help
Kan korstvorming na de zaai van witlof worden vermeden? : thema mechanisatie \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Cleulebroeck, D. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2011
Korstvorming na de zaai beïnvloedt sterk de opkomst van witlof. Kunnen extra maatregelen bij de zaai korstvorming verminderen? De Nationale Proeftuin voor Witlof deed op vragen van enkele witloftelers een onderzoek.
help
Energiebeheer op witloofbedrijven : thema energie \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ Goessens, I. \ Mestdagh, I. \ De Groote, T. \ 2011
Elektriciteit is een belangrijke kostenpost op witloofbedrijven. Verbruikshistorieken zijn een goed instrument om het elektriciteitsverbruik in kaart te brengen. Fotovoltaïsche zonnepanelen of een vergistingsinstallatie zijn geschikt als alternatieve ...
help
Goede bodemweerstand tegen Sclerotinia geen garantie tegen sclerotiënrot : thema bodem en bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Hubrechts, W. \ Degreeff, J. \ 2011
Tijdens het vierde seizoen van de meerjarige proef met Contans WG werd in het witloofperceel de efficiëntie ten aanzien van de scleroten van Sclerotinia sclerotiorum bevestigd. Na de wortelbewaring en tijdens de forcerie trad er echter aanzienlijk wa ...
help
Tweede deel zomer weinig veeleisend : rassenproef broccoli zomerteelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2011
Een zo ruim mogelijke oogstspreiding van broccoli voor afzet op de verse markt is gewenst. In deze periode (zomerteelt) zijn vooral sterkte tegen hoge temperaturen en gevoeligheid voor schermrot onder warme en vochtige omstandigheden van groot belang ...
help
Iedere variëteit heeft zijn ideale forceerperiode : rassenproef winterrassen witlof 2010-2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vanderstraeten, M. \ Pollentier, A. \ De Marez, T. \ Mestdagh, I. \ Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2011
De forcerie van wintervariëteiten van witlof levert vaak wisselende resultaten op. Via rassenproeven worden de eigenschappen van nieuwe variëteiten in kaart gebracht voor ze op de markt komen.
help
Beperk de invloed van de buitentemperatuur op het energieverbruik! : thema witloof \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ De Marez, T. \ Vanderschelden, C. \ Vermeulen, K. \ 2011
Op een witloofbedrijf wordt veel elektriciteit verbruikt. Vooral vanaf de aankomst van de witloofwortels op het bedrijf tot aan de oogst van de witloof is dat het geval. De verschillende activiteiten, zoals de bewaring van de wortels en de forcerie, ...
help
Lange bewaring beïnvloedt opbrengst en kwaliteit : rassenproef zeer late witloofrassen 2010-2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ De Marez, T. \ Willaert, M. \ 2011
Bij de vergelijking van zeer late witlofvariëteiten blijkt het kwaliteitsverlies van de wortels tijdens de langdurige bewaring een groot effect te hebben op de kwaliteit en opbrengst van de kroppen. Toch bezorgt deze rassenproef ons een goed zicht op ...
help
Weinig wortelluizen, maar veel mineervliegen : waarnemingen & waarschuwingen bij witloof 2011 : thema witloof \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Marez, T. \ Bulcke, S. \ Vermeulen, K. \ Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2011
In de witloofteelt bestaat het waarnemings- en waarschuwingssysteem voor de witloofmineervlieg (Napomyze chichorii) al jaren. Sinds 2011 is er ook een systeem voor de wollige slawortelluis (Pemphigus bursarius). Dankzij deze systemen is het mogelijk ...
help
Biowitloof op zuiver water : thema biologische en geïntegreerde teelt \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Van CleuleBroeck, C. \ Hubrechts, W. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2011
Sinds half juli 2010 kunnen telers in België biologische witlof telen op zuiver water. De Nationale Proeftuin voor Witlof voerde in 2010 onderzoek uit naar de verschillen tussen de nieuwe biologische teeltmethode op zuiver water en de traditionele hy ...
help
Productiviteit en pitlengte gelinkt : rassenproef late rassen witloof 2010-2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Locus, C. \ Degreeff, J. \ De Marez, T. \ Willaert, M. \ Mestdagh, I. \ 2011
Bij de vergelijking van late witlofvariëteiten zijn duidelijke verschillen vastgesteld. De opbrengst wordt grotendeels bepaald door de teeltomstandigheden op het veld en tijdens de forcerie. De kwaliteit van witlof wordt voornamelijk genetisch bepaal ...
