help
Brand in veestallen [Boek]
Leur, P.H.E. van de \ 2011
Commentaar en kritiek op het rapport 'Brand in veestallen : onderzoek naar de omvang, ernst, oorzaken, preventie- en bestrijdingsmogelijkheden van brand in rundvee-, varkens- en pluimveestallen' van M. van Ravenstein-Smit en M. Looije. Een leverancie ...
help
Genetica, chemie en ecologie van een kwalitatief glucosinolaatpolymorfisme in barbarakruid (Barbarea vulgaris) \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Leur, H. van \ 2008
Op 17 maart 2008 promoveerde Hanneke van Leur aan Wageningen Universiteit op het proefschrift getiteld 'Genetics, chemistry and ecology of a qualitative glucosinolate polymorphism in Barbarea vulgaris). Uit haar onderzoek kan op basis van de gehouden ...
help
Outputgestuurd onderhoudscontract verbetert werkwijze \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bouwens, B.H. \ Couwenberg, F.A.T. \ Leijenhorst, E. van \ Leur, M.F.A. van \ 2007
Rijkswaterstaat en ProRail doen de eerste ervaringen op met zogenaamde outputgestuurde onderhoudscontracten. De focus ligt hierbij op het uiteindelijk functioneren van de infrastructuur
help
Evaluation of innovative techniques for the treatment of contaminated soils \ Remediation and isolation techniques for soils and sediments [Hoofdstuk uit boek]
Versluijs, C.W. \ Soczo, E.R. \ Leur, G.J. van de \ 1996
help
Om het behoud van de ozonlaag : de rol van de wetenschap, industrie en politiek [Boek]
Gribbin, J. \ Builtjes, P.J.M. \ Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ 1992
help
Shifting cultivation of the Rungus : "A way of life" : a socio-economic survey among the Rungus communities in Kudat and Pitas Districts, Sabah, Malaysia [Boek]
Leur, M. van \ Nolten, M. \ Renterghem, O. van \ 1986
help
Hydraulica 1, K150-102 [Collegedictaat]
Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ Stricker, J.N.M. \ 1985
help
Hoe denken hydrologen ? [Rede]
Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ 1985
help
Hoogwatergolven en afvoervoorspellingen [Boek]
Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ Moll, J.R. \ 1983
help
Hoogwatergolven en afvoervoorspellingen : K150-005 [Collegedictaat]
Moll, J.R. \ Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ [1983]
help
Een avifauna-opname van de Deurnse en Liesselse Peel e.o. 1983 [Boek]
Benders, J. \ Laarschot, H. v. \ Leur, J. v.d. \ 1983
help
Verstedelijking, industrie en zware zomerregens : een verkennende studie [Boek]
Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ Prak, H. \ [ca. 1979]
help
Enkele toepassingen van het elektrisch analogon model "Wageningen" : een bewerking van een studie door J.H.L. Franssen [Boek]
Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ 1979
help
Korte inleiding tot de hydraulica : K 150-001 [Boek]
Pitlo, R.H. \ Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ 1977
help
Biologische waarde van droogvallende en droogstaande sloten in Nederland [Boek]
Leur, M.L.M. van de \ Vergeer, W.T.H.M. \ Zweerde, W. van der \ 1977
Nederland telt een groot aantal kilometers periodiek droogvallende en droogstaande sloten, waarbij onder droogvallende sloten dienen te worden verstaan die sloten die in de regel gedurende langere tijd in voorjaar en zomer droogstaan. Dit type sloten ...
help
Korte inleiding tot de hydraulica [Boek]
Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ Pitlo, R.H. \ 1974
In algemene zin gaat het bij de hydraulica om het evenwicht en de beweging van vloeistoffen. Bij deze korte inleiding tot de hydraulica staat de kennisoverdracht voorop. Deze is vervolgens beperkt tot een aantal aspecten van de waterloopkunde waarmee ...
help
Publikaties van Prof. D.A. Kraijenhoff van de Leur [Bibliografie]
Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ 1970
help
Waar komt dat water vandaan? [Rede]
Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ [1966]
Aan het waterbeheer wordt aandacht besteed, en dan met name de vraag, hoe in de geschiedenis de mens geslaagd is om het onvoorspelbare en onberekenbare van het oerelement "water" om te zetten in beheersbare zaken, met kennis van waterbeweging.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.