help
Hoe overleeft het gentiaanblauwtje klimaatextremen? \ Vlinders [Artikel]
Vries, M.W. de \ Limpens, J. \ 2020
Aan de vrije val van het gentiaanblauwtje lijkt maar geen einde te komen. Klimaatextremen lijken daar een belangrijke rol in te spelen. De laatste jaren hebben we de invloed daarvan met nieuw onderzoek proberen op te helderen. Het goede nieuws is dat ...
help
Staat van instandhouding Gelderland, factsheets voor 24 soorten [Boek]
Adrichem, Marjolein van \ Bekker, Dick \ Bos, Gerdien \ Bosman, Wilbert \ Creemers, Raymond \ Dijkstra, Vilmar \ Limpens, Herman \ Smit, John \ Norren, Ellen van \ 2019
help
Onzichtbare natuur wordt niet gezien \ Nature Today [Artikel]
Limpens, H. \ 2018
De natuurstudie in Nederland is booming. In de eerste plaats door moderne citizen science, maar ook door de wettelijke noodzaak voor informatie over beschermde soorten. Helaas blijft onbekend ook onbemind en vooral een probleem voor soort en maatscha ...
help
Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland : overzicht van effecten van hernieuwbare energie-infrastructuur en hoogspanningslijnen op de kwetsbare soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen, en oplossingsrichtingen voor een natuurinclusieve energietransitie [Boek]
Buij, Ralph \ Jongbloed, Ruud \ Geelhoed, Steve \ Jeugd, Henk van der \ Klop, Erik \ Lagerveld, Sander \ Limpens, Herman \ Meeuwsen, Henk \ Ottburg, Fabrice \ Schippers, Peter \ Tamis, Jacqueline \ Verboom, Jana \ Wal, Jan Tjalling van der \ Wegman, Ruut \ Winter, Erwin \ Schotman, Alex \ 2018
help
Van Mook tot Maastricht - integrale landschappelijke aanpak migratielandschap voor vleermuizen van Maas en Julianakanaal [Boek]
Limpens, H.J.G.A. \ Hommersen, V.J.A. \ Jansen, E.A. \ Oene, M. van \ Schillemans, M.J. \ 2017
De Zoogdiervereniging heeft in opdracht van de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallel en Waterschap Roer en Overmaas (tegenwoordig Waterschap Limburg) een project uitgevoerd, gericht op het uitwerken van de knelpunten en ka ...
help
1: Estimate of bat populations at the southern North Sea : supporting note to ZDV report no. 2016.031 Migration bats at the southern North Sea [Boek]
Lagerveld, S. \ Limpens, H.J.G.A. \ Schillemans, M.J. \ Scholl, M. \ 2017
To close the knowledge gap described above, or better said in order to make a start to overcome this crucial lack of insight into (sub)population sizes, RWS commissioned the Bats_1 study as part of the Wind op Zee Ecological Programma (Wozep; in Engl ...
help
Sleutels tot herstel van hoogveen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Limpens, J. \ Duinen, G.A. van \ Jansen, J.M. \ Schouten, M.G.C. \ Tomassen, H.B.M. \ 2016
Hoogvenen herbergen een unieke biodiversiteit, variërend van insectenetende zonnedauw, kleurrijke veenmossen tot broedende kraanvogels. Genoeg reden dus om hoogvenen te beschermen en te herstellen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beheerders en o ...
help
Boer zoekt Vleermuis \ Zoogdier [Artikel]
Guldemond, A. \ Schillemans, M. \ Lommen, J. \ Limpens, H. \ 2016
Agrarisch natuurbeheer is één van de prioriteiten van de overheid. Het agrarisch gebied vormt tenslotte het grootste deel van de oppervlakte van Nederland, maar is voor veel soorten geen geschikte habitat meer. Voor bepaalde soorten, zoals vleermuize ...
help
Drijvende krachten achter plantendiversiteit op braakliggende terreinen in Nederlandse steden \ De levende natuur [Artikel]
Aar, M. van \ Limpens, J. \ Ruijven, J. van \ 2016
De stad heeft natuur nodig, en natuur heeft de stad nodig. Groen in de stad is belangrijk voor het welzijn van bewoners en het dynamische karakter van de stad creëert nieuwe habitats voor (soms zeldzame) plant- en diersoorten. Braakliggende terreinen ...
help
EUROBATS : analyse van de resoluties die zijn aangenomen tijdens de vergadering van de partijen (Meeting of the Parties) in 2014 [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ Adrichem, N.H.C. van \ Limpens, H.J.G.A. \ Schillemans, M.J. \ 2016
Nederland is Party van ‘the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats’, ofwel EUROBATS. De EUROBATS-agreement is een verdrag onder de conventie van Bern en met name de conventie van Bonn, de ‘Convention on the Conservation of Migr ...
