help
Weet je deel van een groter geheel : rekening houden met zon, maan en planeten \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Ambagts, L. \ Loenen, L. van \ 2018
help
Why pregnant women eat what they eat : factors influencing dietary intake among pregnant womenfrom low SES groups [Studentenverslag]
Loenen, Steffie \ 2018
help
Innovative approaches in operational flood management : risk-based forecasting and application of social media in disaster response [Boek]
Eilander, D. \ Bachmann, D. \ Gijsbers, P. \ Loenen, A. van \ [2016]
An integrative disaster management approach consists of four different phases: mitigation, preparation, response and recovery. Adequate information for decision support during all phases is a key to strengthen resilience against flooding. During the ...
help
Noord-Brabantse waterbeheerders anticiperen samen op hoogwater \ H2O online [Artikel]
Douben, K.J. \ Heeringen, K.J. van \ IJpelaar, R. \ Loenen, A. van \ Wouw, M. van de \ 2015
Waterbeheerders lopen met hun maatregelen zoveel mogelijk vooruit op verwacht hoogwater. Soms zijn de totale maatschappelijke kosten lager als daarbij over de grens van het beheergebied heen wordt gekeken. Dat maakt nauwe samenwerking tussen beheerde ...
help
Operationeel besluiten onder onzekerheid [Boek]
Loenen, A. van \ 2012
Het project ‘Studie naar de invloed van onzekerheden op besluitvorming in operationele context’ had als doel waterschappen beter in staat te stellen om deze onzekerheden in waterstandsverwachtingen te benutten bij bestuurlijke keuzes. Concreet is gek ...
help
Kansverwachtingen in het regionaal waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verkade, J. \ Loenen, A. van \ Beckers, J. \ Weerts, A. \ Leeuwen, E. van \ 2011
De stad Grand Forks, North Dakota, april 1997. Onverwacht en tot ontsteltenis van inwoners en stadsbestuur overstromen de dijken, die de stad moeten beschermen tegen overstromingen vanuit de Red River. Uiteindelijk staat zo'n 80 procent van de stad o ...
help
Rondje Zwolle : vooral de variatie maakt de route zo aantrekkelijk \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Loenen, S. van \ 2009
De mooiste manier om het Zwolse buitengebied te verkennen is op de fiets. Dan wordt de afwisseling van landschapstypen het duidelijkst ervaren: het agrarisch gebied, de landgoederen en de kronkelige dijkweggetjes langs het Zwarte Water, de Vecht en d ...
help
Markt en overheid: hoe zit het nu eigenlijk? : technologie kleurt regelgeving rond markt en overheid opnieuw in \ VI matrix [Artikel]
Loenen, B. van \ Welle Donker, F. \ Jong, J. de \ 2009
Het afgelopen decennium is gediscussieerd over de vraag in hoeverre de overheid haar geo-informatie mag of kan vermarkten. Die discussie kent momenteel een opflakkering. Een overheid mag zelf bepalen hoe ze al dan niet gratis goederen of diensten aan ...
help
Opbouw van geo-informatie infrastructuur vereist uithoudingsvermogen \ VI matrix [Artikel]
Loenen, B. van \ Crompvoets, J. \ 2009
In 2008 zijn meer stapjes op de goede weg gezet richting optimale geo-informatie infrastructuur (GII) dan het jaar ervoor. De grootste zorg is evenwel of de beschikbare GI-experts alle ballen in de lucht kunnen houden. Inspire, basisregistraties, de ...
help
De staat van de geo-informatie infrastructuur: stilte voor de storm \ VI matrix [Artikel]
Loenen, B. van \ Crompvoets, J. \ 2008
De Nederlandse geo- informatie infrastructuur is volop in beweging. Concludeerden we vorig jaar dat de performance in vergelijking met het buitenland goed was, nu zijn we iets minder optimistisch. 2007 was op een beperkt aantal punten een oogstjaar, ...