help
Kwaliteit en opbrengst niet alleen bepaald door variëteit : rassenproef vroege witloofrassen 2010-2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ Pollentier, A. \ Demarez, T. \ Mestdagh, I. \ 2011
De forcerie van vroege witlofvariëteiten levert vaak wisselende resultaten op. Om de eigenschappen van nieuwe variëteiten snel in kaart te brengen, worden deze variëteiten opgenomen in rassenproeven voor ze op de markt komen. Deze rassenproef toont a ...
help
Veel belangstelling voor onkruidbestrijding witloof : thema gewasbescherming \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Van Ceulebroeck, C. \ Hubrechts, W. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2011
De onkruidbestrijdingsproef witloof kon in 2010 dankzij de ruime belangstelling van de fyto-industrie worden uitgevoerd met twaalf spuitschema's. Hierbij werden verschillende combinaties van erkende herbiciden met vier proefmiddelen uitgetest om de b ...
help
Heterogeniteit in de forcerie voorkomen door correct uitgevoerde bespuitingen : thema gewasbescherming \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Van Ceulebroeck, C. \ Hubrechts, W. \ Locus, E. \ Degreef, J. \ 2010
De afrijping van de witlof tijdens de veldfase, het forceerrendement en de daaruit voortvloeiende kropkenmerken kunnen verschillen naargelang er op eenzelfde homogeen witlofperceel meerdere spuitschema's worden toegepast
help
Beperken ziektedruk tijdens de forcerie \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Van Ceulebroeck, C. \ Hubrechts, W. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2010
Het verlies aan kropopbrengst ten gevolge van infectie kan op meerdere ogenblikken onstaan: tijdens de teelt en de bewaring van de wortels, tijdens de forcerie en bij de oogst en de bewaring van de kroppen. Enerzijds kunnen gewasbeschermingsmiddelen ...
help
Movento erkend in witlof : bestrijding van de slawortelluis : thema ziekten en plagen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Locus, E. \ De Mares, T. \ 2010
De wollige slawortelluis kan opbrengstverlies veroorzaken bij witlofwortels. Dit seizoen kon je voor het eerste Movento (9797/B; actieve stof: spirotetramat SC 100 g/l) toepassen. Regionale waarnemingen tijdens de migratieperiode van dit insect zijn ...
help
Bladvoeding: een meerwaarde? : thema witloof \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2010
Een rendabele witlofteelt vereist een hoge opbrengst aan forceerbare wortels op het veld. De weersomstandigheden en de bodemeigenschappen bepalen grotendeels de wortelopbrengst. Toch kan men proberen de groei te beïnvloeden door tijdens het groeiseiz ...
help
Perceelsgeschiktheid voor de witlofwortelteelt \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Van Ceulebroeck, C. \ Hubrechts, W. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2009
Bij het opstellen van een teeltplan is de perceelsgeschiktheid voor de witlofteelt van groot belang. De perceelsgebonden eigenschappen bepalen de groei en de kwaliteit van de witlofwortels.
help
De wollige slawortelluis op witlofpercelen : een overzicht van de laatste vier jaar : thema witloof \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Locus, E. \ Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Degreeff, J. \ 2009
De wollige slawortelluis (Pemphigus bursarius) kan opbrengstverlies veroorzaken bij witloofwortels. Waarnemingen tijdens de migratieperiode en tijdens het groeiseizoen moeten toelaten om het effect van dit insect op de witloofwortelopbrengst beter in ...
help
Witloofbedrijven vernieuwen : thema nieuwe teelttechnieken \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ 2009
De crisis in witlof al enige tijd. Toch blijven verschillende witloftelers vernieuwingen aanbrengen om de rentabiliteit van hun bedrijf te optimaliseren. We laten enkele bedrijfsleiders hun verhaal vertellen.
help
Rassenassortiment witloofhybriden 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J \ 2009
Het samenstellen en aanpassen van de eenentwintigste rassenlijst gebeurt op basis van de resultaten van internationale rassenproeven witloofhybriden in 2009.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.