help
Restoration of acidified and eutrophied rich fens: long-term effects of traditional management and experimental liming \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
Diggelen, J.M.H. van \ Bense, I.H.M. \ Brouwer, E. \ Limpens, J. \ Schie, J.M.M. \ Smolders, A.J.P. \ Lamers, L.P.M. \ 2015
Rich fens are known for their high botanical diversity encompassing many endangered species. For decades, several management measures, including mowing and burning, have been applied to maintain a high biodiversity by means of slowing down the natura ...
help
Het is tijd voor een ‘Leergang vleermuizen’ in Nederland \ Zoogdier [Artikel]
Limpens, H. \ 2015
Vleermuisdeskundige Herman Limpens signaleert een aantal ontwikkelingen, die een samenhangend opleidingsprogramma rechtvaardigen met betrekking tot vleermuizen. Want beleidsmakers, projectontwikkelaars, terreinbeheerders, ecologen en onderzoekers heb ...
help
Vleermuistorens en -kasten: kans of bedreiging voor vleermuisbescherming? \ De levende natuur [Artikel]
Vreugdenhil, S.J. \ Korsten, A.J.H.M. \ Dekker, J.J.A. \ Limpens, H.J.G.A. \ 2014
Wanneer in Nederland verblijfplaatsen van vleermuizen verdwijnen door bijvoorbeeld sloop van gebouwen of via boomkap, dan moet vaak in vervangende verblijfplaatsen worden voorzien. Steeds vaker worden daartoe vleermuistorens en vleermuiskasten ingeze ...
help
Field course plant, vegetation science and systems ecology : Terschelling [Collegedictaat]
Limpens, J. \ Sýkora, K. \ Braakhekke, W. \ Veenendaal, E. \ Olliveras, I. \ Puijenbroek, M. van \ 2014
help
Habitat use by female Geoffroy's bats (Myotis emarginatus) at its two northernmost maternity roosts at the implications for their conservation \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Dekker, J.J.A. \ Regelink, J.R. \ Jansen, E.A. \ Brinkmann, R. \ Limpens, H.J.G.A. \ 2013
Ten behoeve van beheer van twee kraamverblijven met een Natura 2000 status, Lilbosch en Maria-Hoop, werd het habitatgebruik van de daar levende ingekorven vleermuizen (Myotis emarginatus) onderzocht. Dit gebeurde door zeven dieren uit te rusten met e ...
help
Kartering van de habitattypen : actief en herstellend hoogveen in Nederland [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Ketelaar, R. \ Limpens, J. \ Schouten, M.G. \ Tweel-Groot, L. van \ 2013
De Natura 2000 habitattypen Actief hoogveen (H7110_A) en Herstellend hoogveen (H7120) staan centraal in deze rapportage. Tot dusverre ontbreken voor deze twee habitattypen betrouwbare kaarten wat betreft het huidige voorkomen van deze habitattypen in ...
help
Meten en voorspellen van aantal slachtoffers : effecten van windturbines op vleermuizen \ Zoogdier [Artikel]
Limpens, H. \ Valk, M. van der \ Vreugdenhil, S. \ Dirksen, S. \ Jansen, E. \ Boonman, M. \ Haye, M. de la \ 2012
Op veel plaatsen in Nederland en daar buiten worden windturbineparken gebouwd. Voor het krijgen van meer duurzame energie is dat een positieve ontwikkeling, maar wat zijn de effecten op vleermuizen? In Nederland is daar nog erg weinig onderzoek naar ...
help
Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage OBN Hoogveenonderzoek 2009-2010 : verlenging onderzoek naar effecten van berkenopslag en dichtheid op hoogveenvegetaties behorende tot het natte zandlandschap [Boek]
Limpens, J. \ 2012
Het oppervlakte hoogvenen in Nederland is in het verleden sterk afgenomen door ontginning, turfwinning, boekweitbrandcultuur en verdroging. De restanten worden nu bedreigd door verdroging en een te hoge stikstofdepositie. Om dit bijzondere habitat vo ...
help
De toekomst van vleermuizen in Nederland : internationaal jaar van de vleermuizen \ Zoogdier [Artikel]
Limpens, H. \ 2012
In het kader van het jaar van de vleermuizen heeft de auteur in twee eerdere artikelen overdacht hoe het gaat met de vleermuizen in Nederland. In het eerste artikel lag de focus op de trends in aantallen, voorkomen en verspreiding van soorten. In het ...
help
Vleermuizen in Nederland goed beschermd : internationaal jaar van de vleermuizen \ Zoogdier [Artikel]
Limpens, H. \ 2011
Met betrekking tot de vraag hoe gaat het met de vleermuizen in Nederland belicht de auteur de volgende vragen : hoe zit het met de wettelijke bescherming en uitvoering daarvan? bestaat er kennis en draagvlak bij de bevolking en bij de verantwoordelij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.