help
Leren van wateroverlast [Boek]
Zandvoort, Mark \ Graaff, Robert de \ Thijssen, Martijn \ Lont, Cor \ Huisman, Sanne \ Jong, Roel de \ 2019
STOWA heeft de door waterschappen uitgevoerde evaluaties van wateroverlastgebeurtenissen laten analyseren. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen van deze analyse. Belangrijkste conclusie: waterschappen zijn op dit moment prima in staat ade ...
help
Betrouwbare meetgegeven basis optimaal waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Heuseveldt, P. \ Luijendijk, J. \ Lont, C. \ 2014
Bij waterschappen is een toenemende behoefte aan gegevens over wateruitwisseling tussen lokale watersystemen. In het bijzonder kunnen debietgegevens goede diensten bewijzen voor het opzetten van een waterbalans teneinde actuele vraagstukken in het wa ...
help
Een strategie voor een beter mariene milieu : de implementatie van de Kaderrichtlijn mariene strategie \ Milieu en recht [Artikel]
Lont, Y.L. \ 2013
In juni 2008 is de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRM) in werking getreden. Deze is bedoeld om het duurzaam gebruik van Europese zeeën en mariene ecosystemen te verbeteren. Om het doel van de richtlijn te bereiken wordt een 'mariene strategie' opg ...
help
Emissiereductie vanuit puntbronnen blijkt kansrijk in Wetterlânnen [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lont, C. \ Blom, J. \ Brummelman, H. \ Claassen, T.H.L. \ 2012
In 2008 stelden de gemeente Tytsjerksteradiel en Wetterskip Fryslân samen het waterplan van de gemeente op. Voor verschillende wateraspecten werden ambities vastgesteld. Voor waterkwaliteit was de ambitie hoog. Investeren, maar wel in kosteneff ectie ...
help
Wetterlannen : KRW innovatieproject voor zuiverend gemaal en nazuivering afvalwater [Boek]
Brummelman, H. \ Lont, C. \ Alkema, S. \ 2011
Wetterlannen is een project van Wetterskip Fryslan en de gemeente Tytsjerksteradiel waarvoor subsidie is toegekend uit het Kaderrichtlijn Water (KRW) Innovatieprogramma. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van kosteneffectieve innovatieve maatre ...
help
Leidsche Rijn Utrecht : ontwikkelingsvisie januari 1997 [Boek]
Lont, Y. \ Vreeken, P. \ 1997
help
Droogbloemen. Drogen, bewaren, verwerken en onderhouden van droogbloemen [Website]
Lont, J.C. \
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.