help
Oriënterende testen met calciumchloride en EDTA in doorgroeid champignonsubstraat (Agaricus bisporus) \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Lannoy, P. \ Vandekerckhove, H. \ Vandenberghe, R. \ 2008
In dit project werd het effect van de toevoeging van calciumchloride in doorgroeide champignoncompost nagegaan
help
Pakketopstelling en pakketperforatie in de oesterzwamteelt \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Vandekerckhove, H. \ Lannoy, P. \ Vandenberghe, R. \ 2008
In dit project werden de invloed van de pakketopstelling en het aantal perforaties per pakket op de teelt van oesterzwammen uitgetest
help
Champignonteelt in België in 2007 \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Lannoy, P. \ Vandekerckhove, H. \ Vandenberghe, R. \ 2008
Eind 2007 waren in België nog 59 champignonteeltbedrijven actief op 64 productiesites. De nationale productie in 2007 bedroeg 34,1 miljoen kilo champignons
help
Verdamping, organische stof en mineralen in de oesterzwamteelt \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Lannoy, P. \ Vandekerckhove, H. \ Vandenberghe, R. \ 2008
In 2 opeenvolgende teelten werden telkens 5 teeltpakketten over 2 vluchten opgevolgd wat betreft gewichtsevoluties van substraat en vruchtlichamen en werden bij substraat, vruchtlichamen en voetjes het vochtgehalte, de organische stof en de mineralen ...
help
Veelbelovende resultaten van mangaansulfaat in de oesterzwamteelt \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Vandekerckhove, H. \ Lannoy, P. \ Vandenberghe, R. \ 2008
In een proevenreeks werd nagegaan welk effect mangaansulfaat en calciumchloride toegevoegd bij het enten hebben op het teeltverloop en de opbrengst van oesterzwammen
help
Regeling van de knopvorming en de champignonkleur in de 2e vlucht met calciyumchloride (Agaricus bisporus) \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Lannoy, P. \ Vandekerckhove, H. \ 2007
In dit project werd de invloed van calciumchloride gesproeid na de 1e vlucht op de opbrengst, het stukgewicht, het aantal stuks en champignonkleur in de 2e vlucht uitgetest. Het stukgewicht nam bij beide rassen door de behandelingen lichtjes toe, maa ...
help
PH-meting in champignonmest \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Lannoy, P. \ Vanderkerckhove, H. \ Berghe, R. Vanden \ 2007
In deze proefserie werd de invloed van het pH-meetprotocol op de gemeten pH-waarde van champignoncomposten uitgetest
help
Vergelijking van 2 dekaardes \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Lannoy, P. \ Vandekerckhove, H. \ 2007
In deze proef werden 2 types dekaarde van de firma Euroveen, met name Carbo 8 en Specialmix 8, naast elkaar uitgetest
help
Koolzaadschroot, zonnebloempitmeel en luzerne in oesterzwamsubstraat \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Lannoy, P. \ Vandekerckhove, H. \ 2007
In deze test werden 3 substraatmengsels van tarwestro en resp. 15% koolzaadschroot, 15% zonnebloempitmeel of 15% luzerne tegenover een zuiver stro-substraat uitgetest
help
Herafdekken na de 2e vlucht in de teelt van champignons \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Lannoy, P. \ Vandekerckhove, H. \ Leenknegt, L. \ 2006
In dit proefproject werden de vroegere bevindingen van Talon en D’Hardemare in verband met herafdekken van de compost na de 2e vlucht op hun hedendaagse toepasbaarheid getest. De compost werd na de 2e vlucht van de dekaarde ontdaan, opnieuw afgedekt ...
help
Doorspoelen van oesterzwamsubstraat voor de pasteurisatie \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Vandekerckhove, H. \ Lannoy, P. \ Leenknegt, L. \ 2006
In een 2-tal proeven werd nagegaan welk effect het doorspoelen van het oesterzwamsubstraat vóór de pasteurisatie heeft op het zoutgehalte van het substraat en op de uiteindelijke teelt en opbrengst. Hiervoor werd het gehakseld tarwestro gedurende 1 n ...
