help
Dierbare hulpverleners : welzijn voor mens en dier? [Boek]
Endenburg, N. \ Bergh, W.T.A.A.G.M. van den \ Lipman, L.J.A. \ Tombrock, R. \ Hopster, H. \ 2019
Deze zienswijze begint met een inleidend hoofdstuk over aanleiding, vraagstelling en aanpak van de zienswijze. Hoofdstuk 2 geeft nadere informatie betreffende dierondersteunde interventies en haar beoogde effecten. In hoofdstuk 3 wordt geschetst wat ...
help
Het gebruik van diermeel in voer voor varkens en pluimvee \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Kranenburg, S.A. \ Mijs, J.A. \ Kromhout, J.W. \ Lipman, L. \ 2013
De varkenshouderij en de pluimveehouderij vertonen veel overeenkomsten. Dat zou je niet verwachten, daar de soorten uit heel verschillende groepen afkomstig zijn, maar de intensieve manier van houden lijkt voor deze categorieën wel op elkaar. Daarom ...
help
Wat de praktiserende dierenarts moet weten van Puumalavirus \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Hiddink, J. \ Sloot, M. \ Lipman, L. \ 2013
Het Puumalavirus (PUUV) is een hantavirus, uit de familie Bunyaviridae. Dit artikel geeft informatie over de epidemiologie, transmissie, symptomen, diagnostiek, behandeling en prognose.
help
Wat de praktiserende dierenarts moet weten over het Ljunganvirus \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wetzels, B. \ Peters, S. \ Lipman, L. \ 2013
Wat de dierenarts van dit virus moet weten betreft onderwerpen als: in welke dieren het wordt gevonden, symptomen bij dieren, de manier waarop het virus van het ene dier naar het andere wordt overgebracht, symptomen bij de mens, diagnostiek en therap ...
help
Wat moet de praktiserende dierenarts weten van het European Bat Lyssavirus? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Montfort, P. \ Stijntjes, M. \ Pol, M. van der \ Lipman, L. \ 2013
Achtereenvolgens: het optreden van dit virus in Nederland en omringende landen, de pathogenese, het zoönotische karakter ervan, de diagnostiek, de behandelmethode en de preventie ervan.
help
Report of a Working Group on Solanaceae : first meeting of the Working Group and ad hoc meeting of the database managers 14-17 February 2012, Menemen, Turkey [Boek]
Dooijeweert, W. van \ Maggioni, L. \ Daunay, M.-C. \ Lipman, E. \ cop. 2012
The Solanaceae Working Group (WG) of the European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) has established six databases for the crops that form its mandate. These include three major crops (Eggplant, Pepper and Tomato) and three min ...
help
Risicofactoren en preventieve maatregelen in het kader van het oplopen van Q-koorts in een schapenslachthuis \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Tijms, J. \ Linden, B. van der \ Dop, P. \ Aldaibis, R. \ Lipman, L. \ 2012
Een zoönose is een ziekte die van dieren kan worden overgebracht op mensen. Dit kan via (in)direct contact met dieren, maar ook via het eten van besmet voedsel. Zoönosen nemen de vierde plaats in op de lijst van beroepsrisico's bij mensen die werken ...
help
Wat de dierenarts moet weten over Baylisascariose \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Schutjens, W. \ Sterke, A. de \ Lipman, L. \ 2012
Stel een eigenaar komt binnen met een ernstig zieke hond, met duidelijke neurologische verschijnselen als uitval en verlies van coördinatie. De diagnose blijkt moeilijk te stellen en de hulp komt te laat. Uit sectie blijkt de hond parasitaire meningo ...
help
Wat de dierenarts moet weten over 'Rocio viral encephalitis' \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Vegchelen, D. van \ Minnema, S. \ Lipman, L. \ 2012
Ziekteverschijnselen, diagnose, en preventie van 'Rocio viral encephalitis', dat veroorzaakt wordt door het Rociovirus. Dit virus is lid van het genus Flavivirussen.
help
Wat de praktiserende dierenarts moet weten over 'tick-borne encephalitis' \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Groeneveld, H. \ Jager, J. \ Otte, C. \ Gaastra, W. \ Lipman, L. \ 2010
Casus: een eigenaar van een hond komt op het spreekuur van een dierenartsenpraktijk. Hij is op vakantie geweest in Roemenië en daar ziek geworden na een tekenbeet. Het bleek te gaan om 'tick-borne encephalitis'. Nu hij beter is bedenkt hij dat ook zi ...
