Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 31

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Lok
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Mutual recognition of food information : how does mutual recognition work and is it a suitable concept for the area of food information? [Studentenverslag]
Lok, Carmen \ 2019
help
Kunstgras heeft natuur nodig en andersom : voorzitter BSNC doet oproep om revival van gras te stimuleren \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Lok, P. \ 2013
Eind jaren tachtig legde men in Rotterdam het eerste kunstgrasveld voor voetbal aan. Wie goed naar de markt kijkt, ziet de laatste jaren een duidelijke disbalans in de aandacht voor kunstgras en natuurgras. De balans slaat negatief door voor natuurgr ...
help
Koopkracht in 2009 met 1,4 procent gestegen \ CBS webmagazine [Artikel]
Lok, R. \ 2010
In 2009 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking met 1,4 procent gestegen. Werknemers die hun baan behielden gingen er meer dan gemiddeld op vooruit. Dat komt vooral door een stijging van de lonen. De koopkracht van zelfstandigen daalde juist aa ...
help
Helft belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek naar rijkste huishoudens \ CBS webmagazine [Artikel]
Lok, R. \ Meuwissen, P. \ 2010
Bijna de helft van de 7,2 miljoen Nederlandse huishoudens financierde in 2008 een eigen woning met een hypotheek. Van de 28 miljard euro aan hypotheekkosten, werd ruim 10 miljard euro via de hypotheekrenteaftrek terugontvangen van de overheid. Bijna ...
help
Inkomenskloof tussen alleenstaande moeders en moeders met partner groter \ CBS webmagazine [Artikel]
Brakel, M. van den \ Lok, R. \ 2010
Alleenstaande moeders hebben beduidend minder te besteden dan samenwonende of gehuwde moeders. In 2008 had een alleenstaande moeder een gemiddeld besteedbaar inkomen van 15 duizend euro, terwijl een moeder met een partner over bijna 25 duizend euro k ...
help
Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Lok, R. \ 2009
In dit artikel staan de belasting- en inkomensregelingen centraal die gekoppeld zijn aan gezinnen met kinderen. Uitgangspunt zijn de voorlopige inkomensgegevens over 2007 en de gezinssituatie op 31 december van dat jaar
help
De inkomenssituatie van alleenstaande moeders: trends en dynamiek \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Brakel, M. van den \ Lok, R. \ 2009
Hoe is het gesteld met de inkomenspositie en de inkomensontwikkeling van alleenstaande moeders in vergelijking met samenwonende of getrouwde moeders? In dit artikel wordt die vraag beantwoord met behulp van gegevens uit het Inkomenspanelonderzoek (IP ...
help
De lepelaarpopulatie van de Wadden: komt het einde van de groei in zicht? (themanummer Waddenzee) \ Limosa [Artikel]
Lok, T. \ Overdijk, O. \ Horn, H. \ Piersma, T. \ 2009
Na een dieptepunt van ca. 150 broedparen in 1968 is het aantal Lepelaars in Nederland gestaag gaan toenemen. In het broedseizoen van 2008 werden 1907 paren geteld, waarvan 1179 op de Waddeneilanden. Hier bekijken we de groei van de populatie op de Wa ...
help
Ruim 2 800 euro extra voor gezin met kinderen in 2007 \ CBS webmagazine [Artikel]
Lok, R. \ 2009
Huishoudens met minderjarige kinderen werden in 2007 gemiddeld met 2 824 euro per jaar gecompenseerd door inkomens- en belastingregelingen voor gezinnen. Dit komt neer op 1 567 euro per kind. In totaal kostten deze regelingen de schatkist bijna 5,5 m ...
help
Steeds minder vrouwen ontvangen 'aanrechtsubsidie' \ CBS webmagazine [Artikel]
Lok, R. \ 2009
In 2007 kregen ruim 1,1 miljoen personen de algemene heffingskorting uitbetaald. Dit zijn er 200 duizend minder dan bij de invoering ervan in 2001. De uitbetaling, die ook bekend staat als 'aanrechtsubsidie', gaat in negen van de tien gevallen naar v ...
help
Steeds minder ontvangers 'aanrechtsubsidie' \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Lok, R. \ 2009
In dit artikel staat de uitbetaling van de algemene heffingskorting centraal. De algemene heffingskorting is een korting op de te betalen belasting. Iedereen die inkomstenbelasting betaalt, heeft recht op de algemene heffingskorting. Met ingang van 2 ...
help
Wie werkloos wordt, levert 15 procent aan koopkracht in \ CBS webmagazine [Artikel]
Lok, R. \ 2009
In 2008 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking met 0,8 procent gestegen. Huishoudens hadden gemiddeld 33,5 duizend euro te besteden
help
Koopkracht stijgt fors in 2006 en 2007 \ CBS webmagazine [Artikel]
Lok, R. \ 2008
Na een lichte daling in 2005, is de koopkracht in 2006 en 2007 fors gestegen. Het zijn de hoogste stijgingen sinds 2001. Bijgaand in figuren een overzicht van de koopkrachtverandering (1991-2007) en het gemiddeld huishoudensinkomen naar leeftijd hoof ...
help
Ecological networks: experiences in the Netherland : "a joint responsibility for connectivity" [Boek]
Hootsmans, M. \ Kampf, H. \ Bos, P. \ Jansen, L. \ Lok, M. \ Opdam, P. \ Opstal, S. van \ Straaten, A. van \ Weebers, C. \ 2004
Due to the large changes in land use since the start of the 20th century, the quality of nature in the Netherlands has deteriorated a great deal. The area of nature in the countryside has halved from around 900,000 ha in 1900 to 450,000 ha in 1990. T ...
help
Inkomen van AOW'ers, 2000 \ Sociaal-economische maandstatistiek ... / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Lok, R. \ Ament, P. \ 2003
Het aantal particuliere huishoudens met AOW'ers nam in de jaren negentig met ruim 200 duizend toe tot 1,4 miljoen in 2000. Vrijwel alle huishoudens met AOW ontvingen inkomsten naast de AOW
help
Aantal tweeverdieners blijft stijgen \ Sociaal-economische maandstatistiek ... / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Lok, R. \ 2002
De inkomensgegevens van een- en tweeverdienerhuishoudens. Het aantal tweeverdieners is ook in de tweede helft van de jaren '90 sterk gestegen
help
Nationaal Milieubeleidsplan 3 levert ingredienten voor een groen regeerakkoord : milieubeleid is op de goede weg. [Reactie... Is het milieubeleid op de goede weg?] \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Couperus, C. \ Lok, M.C. \ Warmerdam, S. \ Graeff, J.J. de \ 1998
2 onderdelen: een artikel met een algemene inleiding over inhoud, strategie en oplossingen van het NMP, met daarop aansluitend commentaar met vragen, waarop het NMP geen antwoord geeft
help
Nimby wetgeving : geen evenwichtige afweging van belangen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Lok, J.A. \ 1993
help
Roofvogeltelling [in de IJsseldelta] \ De tureluur [Artikel]
Lok, J. \ 1991
help
De relatie tussen bosbouw en verstedelijking : het begrip urbane bosbouw als conceptueel kader [Studentenverslag]
Lok, M. \ Mars, H. \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.