help
Verwijdering van Pyrazool in drinkwaterzuiveringsprocessen \ H2O online [Artikel]
Bertelkamp, C. \ Hijnen, W. \ Siegers, W. \ Hofman-Caris, R. \ Leer, R. van der \ 2016
De aanwezigheid van pyrazool in het Nederlandse oppervlaktewater leidde tot de vraag hoe en in welke mate deze stof kan worden verwijderd in de drinkwaterzuivering. Verschillende zuiveringsprocessen zijn experimenteel onderzocht. Adsorptie aan poeder ...
help
Huygens' Hofwijck : de buitenplaats van Constantijn & Christiaan [Boek]
Leer, C. L. van der \ Boers, Henk \ Moerman, Janelle \ Vereniging Hofwijck \ 2015
help
De reconstructie van de tuin van Hofwijck \ Cascade : bulletin voor tuinhistorie [Artikel]
Boers, H. \ Leer, K. van der \ 2009
De geschiedenis van de buitenplaats Hofwijck begint met de aankoop van de terreinen in 1639 door Constantijn Huygens en de aanleg volgens zijn concept vanaf 1640. Vervolgens was er sinds 1750 dudanig sprake van verval dat sloop werd overwogen. Een de ...
help
Hofwijck : het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens [Boek]
Strien, T. van \ Leer, K. van der \ Huygens, C. \ Leerintveld, A. \ 2002
help
'Meer uniformiteit nodig bij verwerking membraanconcentraten' : handreiking van Commissie Integraal Waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Saft, R. \ Leer, J. \ 2000
Voor- en nadelen van membraanfiltratieprocessen, en de milieuhygienische en wettelijke aspecten en randvoorwaarden m.b.t. de verwerking (o.a. door lozing) van de vrijkomende membraanconcentraten. Een en ander naar aanleiding van het verschijnen van d ...
help
Omzetting van bestrijdingsmiddelen : UV / waterstofperoxide reeel alternatief voor ozon en ozon / waterstofperoxide \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ijpelaar G. \ Beerendonk, E. \ Leer, R. van der \ 2000
Uit proeven van Kiwa met drie typen oppervlaktewater blijkt dat de bestrijdingsmiddelen atrazin, bentazon, en een aantal geselecteerde chloorfenoxycarbonzuren effectief omgezet kunnen worden door oxidatie met ultraviolette straling en waterstofperoxi ...
help
Hofwijck, een paradijs naar Gods beeld en gelijkenis \ Cascade : bulletin voor tuinhistorie [Artikel]
Leer, K. van der \ 1998
help
Gezellige dagen : het kerstdiner als familieritueel in naoorlogs Nederland \ Amsterdams sociologisch tijdschrift [Artikel]
Leer, M. van \ 1997
Na een inleiding over de betekenis van samen eten en een bespreking van veranderingen in eetgewoonten en van trends t.a.v. het menu voor het kerstdiner, de aankleding van het huis en de samenstelling van het gezelschap, wordt nagegaan wat hieruit af ...
help
Puntensysteem MBT houtig kleinfrfuit gewijzigd \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Leer, J. van der \ 1997
De MBT-richtlijnen voor houtig kleinfruit voor 1997 zijn vastgesteld. De algemene richtlijnen zijn iet gewijzigd. Het puntensysteem wel
help
Spintbestrijding MBT - appel verruimd \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Leer, J. van der \ 1997
help
Preconcentration of ultratrace rare earth elements in freshwater with an ion-exchange micro-column and determination by inductively coupled plasma mass spectrometry \ Proceedings of the first Sino - Dutch workshop on the environmental behavior and ecotoxicology of rare earth elements [Artikel]
Zhu, W. \ Leer, E.W.B. de \ Kennedy, M. \ 1996
help
Hypertensie en hart- en vaatziekten : alcohol, kalium en magnesium van invloed op bloeddruk \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Leer, E.M. van \ 1996
Gewichtsvermindering, beperking van alcohol- en zoutinname, naast een verhoogde inname van kalium zijn de belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden om (te) hoge bloeddruk te voorkomen
help
Possible causes of differences in biodegradation rates of mineral oils and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in sediments \ Remediation and isolation techniques for soils and sediments [Hoofdstuk uit boek]
Annokkee, G.J. \ Brouwer, H.J. \ Leer, E. de \ 1996
help
Hart- en vaatziekten in Nederland 1995 : risicofactoren: prevalentie en trends \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Leer, E. van \ 1996
In dit verband is ingegaan op de factoren: roken; hypercholesterolaemie; hypertensie; overgewicht; lichamelijke inactiviteit en een combinatie van risicofactoren
help
Veranderingen in lichaamsgewicht over 6 jaar : determinanten van gewichtsverandering \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Leer, E.M. van \ Seidell, J.C. \ 1996
help
Constantijn Huygens - en Voorburg - op Hofwijck - in Den Haag [Boek]
Vink, R. \ Trapman, R. \ Leer, C.L. van der \ 1996
help
MBT in de vollegrondsgroenteteelt : een stand van zaken \ IKC - Informatie. Akkerbouw en vollegrondsgroente [Artikel]
Leer, J. van der \ 1995
help
Werken aan witlof : wortelteler en witloftrekker werken samen \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Leer, J. van der \ Meer - van Oeveren, L. van der \ 1995
help
Geven rond Sinterklaas : een ritueel als spiegel van veranderende relaties [Boek]
Leer, M. van \ 1995
help
AOX levels in the river Rhine : fifty percent of natural origin?! \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Hoekstra, E.J. \ Leer, E.W.B. de \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.