Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 110

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Londo
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ruimtelijke opgaven door klimaatbeleid : een verkenning van de implicaties van het Klimaatakkoord : themanummer klimaatopgave, energietransitie en landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Londo, H.M. \ Kramer, G.J. \ 2019
In het Klimaatakkoord worden diverse plannen gepresenteerd voor de verdere groei van hernieuwbare energie en voor andere manieren van broeikasgasemissiereductie. Een aantal daarvan heeft significante ruimtelijke impact. Dat leidt tot nieuwe vragen di ...
help
Klimaatopgave, energietransitie en landschap : themanummer klimaatopgave, energietransitie en landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, J.N.M. \ Kramer, G.J. \ Londo, H.M. \ 2019
In 2015 heeft de internationale gemeenschap in Parijs afgesproken de opwarming van de aarde te beperken. In Nederland heeft die afspraak in 2019 geleid tot de klimaatwet en het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord beoogt een transitie iin energieopwekk ...
help
Sustainable transition: a new dimension in the Dutch landscape [Boek]
Uyterlinde, Martine \ Londo, Marc \ Sinke, Wim \ Roosmalen, John van \ Eecen, Peter \ Brink, Ruud van den \ Stremke, Sven \ Brink, Adri van den \ Waal, Renée de \ 2017
help
Renewable jet fuel in the European Union : scenarios and preconditions for renewable jet fuel deployment towards 203 [Boek]
Jong, Sierk de \ Hoefnagels, Ric \ Stralen, Joost van \ Londo, Marc \ Slade, Raphael \ Faaij \ Junginger, Martin \ 2017
This report quantifies the required emission reductions of the EU aviation sector to achieve carbonneutral growth up to 2030. It explores the role of renewable jet fuels (RJF) in reducing aviation CO2 emissions and available feedstock and technology ...
help
De energietransitie: een nieuwe dimensie in ons landschap [Boek]
Uyterlinde, Martine \ Londo, Marc \ Sinke, Wim \ Roosmalen, John van \ Eecen, Peter \ Brink, Ruud van den \ Stremke, Sven \ Brink, Adri van den \ Waal, Renée de \ 2017
De transitie naar een duurzame energievoorziening heeft op veel terreinen ingrijpende gevolgen voor onze samenleving. Het gaat onder meer om een verandering van leefomgeving en landschap. Voor een succesvolle energietransitie is het nodig om nu al re ...
help
Anacamptis pyramidalis (L.) nov. var. (Duinhondskruid), een nieuw taxon voor de Nederlandse flora \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Londo, G. \ Kreutz, C.A.J. \ Slings, R. \ 2016
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. is binnen Nederland een zeldzame soort die zowel in kalkgraslanden in Zuid-Limburg als in de kustduinen voorkomt. Het viel op dat de soort in de duinen een aanzienlijk latere bloeitijd heeft dan die in het binn ...
help
Systeemintegratie en flexibiliteit: de veranderende relatie tussen fossiele en hernieuwbare bronnen in de Nederlandse energievoorziening : eindrapport van Perceel 1 aan de Topsector Energie [Boek]
Sijm, J. \ Mulder, A. \ Londo, M. \ Wiersma, F. \ Schoots, K. \ Peters, D. \ 2015
Het doel van deze studie is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een visie op het thema systeemintegratie door de Topsector Energie, in het bijzonder met betrekking tot de veranderende mix van fossiele en hernieuwbare bronnen in het t ...
help
Briefing paper on the regulatory context for defining green hydrogen and its certification [Boek]
Jansen, J.C. \ Londo, M. \ 2015
The Annex I Work plan of CertifHy foresees under Task 2.1. among others a review of relevant EU legislation for defining green hydrogen. The focus is to be put on, notably, requirements for the characterisation of green gas, highlighting current crit ...
help
Verspreiding van soorten vanuit Thijsse's Hof in het Bloemendaalse Bos mede een gevolg van voedselverrijking \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Londo, G. \ Brakel, R. \ 2015
In de heemtuin/natuurtuin Thijsse's Hof zijn bij de aanleg in 1925 veel wilde plantensoorten geïntroduceerd die in het omliggende Bloemendaalse Bos niet voorkwamen. Van deze soorten hadden in 1955 een, in 1985 drie en in 2013 elf soorten zich in het ...
help
Uitbreiding van Corydalis solida (L.) Clairv. (Vingerhelmbloem) in een wegberm in de Gelderse Vallei \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Londo, G. \ 2015
In 1996 werd Vingerhelmbloem (Corydalis solida (L.) Clairv.) aangetroffen in een beschaduwde wegberm in de Gelderse Vallei, een gebied met van oorsprong voedselarme en kalkarme zandgronden waar de soort van nature niet voorkwam. Door voedselverrijkin ...
