help
Shellfish bed restoration pilots Voordelta, Netherlands : annual report 2018 [Boek]
Didderen, K. \ Have, T.M. van der \ Bergsma, J.H. \ Jagt, H. van der \ Lengkeek, W. \ Kamermans, P. \ Brink, A. van den \ Maathuis, M. \ Sas, H. \ 2019
The general objectives of the shellfish bed restoration pilots in the Voordelta are: to select suitable locations for shellfish bed restoration, identify critical factors for shellfish bed development, develop methods for shellfish bed restoration an ...
help
Upscaling positive effects of scour protectionin offshore wind farms : quick scan of the potential to upscale positive effects of scour protection on benthic macrofauna and associated fish species [Boek]
Coolen, Joop W.P. \ Lengkeek, Wouter \ Have, Tom van der \ Bittner, Oliver \ 2019
help
Flat oyster pilot design in North Sea offshore wind farm [Boek]
Sas, H. \ Have, T.M. van der \ Kamermans, P. \ Lengkeek, W. \ 2018
help
Shellfish reef restoration pilots : Voordelta The Netherlands : annual report 2017 [Boek]
Sas, H. \ Kamermans, P. \ Have, T.M. van der \ Christianen, M.J.A. \ Coolen, J.W.P. \ Lengkeek, W. \ Didderen, K. \ Driessen, F. \ Bergsma, J. \ Dalen, P. \ Gool, A. van \ Pool, J. van der \ Weide, B.E. van der \ 2018
As part of the Haringvliet Dream Fund Project (www.haringvliet.nu), ARK Nature and World Wildlife Fund Netherlands are working on shellfish bed restoration in the Haringvliet coastal zone (the so-called Voordelta). The project was started in 2016. To ...
help
RECON : reef effect structures in the North Sea, islands or connections? : summary report revised [Boek]
Coolen, J.W.P. \ Jak, R.G. \ Weide, B.E. van der \ Cuperus, J. \ Luttikhuizen, P. \ Schutter, M. \ Dorenbosch, M. \ Driessen, F. \ Lengkeek, W. \ Blomberg, M. \ Moorsel, G. van \ Faasse, M.A. \ Bos, O.G. \ Dias, I.M. \ Spierings, M. \ Glorius, S.G. \ Becking, L.E. \ Schol. \ Crooijmans, R. \ Boon, A.R. \ Pelt, H. van \ Kleissen, F. \ Gerla, D. \ Degraer, S. \ Lindeboom, H.J.. \ 2018
help
Eco-friendly design of scour protection: potential enhancement of ecological functioning in offshore wind farms : towards an implementation guide and experimental set-up [Boek]
Lengkeek, W. \ Didderen, K. \ Teunis, M. \ Driessen, F. \ Coolen, J.W.P. \ Bos, O.G. \ Vergouwen, S.A. \ Raaijmakers, T.C. \ Vries, M.B. de \ Koningsveld, M. van \ 2017
The aim of this study is to explore the possibilities to implement ‘Building with North Sea Nature’ in offshore infrastructures in the North Sea by providing guidelines for the eco-friendly design of scour protection structures around monopiles in pl ...
help
Korven voor vis : kunstmatige structuren verbeteren leefgebied \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bak, A. \ Didderen, K. \ Lengkeek, W. \ Manshanden, G. \ 2017
In veel Nederlandse wateren is het leefgebied voor vissen afgenomen. Structuren, zoals water- en oevervegetatie, dood hout en stenen, ontbreken en daarmee paai-, opgroei-, schuil- en foerageerplekken voor vissen en andere waterfauna. Verder vormen in ...
help
Waarneming effect bodemberoering op de Klaverbank [Boek]
Lengkeek, W. \ Coolen, J.W.P. \ Bos, O.G. \ Bergsma, J.H. \ Driessen, F. \ Spiering, M. \ 2017
In juni 2017 is de 11e duikexpeditie op de Noordzee georganiseerd, door Stichting Duik de Noordzee Schoon. Op 18 juni werd er een duik gemaakt op het grind- en stenensubstraat van de Klaverbank, op locatie 54.021019 N / 3.165225 O, waterdiepte 38 met ...
help
Shellfish reef restoration pilots : Voordelta The Netherlands : annual report 2016, 20-12-2016 [Boek]
Sas, H. \ Kamermans, P. \ Have, T. van der \ Lengkeek, W. \ Smaal, A. \ 2016
Since shellfish reefs are considered extinct in the North Sea and Voordelta, too little is known about the critical success factors for development and sustainment of oyster and mussel reefs in this habitat. The current primary objective of the proje ...
