help
Kans op vergiftiging met rodenticiden van niet-doelsoorten in Nederland [Boek]
Guldemond, A. \ Lommen, J. \ Rijks, J. \ Boudewijn, T. \ Silfhout, M. van \ Gommer, R. \ Boeke, S. \ Stout, B. \ Lageschaar, L. \ Leendertse, P. \ 2020
Deze studie laat zien dat doorvergiftiging met anticoagulante rodenticiden veelvuldig optreedt, met name naar knaagdiereters, zoals roofvogels, uilen en marterachtigen.
help
Gezonde sportgrasvelden zonder gewasbeschermingsmiddelen \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Lommen, J. \ Veenenbos, M. \ Arends, H. \ Bos, E. \ 2020
Beheerders van sportgrasvelden passen al decennia geïntegreerde bestrijding van onkruiden, insecten en schimmels toe. De noodzaak daarvoor wordt alleen maar groter. Vanaf 1 april 2020 geldt een verbod: alleen in enkele situaties en als het echt onver ...
help
Webinar Slecht nieuws voor de Duizendknoop: praktijkkennisnetwerk van start! [Video]
Lommen, S. \ Dijk, C. van \ 2020
De Aziatische duizendknoop staat wereldwijd op de agenda. Deze lastig te bestrijden invasieve exoot kan andere planten verdringen, voor schade zorgen aan wegen, bruggen, glooiingen en gebouwen en vormt een toenemend probleem voor overheden, bedrijven ...
help
Beschikbare chemievrije en chemische methoden en technieken voor tuinonderhoud door particulieren [Boek]
Veenenbos, Margot \ Lommen, Joost \ Blok, Alice \ Leendertse, Peter \ 2020
Onderzoek naar chemievrije en chemische methoden en technieken die particulieren tot hun beschikking hebben om hun (moes)tuin te beheren tegen onkruiden, ziekten en plagen.
help
Jagers in het groen : rapportage 2016-2018 [Boek]
Guldemond, Adriaan \ Lommen, Joost \ Wiel, Inge van de \ 2019
Abstract: Deze rapportage laat de kansen en mogelijkheden zien van WBE’s om meer tedoen aan de ontwikkeling van biodiversiteit in hun werkgebied. Samenwerking isde sleutel.
help
Bezem door de middelenkast Flevoland 2018 – 2019 [Boek]
Lommen, J. \ Veenenbos, M. \ 2019
Van half november 2018 t/m begin mei 2019 is ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. Agrariërs, loonwerkers, hobbyboeren en gestopte agrariërs konden laagdrempelig, kosteloos en anoniem hu ...
help
Schoon Water voor Brabant Rapportage over 2018 [Boek]
Hoogendoorn, M. \ Veenenbos, M. \ Rougoor, C. \ Tilborg, G. van \ Vliet, J. van \ Lommen, J. \ Leendertse, P. \ Krassenberg, N. \ Aasman, B. \ Hekman, J. \ 2019
In de provincie Noord-Brabant loopt het programma ‘Schoon Water voor Brabant’. Dit programma is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het progra ...
help
Neveneffecten van wormenmiddelen bij vee in (natuur)gebieden \ Dier en arts : wetenschappelijke praktijkgerichte informatie [Artikel]
Lommen, J. \ Boeke, S. \ Rougoor, C. \ 2019
Vee kan te maken krijgen met parasitaire infecties, zoals wormen. Het blijkt dat, na behandeling met ontwormingsmiddelen, in de mest van de dieren veel minder insecten voorkomen. Ook komen residuen terecht in de bodem en het water. CLM Onderzoek en A ...
