Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Loorij
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bestrijdingsmiddelengebruik landbouw stabiel \ CBS webmagazine [Artikel]
Olsthoorn, K. \ Loorij, T. \ 2006
Het totale gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de akker- en tuinbouw is tussen 2000 en 2004 niet veranderd. Zowel in 2004 als in 2000 werd gemiddeld 6,6 kg werkzame stof per hectare toegepast. In 1998 lag dit op 7,3 kg per hectare
help
Verhardingen het knelpunt voor niet-chemische onkruidbestrijding [thema Recreatie & Groen] \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 2003
In het kader van een evaluatie van het Meerjarenplan Gewasbescherming onderzocht het CBS in 2001 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen door overheidsinstellingen, en de toepassing van mogelijke alternatieve bestrijdings ...
help
Evaluatie bestuurlijke afspraken uitvoering MJPG Openbaar Groen : achtergronddocument [Boek]
Loorij, T.P.J. \ Kruijne, R. \ Kamps, J. \ Kempenaar, C. \ Bodingius, P. \ Krabben, K. van der \ Rotteveel, T. \ Ekkes, J. \ Horeman, G. \ Vries, E.A. de \ Spijker, J.H. \ 2003
In 1997 heeft de Rijksoverheid met de sector Openbaar Groen de ´Bestuurlijke Afspraken Uitvoering Meerjarenplan Gewasbescherming Openbaar Groen´ afgesloten. Vanuit de Rijksoverheid zijn LNV, VROM, V&W, Defensie en VWS ondertekenaars en vanuit de sect ...
help
Meer natuurlijke vijanden tegen insecten ingezet in glastuinbouw \ CBS webmagazine [Artikel]
Loorij, T. \ 2002
De glastuinbouw maakt de laatste jaren van steeds meer roofinsecten en parasieten gebruik voor het bestrijden van plaagdieren. Vooral in de tomaten-, komkommer- en paprikateelt steeg het aantal soorten biologische bestrijders flink. Maar ook de bloem ...
help
Landbouw gebruikt minder chemische bestrijdingsmiddelen \ CBS webmagazine [Artikel]
Loorij, T. \ 2002
Grafiek met het gebruik chemische bestrijdingsmiddelen in 1995 en 2000 als in de landbouw als geheel, in de tuinbouw, de appel- en perenteelt, en bij de bloembollen en -knollenteelt, een vergelijking van chemische bestrijdingsmiddelen per ha in deze ...
help
Afzet en gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Jong, F.M.W. de \ Snoo, G.R. de \ Loorij, T.P.J. \ 2001
In 1991 werd in het Meerjarenplan Gewasbescherming als doelstelling een 50% reductie van het bestrijdingsmiddelengebruik t.o.v. 1984-88 gesteld. Overzicht van de afzet sinds 1974 en het gebruik in de verschillende teelten per hectare en voor heel Ned ...
help
Gewasbescherming in de land- en tuinbouw, 1992 \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 1994
Over 1992 hield het CBS voor het eerst en onderzoek naar het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Ook de omvang van enkele niet-chemische gewasbeschermingsmethoden werd geinventariseerd
help
Export van chemische bestrijdingsmiddelen uit Nederland naar Derde-Wereldlanden, 1980 - 1990 \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 1992
help
Gebruik chemische middelen bij gemeenten loopt terug \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 1989
Evenals in 1980◇ en 1983 heeft het CBS in 1986 onderzoek gedaan onder gemeenten naar het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
help
Ontwikkelingen in het aantal toegelaten bestrijdingsmiddelen \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 1989
help
Onderhoud van watergangen in 1985 (1) \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 1989
help
Afzet van chemische bestrijdingsmiddelen ten behoeve van landbouwkundig gebruik \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 1989
help
Onderhoudskosten van watergangen in 1985 (2) \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 1989
help
Initiatieven voor een natuur- en milieuvriendelijker onderhoud \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 1989
help
Initiatieven van waterschappen voor een natuur- en milieuvriendelijker onderhoud van watergangen \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 1988
help
Beperkingen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw \ Maandstatistiek van de landbouw [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 1986
Een overzicht wordt gegeven van de mate van toepassing en omvang van alternatieve gewasbeschermingsmethoden, die het praktijkstadium hebben bereikt en een aantal voorbeelden van methoden die nog in het experimentele stadium verkeren
help
Kievit, Vanellus vanellus \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Loorij, T. \ 1985
help
Onderhoud van watergangen in 1980 \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 1983
Belangrijkste uitkomsten van een CBS onderzoek naar het onderhoud van watergangen door de waterschappen. Gegevens betreffende methode, frequentie en kosten van onderhoud
help
Bijvangst muskusratbestrijding, een bron van zorg \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Loorij, T. \ 1983
De bevindingen naar aanleiding van een enquete onder muskusrattenvangers, waaruit blijkt dat een deel van de gevangen dieren uit andere soorten bestaat
help
Gebruik van bestrijdingsmiddelen op wegbermen \ Wegen : magazine voor verkeer, grond-, water- en wegenbouw [Artikel]
Kamerman, P. \ Loorij, T.P.J. \ 1982
Chemische middelen worden in Nederland niet op grote schaal gebruikt langs de weg. De natuurwetenschappelijke functie van bermen lijkt de overhand te krijgen. Er is echter geen sprake van uniformiteit binnen de overheidsinstellingen. Een zekere mate ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.