help
Natuurwaarden Borkumse Stenen : project aanvullende beschermde gebieden [Boek]
Bos, O.G. \ Glorius, S. \ Coolen, J.W.P. \ Cuperus, J. \ Weide, B. van der \ Aguera Garcia, A. \ Leeuwen, P.W. van \ Lengkeek, W. \ Bouma, S. \ Hoppe, M. \ Pelt, H. van \ 2014
In dit rapport wordt de bodemfauna in het gebied ‘Borkumse Stenen’ beschreven. Het gebied ‘Borkumse Stenen’ ligt ten noorden van Schiermonnikoog en grenst aan de zuidzijde aan het Nederlandse Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en aan de oostzijde aa ...
help
Benthic communities on hard substrates within the first Dutch offshore wind farm (OWEZ) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Bouma, S. \ Lengkeek, W. \ 2013
Benthische gemeenschappen op harde substraten van het eerste Nederlandse Offshore Windmolenpark Egmond aan Zee (OWEZ). Vijf jaar na de inbedrijfstelling van het offshore windmolenpark Egmond aan Zee waren de funderingspalen en de stenen van de erosie ...
help
Ecological relevance of shipwrecks in the North Sea \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Lengkeek, W. \ Coolen, J.W.P. \ Gittenberger, A. \ Schrieken, N. \ 2013
Dit artikel beschrijft observaties die gedaan zijn tijdens duikexpedities naar scheepswrakken in 2010-2012 om zo meer inzicht te krijgen in de ecologische waarde van scheepswrakken in de Nederlandse Noordzee. Hierbij werd geïllustreerd dat scheepswra ...
help
Impacts of beam trawl fisheries in the North Sea : a summary of fifty-five publications [Boek]
Lengkeek, W. \ Bouma, S. \ 2010
Possible impacts of beam trawling in the North Sea are a regular subject of debate among scientists, policy makers and those that exploit the sea’s natural resources. Knowledge about impacts is, for example, necessary to assess potential conflicts wi ...
help
Submaricultuur : een impuls met Zeeuws karakter voor duurzame schelpdierkweek, onderwatersport en recreatie [Boek]
Lengkeek, W. \ [ca. 2010]
De Zeeuwse schelpdiervisserij is afhankelijk van de Waddenzee voor haar grondstof: het mosselzaad (jonge mosseltjes). Recentelijk zijn er forse beperkingen opgelegd aan de mosselzaadvisserij in de Waddenzee en de sector bevindt zich in een kritieke s ...
help
De effectiviteit van bodemhappers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lengkeek, W. \ Bouma, S. \ Wal, B. van der \ 2010
In Nederlandse wateren zet men verschillende typen bodemhappers in voor het bemonsteren van bodemfauna. Vaak wordt hierbij aangenomen dat de happer al het aanwezige bodemleven binnen zijn gespecificeerde bemonsteringsoppervlakte verzamelt. Deze aanna ...
help
Groen is anders: over de zin van kwaliteitsnormering van stedelijk groen \ Groen goed : handreiking kwaliteit openbaar groen [Hoofdstuk uit boek]
Lengkeek, J. \ 2010
In het recente verleden van stedenbouw en ruimtelijke ordening in Nederland is veel gediscussieerd over wenselijke groennormen. In 2005 adviseerde de Raad voor het Landelijk Gebied een norm van 75 vierkante meter per woning. Maar wat betekent dit voo ...
help
Projectmonitoring RWS Zuid-Holland : projectinventarisatie en monitoringsprogramma [Boek]
Liefveld, W.M. \ Boogaard, B. van den \ Lengkeek, W. \ 2010
RWS heeft behoefte aan een inventarisatie van reeds uitgevoerde, lopende en nieuwe projecten waarbij in beeld wordt gebracht voor welke van de geïnventariseerde projecten monitoring verplicht of noodzakelijk is. Voor deze projecten wil RWS Zuid-Holla ...
help
Feeling the landscape: six psychological studies into landscape experience [Proefschrift]
Karmanov, D. \ 2009
In de zes studies van deze dissertatie zijn een aantal zowel praktische als theoretische vraagstukken met betrekking tot de beleving van landschap onderzocht. Landschapsbeleving wordt gedefinieerd als een dynamisch proces, als het resultaat van inter ...
help
Van Homo Ludens naar Homo Turisticus: regressie of een stap in de menselijke evolutie? [Rede]
Lengkeek, J. \ 2009
Een afscheidsrede vind ik een goede aanleiding om terug blikken op een idee, een begrip, dat op mijn eigen werk de afgelopen jaren invloed heeft gehad. Het begrip dat ik hiervoor heb gekozen is ‘Homo Ludens’, de spelende mens, dat door de bekende his ...
help
Witte bacteriematten als indicator voor de achteruitgang van de Grevelingen \ De levende natuur [Artikel]
Wesenbeeck, B.K. van \ Nolte, A. \ Bouma, S. \ Lengkeek, W. \ Joosten, A.M.T. \ Herman, P.M.J. \ 2009
De ecologische toestand van de Grevelingen is de laatste decennia langzaam achteruitgegaan. Naast de gestage achteruitgang van het doorzicht van het water worden sterfte van bodemleven en de aanwezigheid van wollige witte matten op de bodem gerapport ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.