help
Bijvoeden in oesterzwammen \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Vandekerckhove, H. \ Lannoy, P. \ 2006
Diverse proeven zijn aangelegd waarin het bijvoeden van het oesterzwamsubstraat aan bod is gekomen. Deze proeven waren gebaseerd op een eerste serie proeven met eenzelfde opzet met het product Champfood O. Via de proeven werd gezocht naar een bevesti ...
help
Bijvoeden bij enten en afdekken in de teelt van Agaricus Arvensis (akkerchampignon) \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Vandekerckhove, H. \ Lannoy, P. \ 2006
In een serie van 4 proeven werd het bijvoeden in de teelt van de akkerbouwchampignon nagegaan. De volgende objecten werden vergeleken: niet bijgevoede controle, object bijgevoed bij enten met Champfood S, object bijgevoed bij afdekken met Champfood C ...
help
Doorspoelen van de dekaarde na de 2e vlucht in champignons: invloed op dekaarde-zoutgehalte en opbrengst \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Lannoy, P. \ Vandekerckhove, H. \ Leenknegt, L. \ 2005
In een serie van 5 proeven, waarvan 3 met grote hybriden en 2 met kleinere hybriden, werd de invloed het toedienen van 10 en 20 liter water per m2 op het zoutgehalte van de dekaarde en de opbrengst in de 3e vlucht nagegaan. Beide waterhoeveelheden wa ...
help
'Onbekende' bacteriële symptomen in oesterzwammen \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Lannoy, P. \ Vandekerckhove, H. \ Leenknegt, L. \ 2005
Op een Belgisch oesterzwambedrijf werden oesterzwammen aangetroffen met een tot op heden in België ongeziene aantasting. De zwammen vertoonden o.a. kleine, diepe bacteriële putjes over de gehele hoedoppervlakte. Er kwamen ook grotere verslijmde vlekk ...
help
Vlaslemen in oesterzwamsubstraat \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B \ Vandekerckhove, H. \ Lannoy, P. \ Leenknegt, L. \ 2005
In een proefproject bestaande uit 4 teelten, werd de invloed van het toevoegen van gereinigde vlaslemen (centrale, ligninerijk deel van de vlasstengel) aan het oesterzwamsubstraat nagegaan. De gebruikte stro/vlasleem-verhoudingen waren 100/0, 90/10, ...
help
Gebruik van zout voor de knopregeling in de 3e vlucht \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Vandekerckhove, H. \ Lannoy, P. \ Leenknegt, L. \ 2005
In 2 proefseries van telkens 2 proeven werd de invloed nagegaan van het sproeien van een lichte zoutdosis tussen de 2e en 3e vlucht op de opbrengst, het stukgewicht en het aantal champignons per m2. Er werd gewerkt met NaCl en CaCl2 in diverse dosiss ...
help
Invloed van enkele teeltparameters op waterstelen in champignons \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Vandekerckhove, H. \ Lannoy, P. \ Leenknegt, L. \ 2005
In 2 proefseries van telkens 3 proeven werd de invloed nagegaan van de RV tijdens de knopuitgroei en de eerste vlucht (82-84% en 89-91%), het op vocht sproeien op de dekaarde (normale hoeveelheid en halve dosis), het sproeien voor de eerste vlucht (g ...
help
Bijvoeden met Champfood “O” in oesterzwamsubstraat \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Vandekerckhove, H. \ Lannoy, P. \ Leenknegt, L. \ 2005
In dit project werd het effect nagegaan van het toevoegen van het bijvoedmiddel Champfood “O” in oesterzwamsubstraat. De meeropbrengst gerealiseerd door toevoeging van 1,0% bijvoeding bij het enten lag in de 2 proeven bij een klassiek behandeld stro- ...
help
Oriënterende testen met de anijschampignon (Agaricus arvensis) \ Champignonberichten [Artikel]
Desrumaux, B. \ Lannoy, P. \ Vandekerckhove, H. \ Leenknegt, L. \ 2005
Dit proefproject omvatte een basisonderzoek naar de teeltmogelijkheden van de anijschampignon (Agaricus arvensis). De teelt werd uitgevoerd met klassieke grondstoffen uit de champignonteelt in een klassiek champignonteeltbedrijf. De teelt van de anij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.