help
Aanwezigheid van Clostridium difficile in biggen verdacht van CDI op elf varkensbedrijven in Nederland \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Keessen, E.C. \ Leengoed, L.A.M.G. \ Bakker, D. \ Brink, K.M.J.A. van der \ Kuijper, E.J. \ Lipman, L.J.A. \ 2010
Om aan te tonen dat Clostridium difficile-infectie (CDI) voorkomt op varkensbedrijven, werden elf varkensbedrijven bezocht met de volgende kenmerken: -problemen met neontale diarree gedurende minimaal een jaar; -preventie door middel van vaccinatie e ...
help
Wat de praktiserende dierenarts moet weten van Trichobilharzia, ofwel kan zwemmersjeuk ook bij honden voorkomen? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Verschuuren, T. \ Jacobs, F. \ Vossen, W. \ Gaastra, W. \ Lipman, L. \ 2010
Casus: een eigenaar komt in de zomer op het spreekuur met een Labrador. De hond heeft gezwommen en lijkt nu jeuk te hebben. De eigenaar meldt dat hij in hetzelfde water heeft gezwommen en nu last heeft van zwemmersjeuk. Hij vraagt zich af of zijn hon ...
help
Report of a Working Group on Malus/Pyrus : third meeting, 25-27 October 2006, Tbilisi, Georgia [Boek]
Lateur, M. \ Maggioni, L. \ Lipman, E. \ cop. 2010
The Third Meeting of the ECPGR Working Group on Malus/Pyrus was held in Tbilisi, Georgia, 25-27 October 2006 and was attended by representatives from 21 countries. The meeting was organized at the Institute of Horticulture, Viticulture and Oenology, ...
help
Report of a vegetables network : second meeting, 26-28 June 2007, Olomouc, Czech Republic [Boek]
Astley, D. \ Bas, N. \ Branca, F. \ Daunay, M.C. \ Díez, M.J. \ Keller, J. \ Dooijeweert, W. van \ Treuren, R. van \ Maggioni, L. \ Lipman, E. \ cop. 2009
The Second Meeting of the Vegetables Network (VEGNET) of the European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) was held on 26-28 June 2007 in Olomouc, Czech Republic. The meeting was organized jointly with the Third Meeting of the EC ...
help
Fenylbuzaton, het zwarte "paard" in de NSAID-familie? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Grauw, J. de \ Lipman, L.J.A. \ 2008
Achtergronden bij en de restricties van het gebruik van fenylbutazon bij paarden in Nederland. Er wordt ingegaan op de stofkenmerken, de indicaties voor het gebruik er van en de potentiële bijwerkingen en risico's voor de volksgezondheid
help
Hoe exporteer ik een paard? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]Paardenpaspoort - GD --> Wie bent U? -> Exporteur
Kok, J. \ Meulenbelt, R. \ Lipman, L.J.A. \ 2008
Er zijn ongeveer zes miljoen paarden in de Europese Unie. Dit is een markt met grote economische en emotionele waarde. De gevolgen van een uitbraak van een besmettelijke en fatale ziekte zouden enorm zijn. Het transport van paarden over de grenzen do ...
help
Introductie van West-Nijlvirus in Nederland \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Klinkhamer, K. \ Lipman, L.J.A \ 2008
Het West-Nijlvirus behoort tot de ‘emerging zoönoses’. Wereldwijd verspreidt het virus, dat van origine voornamelijk voorkwam in Afrika, Zuid-Europa en Oost-Azië, zich steeds verder naar de gematigde klimaatgebieden. In dit artikel worden de volgende ...
help
Acrobacter, een mogelijk nieuwe pathogene bacterie voor de mens \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Ho, H.T.K. \ Lipman, L.J.A. \ Gaastra, W. \ 2008
Dit artikel beschrijft de mogelijk voor de mens pathogene bacterie Arcobacter en de rol die dieren en voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong spelen in de verspreiding van deze bacterie. Daarbij wordt ook het laatste onderzoek samengevat, zoals dat ...
help
De chemische en biologische gevaren waar een paardendierenarts aan wordt blootgesteld \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Rijnen, K. \ Linde, M. ter \ Noteboom, D. \ Lipman, L. \ 2008
Een inventarisatie is gemaakt van de oorzaken van diverse chemische en biologische gevaren, die zijn vergeleken met de relevantie van andere soorten gevaren, die aanleiding geven tot arbeidsongeschiktheid, zoals fysieke en mentale stress
help
Application of HACCP principles to control visitor health threats on dairy farms open to the general public \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Barten, M. \ Noordhuizen, J.P.T.M. \ Lipman, L.J.A. \ 2008
Met het oog op een groeiend aantal Nederlandse veehouders, dat het eigen bedrijf met verschillende bedrijfsactiviteiten openstelt voor bezoekers, wordt gewezen op het belang om in verband hiermee ongelukken en de kans op ziekte en bijbehorende financ ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.