help
Fiche synthétique présentant les pratiques agronomiques de production d’ananas destinés à la consommation sous forme de fruit et à la transformation en jus d’ananas : développement des pratiques agronomiques et de transformation appropriées pour une amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Bénin [Boek]
Djido, U. \ Fassinou Hotegni, V.N. \ Kpènavoun Chogou, S. \ Lommen, W.J.M. \ Hounhouigan, M.H. \ Chadaré, F. \ Hounhouigan, J.D. \ Achigan-Dako, E.C. \ Struik, P.C. \ 2019
help
Schade door de halsbandparkiet in de fruitteelt [Boek]
Gommer, Roy \ Guldemond, Adriaan \ Lommen, Joost \ 2019
help
Boer zoekt vleermuis [Boek]
Lommen, J. \ Gommer, R. \ Guldemond, A. \ Schillemans, M. \ Woersem, A. van \ 2019
Dit document geeft informatie over vleermuizen en hoe we vleermuizen kunnen bevorderen op agrarische bedrijven.
help
Pesticiden in de boerenzwaluw : verkennende studie van pesticidenbelasting bij boerenzwaluw in Nederland [Boek]
Guldemond, Adriaan \ Leendertse, Peter \ Lommen, Joost \ 2018
Veertien verschillende pesticiden zijn aangetroffen in niet-uitgekomen boerenzwaluw eieren, dood gevonden jongen en één dode adulte boerenzwaluw. Het betreft insecticiden, fungiciden en herbiciden. Een contaminatieroute via antivliegenmiddelen lijk ...
help
Bezem door de middelenkast Limburg 2017-2018 [Boek]
Lommen, J. \ Veenenbos, M. \ Hoftijser, E. \ Lageschaar, L. \ 2018
help
Lijst Indicatorsoorten voor niet-bemesten van graslanden en akkers ANLb [Boek]
Janssen, J. \ Grashof-Bokdam, C. \ Bijlsma, R.-J. \ Dijkman, W. \ Lommen, J. \ Melman, D. \ Werf, I. van der \ 2018
help
Akoestische vogelwering in Conference perenteelt in midden-Nederland 2017 [Boek]
Lommen, J.L. \ Wiel, I. van de \ Guldemond, A. \ Lageschaar, L. \ 2018
Dit rapport laat zien dat pikschade door zangvogels in de Conference perenteelt te verminderen is met het afspelen van angstkreten van kool-en pimpelmees en het zogenaamde ‘krekelgeluid'
help
Schoon Water voor Brabant: tussenrapportage 2017 [Boek]
Hoogendoorn, M. \ Vliet, J. van \ Veenenbos, M. \ Rougoor, C. \ Lommen, J. \ Leendertse, P. \ Aasman, B. \ Hekman, J. \ 2018
In de provincie Noord-Brabant loopt het programma ‘Schoon Water voor Brabant’. Dit programma is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het progra ...
help
Schoon water voor Brabant : rapportage over 2016 [Boek]
Vliet, J. van \ Terryn, L.R. \ Gooijer, Y.M \ Rougoor, C.W. \ Lommen, J.L. \ Leendertse, P.C. \ Aasman, B. \ Hekman, J. \ 2017
In de provincie Noord-Brabant loopt het programma ‘Schoon Water voor Brabant’. Dit programma is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het progra ...
help
Preventie van vogelschade in Limburgse Conference perenteelt : grootschalige veldtest 2016 met Alcetsound [Boek]
Lommen, J.L. \ Ven, B. van de \ Guldemond, J.A. \ 2017
help
Boer zoekt vleermuis : Zuid-Holland [Brochure]
Lommen, J. \ 2017
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en de Zoogdiervereniging voeren het project ‘Boer zoekt Vleermuis Zuid-Holland’ uit. Het doel is om de aanwezigheid van vleermuizen op agrarische bedrijven te stimuleren. Dat is goed voor de biodiversiteit én goe ...
help
Boer zoekt Vleermuis \ Zoogdier [Artikel]
Guldemond, A. \ Schillemans, M. \ Lommen, J. \ Limpens, H. \ 2016
Agrarisch natuurbeheer is één van de prioriteiten van de overheid. Het agrarisch gebied vormt tenslotte het grootste deel van de oppervlakte van Nederland, maar is voor veel soorten geen geschikte habitat meer. Voor bepaalde soorten, zoals vleermuize ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.