help
Euthanasie bij varkens : T-61 versus Pentobarbital \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Klinkenberg, M. \ Suij, E. \ Leengoed, L. van \ 2012
In dit vergelijkend onderzoek werden biggen geëuthanaseerd met T-61 en Pentobarbital (Euthanimal® 20%) via de intracardiale of intraveneuze toedieningsroute. Het doel van dit onderzoek was een van deze werkwijzen te definiëren als ‘best practice’, en ...
help
Scheiden van dieren = Weaning of animals [Boek]
Dixhoorn, I. van \ Dierendonck, M. van \ Eerdenburg, F. van \ Leengoed, L. van \ Leenstra, F. \ Schoemaker, N. \ Vinke, C. \ 2011
Scheiden van jonge dieren van hun ouder(s) kan welzijnsproblemen veroorzaken, als dat op een onjuiste leeftijd of op een onjuiste wijze gebeurt. In dit rapport stellen we criteria op voor het scheiden van jonge dieren van hun ouders en geven we een i ...
help
Aanwezigheid van Clostridium difficile in biggen verdacht van CDI op elf varkensbedrijven in Nederland \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Keessen, E.C. \ Leengoed, L.A.M.G. \ Bakker, D. \ Brink, K.M.J.A. van der \ Kuijper, E.J. \ Lipman, L.J.A. \ 2010
Om aan te tonen dat Clostridium difficile-infectie (CDI) voorkomt op varkensbedrijven, werden elf varkensbedrijven bezocht met de volgende kenmerken: -problemen met neontale diarree gedurende minimaal een jaar; -preventie door middel van vaccinatie e ...
help
Antibiotica: kansen en bedreigingen \ Veehouder en dierenarts. Editie varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Leengoed, L. van \ 2010
Aan het begin van dit millennium waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat het in deze eeuw niet meer vanzelfsprekend zal zijn dat we bacteriële infecties bij mens en dier nog met antibiotica kunnen bestrijden, als gevolg van de resistentie ...
help
Varkensgezondheid: zorg voor dierenartsen \ Diergeneeskundig memorandum [Artikel]
Leengoed, L. van \ Houben, M. \ 2010
5 hoofdstukken voor de dierenartsenpraktijk: - Conventionele varkenshouderij versus biologische en SPF/High Health houderij (wat zijn de maatschappelijke verwachtingen t.a.v. de dierenarts betreffende varkensziektenpreventie en -bestrijding en hoe on ...
help
Samenwerken is goede afspraken maken \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Groot, C. de \ Leengoed, A. van \ 2010
De samenwerking tussen waterschap en gemeenten impliceert dat er over en weer heldere afspraken nodig zijn. Om tot heldere afspraken te kunnen komen, is het onvermijdelijk om ze op schrift te stellen en deze door beide partijen te laten accorderen. H ...
help
Varkens gezond houden, zonder antibiotica \ Veehouder en dierenarts. Editie varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Leengoed, L. van \ Houben, M. \ 2010
Aan het begin van dit millennium waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat het in deze eeuw niet meer vanzelfsprekend is dat we bacteriële infecties bij mens en dier nog met antibiotica kunnen bestrijden, als gevolg van de resistentie van z ...
help
Effect van vermindering diercontacten op pleuritis bij vleesvarkens = Effect of less animal contacts on pleuritis in growing and finishing pigs [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Kuijken, N. \ Raymakers, R. \ Stockhofe, N. \ Leengoed, L.A.M.G. van \ Binnendijk, G.P. \ Cruijsen, T. \ Augustijn, M. \ 2008
In opdracht van het Productschap Vee en Vlees hebben de Animal Sciences Group van Wageningen UR, de Faculteit Diergeneeskunde, Veterinair Centrum Someren en Intervet onderzocht of het aantal vleesvarkens met pleuritis aan de slachtlijn verminderd kan ...
help
Acute verschijnselen van pleuritis slecht te herkennen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Peet-Schwering, C. van der \ Augustijn, M. \ Leengoed, L. van \ Stockhofe, N. \ Raymakers, R. \ Cruijsen, T. \ 2008
Het PVV heeft laten onderzoeken of het aantal vleesvarkens met pleuritis aan de slachtlijn verminderd kan worden. Hiervoor zijn van 5 praktijkbedrijven circa 100 vleesvarkens vanaf opleggen tot afleveren intensief gevolgd om inzicht te krijgen in het ...
help
Neonatale diarree bij biggen : α- en ß2-toxine producerende Clostridium perfringens \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Hendriksen, S.W.M \ Leengoed, L.A.M.G. van \ Roest, H.I.J \ Nes, A. van \ 2006
Na een aantal meldingen van neonatale diarree bij biggen, is er diagnostiek verricht op de bedrijven aangezien de gangbare maatregelingen tegen neonatale E. coli-infectie onvoldoende verbetering gaven. Het ziektebeeld en bacteriologisch onderzoek too ...
help
Helft vleesvarkens vaccineren tegen App. vermindert pleuritis niet \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Peet-Schwering, C. van der \ Stockhofe, N. \ Cruijsen, T. \ Leengoed, L. van \ Raymakers, R. \ 2006
Door de helft van de varkens op een leeftijd van 6, 10 en 14 weken te vaccineren tegen App. neemt het percentage vleesvarkens met pleuritis op moment van slachten af van 41 naar 35 procent. Dit blijkt uit onderzoek van de PVE, dat in 2005 is uitgevoe ...
help
Fokken op gezondheid : onderzoek volgt 40.000 vleesvarkens van 200 KI - beren \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Greef, K.H. de \ Visscher, A.H. \ Leengoed, L.A.M.G. van \ 1995
Er wordt nu een onderzoek gestart naar de foktechnische relatie tussen weerstand gemeten bij KI-beren en het aantal ziektegevallen van hun nakomelingen op vleesvarkensbedrijven
help
Bestrijding van AR en Haemophilus \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Leengoed, L. van \ 1989
help
Streptococcus suis type 2 infections in pigs in the Netherlands (2) \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Leengoed, L.A.M.G. van \ Vecht, U. \ Verheyen, E.R.M. \ 1988
help
MMA has a grave impact on production \ Pigs : an international magazine on pig keeping [Artikel]
Verheyden, J.H.M. \ Leengoed, L.A.M.G. van \ 1987
help
Streptococcus suis infections in pigs in the Netherlands. Part 1 \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Vecht, U. \ Leengoed, L.A.M.G. van \ Verheijen, E.R.M. \ 1986
314 streptococcenstammen werden nader getypeerd in het kader van een epidemiologisch onderzoek naar het voorkomen van Streptococcus suis type 2 bij varkens in Nederland. Ruim 31% van de positieve isolaties bleek S. subacidus biotype II te zijn, de pe ...
help
Peroneusparalyse en necrose van de ondervoet bij biggen: een gevolg van een foutieve injectietechniek \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Leengoed, L. van \ Molen, E.J. van der \ 1984
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.