorg onder de loep genomen. Het blijkt dat de bijdrage van wandelcoaches en tuintherapeuten aan herstel van psychische klachten op dit moment gering is. H ...
help
Ethiek, emoties en ophef over dieren in de natuur : theorie en praktijk van maatschappelijke discussies omtrent beheermaatregelen gericht op in het wild levende dieren [Boek]
Langers, F. \ Mattijssen, T. \ Buijs, A. \ Steingröver, E. \ Westerink, J. \ 2013
De afgelopen jaren is gebleken dat veel maatschappelijk debat kan ontstaan over het beheer van in het wild levende dieren. Het ministerie van EZ wil handvatten om mogelijke maatschappelijke discussies rondom faunabeheer tijdig te herkennen. Alterra h ...
help
Relaties tussen recreanten, ondernemers en landschap [Boek]
Goossen, C.M. \ Langers, F. \ Boer, T.A. de \ 2013
De recreatiemotieven Gezelligheid en Tussen uit zijn de belangrijkste motieven. Investeringen gebaseerd op wensen van recreanten met het motief Tussen uit, is des te belangrijker omdat dit motief in omvang zal toenemen. Bedrijven die aan zee of grote ...
help
Ganzen, voer voor discussie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Mattijssen, T.J.M. \ Westerink, J. \ Buijs, A.E. \ Steingröver, E.G. \ Langers, F. \ 2013
Discussies over het welzijn van wilde dieren gaan er vaak heftig aan toe. Denk aan de discussies over wintersterfte van grote grazers in de Oostvaardersplassen, de aanpak van de ganzenproblematiek, de orka Morgan en recent nog de bultrug Johannes. Em ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.