help
Communicatie rond overstromingsgevaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Woelders, L. \ Verkerk, M. \ Bos, A. \ Loenen, A. van \ Kootstra, D.-S. \ 2007
Al duizenden jaren vecht Nederland tegen het water. We hebben een drassig stuk rivierdelta met behulp van dijken en gemalen omgevormd tot een leefbaar en welvarend gebied. Rampen of bijna-rampen, zoals de stormvloed van 1953 en de hoogwaters van 1993 ...
help
De voortgang van DURP laat zich slecht voorspellen \ VI matrix [Artikel]
Graaf, P. de \ Loenen, B. van \ 2007
Je zou denken: als een gemeente behoorlijk ver is met een moderne geodata infrastructuur, dan zullen ook wel vorderingen gemaakt zijn met de processen rond bestemmingsplanprocessen. De praktijk blijkt anders. Wat de uitwisselbare digitale bestemmings ...
help
De staat van de nationale geoinformatie infrastructuur is veelbelovend \ VI matrix [Artikel]
Loenen, B. van \ Crompvoets, J.W.H.C. \ 2007
De staat van de Nederlandse geoinformatie-infrastructuur wordt steeds beter. Terwijl vorig jaar gesteld werd, dat Nederland het goed doet, in vergelijking met het buitenland, dit jaar is optimisme geheel gerechtvaardigd. Een artikel over de staat van ...
help
Developing geographic information infrastructures : the role of information policies [Proefschrift]
Loenen, B. van \ 2006
Within information societies, information availability is a key issue affecting society’s well being. A geographic information infrastructure (GII) is the underlying foundation of such a society with regards to geographic information. Access to gover ...
help
De staat van de geoinformatie-infrastructuur is in Nederland zo slecht nog niet \ VI matrix [Artikel]
Loenen, B. van \ Crompvoets, J.W.H.C. \ 2006
De positie van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur: over gegevensverzameling, beschikbaarstelling, beleid, finaciële middelen en standaarden
help
Grensoverschrijdende ecohydrologische modellering met EcoDSS : verschil in gegevens vormt geen belemmering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Loenen, A. van \ Reichard, L. \ Slikker, J. \ Iersel, P. van \ 2006
Wat zijn de gevolgen van het bergen of vasthouden van water in natuur- en landbouwgebieden vanuit ecologisch/agrarisch oogpunt? Met deze vraag worden waterbeheerders geconfronteerd bij het zoeken naar maatregelen om de watersystemen te laten voldoen ...
help
Betere gezondheid varken begint bij kritische blik op bedrijf : geslaagde TOPIGS thema-avonden : TOPIGS nieuws \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Loenen, P. \ 2005
Door kritisch naar het bedrijf en de manier van werken te kijken is het mogelijk om de gezondheid van varkens op het bedrijf te verbeteren. Een TOPIGS veterinair gaf gedurende de TOPIGS thema-avonden de aanwezige varkenshouders aanwijzingen voor maat ...
help
Toegang tot overheidsinformatie blijft onnodig een zaak van professionele elite \ VI matrix [Artikel]
Loenen, B. van \ Zevenbergen, J. \ Jong, J. de \ 2005
De Europese richtlijn Hergebruik van overheidsinformatie ten spijt: de Nederlandse markt voor toegevoegde waardeproducten en -diensten op basis van overheidsinformatie zal zich bij gelijkblijvende omstandigheden nauwelijks ontwikkelen
help
Spatial data infrastructure and policy development in Europe and the United States [Boek]
Loenen, B. van \ Kok, B.C. \ 2004
help
Spatial data infrastructures : legal and economic issues \ Spatial data infrastructure and policy development in Europe and the United States [Hoofdstuk uit boek]Bijbehorende website
Loenen, B. van \ Kok, B.C. \ 2004
The GSDI is a global and open proces for cooperation and knowledge exchange about the organisation and management of spatial data issues and related activities. The Legal and Economic Working Group of GSDI created a database and a search engine that ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.