help
Verkenning effect alternatieve brandstoffen voor de categorieën bij- en meestook in de SDE+ [Boek]
Londo, M. \ Meijer, R. \ Cremers, M. \ Lensink, S. \ 2015
De SDE+ bevat in 2015 twee categorieën voor de inzet van biomassa in kolencentrales. EZ overweegt om in de regeling een clausule op te nemen die het producenten mogelijk maakt om voor een deel van de totale biomassa-inzet gebruik te maken van alterna ...
help
Ervaringen met heermoes in natuurtuinen \ Oase : tijdschrift voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen [Artikel]
Londo, G. \ 2015
De artikelen over heermoes van Hein Koningen en anderen in het herfst- en winternummer 2014 van Oase zijn de aanleiding om hier diverse ervaringen over deze soort mee te delen, mede als vervolg op mijn artikel in dit tijdschrift uit 1997 ‘Heermoes – ...
help
Verzamelde kennisnotities t.b.v. de visie duurzame brandstoffenmix [Boek]
Koornneef, G. \ Essen, H. van \ Londo, M. \ 2014
In de eerste helft van 2014 heeft een intensief traject plaatsgevonden om tot een gezamenlijke visie voor een duurzame brandstoffenmix te komen. Deze visie is een actie vanuit het Energieakkoord voor Duurzame Groei, is opgesteld vanuit een brede groe ...
help
Spoorzoeken en wegbereiden : een reisgids voor de energietransitie [Boek]
Hekkenberg, M. \ Londo, M. \ 2011
Onze energiehuishouding, één van de pijlers van de Nederlandse onze samenleving, zal de komende decennia drastische veranderingen ondergaan. Dat zal een bij tijd en wijle moeizaam en pijnlijk proces worden. Aan beleidsmakers de taak die veranderingen ...
help
Lumen - Gaia - Atlas : architectuur, kunst en tuinen van de gebouwen van de Environmental Sciences Group [Boek]
Windt, R. de \ Jansen, B. \ Zaal, A. \ Londo, G. \ Verstegen, T. \ Ruyten, L. \ Hoogendoorn, W. \ cop. 2010
Boek ter gelegenheid van het afscheid van Hoogendooorn als bestuurslid van ESG, het onderdeel Groene Ruimte van Wageningen UR. Deze publicatie toont alle kunst binnen en buiten de drie gebouwen van ESG. Zo komen kunstuitingen bij elkaar, die eerder e ...
help
Biofuel production potentials in Europe : sustainable use of cultivated land and pastures. 1. Land productivity potentials \ Biomass and bioenergy [Wetenschappelijk artikel]
Fischer, G. \ Prieler, S. \ Velthuizen, H. van \ Lensink, S.M. \ Londo, M. \ Wit, M. de \ 2010
IIASA's agro-ecological zones modelling framework has been extended for biofuel productivity assessments distinguishing five main groups of feedstocks covering a wide range of agronomic conditions and energy production pathways, namely: woody lignoce ...
help
Modeling competition between biofuels: understanding drivers for the reduction of costs \ Biomass and bioenergy [Wetenschappelijk artikel]
Wit, M. de \ Junginger, M. \ Lensink, S. \ Londo, M. \ Faaij, A. \ 2010
A key aspect in modeling the (future) competition between biofuels is the way in which production cost developments are computed. The objective of this study was threefold: (i) to construct a (endogenous) relation between cost development and cumulat ...
help
Assessment of biofuels supporting policies using the BioTrans model \ Biomass and bioenergy [Wetenschappelijk artikel]
Lensink, S. \ Londo, M. \ 2010
The introduction of advanced, 2nd generation biofuels is a difficult to forecast process. Policies may impact the timing of their introduction and the future biofuels mix. The least-cost optimization model BioTrans supports policy analyses on these i ...
help
The REFUEL EU road map for biofuels: application of the project's tools to some short-term policy issues \ Biomass and bioenergy [Wetenschappelijk artikel]
Londo, M. \ Wakker, A. \ Fischer, G. \ 2010
The current hot debate on biofuels calls for a balanced and realistic long-term strategy for biofuels. The REFUEL project provides several ingredients for such a strategy. Analyses in this project indicate that domestically produced biofuels can cove ...
help
Naar meer natuur in tuin, park en landschap : praktische handleiding [Boek]
Londo, G. \ Londo-Eeken, I. \ cop. 2010
Nederland heeft dringend meer natuur nodig. Kleinschalige, gevarieerde landschappen verdwijnen en daardoor staan steeds meer planten- en diersoorten onder druk. Natuurontwikkeling kan die trend keren. Maar hoe verkrijgen we nieuwe natuur? Daarover ga ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.