help
Aanzet tot een ecologisch beoordelingssysteem voor kustwateren en overgangswateren : een verkenning ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Lorenz, C.M. \ Duijts, H. \ Hartholt, J.G. \ 2003
Verkenning naar geschikte maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor kust- en overgangswateren. Op basis van deze verkenning moeten keuzes gemaakt worden; zoals welke maatlat of graadmeter wordt gekozen voor verdere ontwikkeling, hoe wordt de ...
help
Herstel natuurgebied Uithoorn [Boek]
Lorenz, C.M. \ Grimm, M.P. \ 2002
De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft Witteveen+Bos opdracht verleend voor het uitvoeren van een onderzoek naar de oplossing van de problemen in het Natuurgebied Uithoorn. Gedurende warme perio ...
help
Heavily modified waters in Europe : case study on the Hagmolen-Hegebeek [Boek]
Lorenz, C.M. \ 2002
help
Integrated economic-ecological analysis and evaluation of management strategies on nutrient abatement in the Rhine basin \ Journal of environmental management [Artikel]
Veeren, R.J.H.M. van der \ Lorenz, C.M. \ 2002
Management of river basins involves the making of informed choices about the desired levels of economic activities and ecosystem functioning in the catchment. Information on the economic and ecological effects of measures as well as their spatial dis ...
help
Rijkswateren-ecotopen-stelsels - [Nr. 6]: RWES oevers [Boek]
Lorenz, C.M. \ 2001
Dit rapport beschrijft een ecotopenstelsel voor de oeverzones van de Rijkswateren. Er zijn 54 oeverecotopen afgeleid, die verdeeld zijn over 8 ecotoopgroepen. Een ecotoopgroep beschrijft een groep ecotopen, die ongeveer dezelfde hydrologieklasse heef ...
help
Ecologisch herstel Zuidlaardermeer : resultaten met het compartiment (1996 t/m/ 1999) en evaluatie ten behoeve van het toekomstig beheer [Boek]
Klinge, M. \ Lorenz, C.M. \ Wanningen, H. \ 2001
help
The role of microorganisms and organic matter quality for nutrient mineralization and carbon composition of organic layers in forests as influenced by site properties and soil management [Proefschrift]
Lorenz, K. \ 2001
help
EU Kaderrichtlijn Water : verkenning van de aanwijzing van Nederlandse wateren als 'artificial' of 'heavily modified' [Boek]
Lorenz, C.M. \ Grimm, M.P. \ 2001
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is tot stand gekomen. Hierbij is het begrip 'Heavily Modified Waters' (HMW) oftewel "sterk veranderd water" geintroduceerd. Dit begrip heeft te maken met de haalbaarheid van één van de doelstellingen van de KRW: ...
help
Meerpeilen niet te handhaven door zeespiegelstijging : NOP II over klimaatverandering en het IJsselmeergebied \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Buiteveld, H. \ Lorenz, N.N. \ 2000
De voor Nederland verwachte klimaatveranderingen zullen ingrijpende effecten hebben op het IJsselmeergebied. Modelberekeningen geven aan dat de meerpeilen zullen stijgen
help
Heavily modified waters in Europe : case study on the Veluwerandmeren [Boek]
Lorenz, C.M. \ 2000
This case study is about a Dutch shallow freshwater lake; the Veluwerandmeren. There are two Dutch Iakes in the HMW case study project; the Veluwerandmeren and Lake Loosdrecht. The lakes have been influenced drastically by hydromorphological changes. ...
help
Heavily modified waters in Europe : case study on Lake Loosdrecht [Boek]
Lorenz, C.M. \ 2000
This case study is about a Dutch shallow freshwater lake; the Veluwerandmeren. There are two Dutch Iakes in the HMW case study project; the Veluwerandmeren and Lake Loosdrecht. The lakes have been influenced drastically by hydromorphological changes. ...
help
Indicators for sustainable management of rivers [Proefschrift]
Lorenz, C.M. \ 1999
help
The effect of climate change on the water management of the IJsselmeer area [Boek]
Lorenz, N.N. \ Buiteveld, H. \ Middelkoop, H. \ 1998
help
Bildung / Forschung : Ausbildung, Beratung und Versuchswesen in Gartenbau von Rheinland - Pfalz \ TASPO Gartenbaumagazin : Monatszeitschrift der TASPO- der woechentlichen Fachzeitung fuer Produktion, Dienstleistung und Handel im Gartenbau [Artikel]
Lorenz, H - P. \ 1997
help
Forschung : Zentrum ' Gruene Gentechnik ' an der SLFA Neustadt \ TASPO Gartenbaumagazin : Monatszeitschrift der TASPO- der woechentlichen Fachzeitung fuer Produktion, Dienstleistung und Handel im Gartenbau [Artikel]
Lorenz, P -L. \ 1997
help
Leistung und Verfallsresistenz von Birnen auf verschiedenen OHF-Unterlagen \ Obstbau [Artikel]
Seemueller, E. \ Lorenz, K.H. \ 1997
OHF-onderstammen worden beoordeeld op resistentie tegen perenvuur, groeikracht en productie
help
Kleine Kunststoffkunde : welche Kunststoffe braucht der Gartenbau? \ Der Gartenbau = L' Horticulture [Artikel]
Lorenz, R. \ 1997
Kunststoffen doelgericht inzetten voor teeltvervroeging. Bij zorgvuldige toepassing kunnen ze meerdere malen worden gebruikt
help
Zuckerrueben wirtschaftlich mit Guelle duengen! \ Die Zuckerruebe : das Blatt fuer den Zuckerruebenanbauer [Artikel]
Lorenz, F. \ 1996
help
De 5e nauwkeurigheidswaterpassing : een geodetische uitdaging \ NGT geodesia : nederlands geodetisch tijdschrift [Artikel]
Lorenz, G.K. \ Beusekom, W.A. van \ Molendijk, R.E. \ 1996
help
Oekologische Lebens- und Arbeitsgemeinschaften : Vorbilder fuer einen zeitgemaessen Umgang mit Natur? [Studentenverslag]
Lorenz, A. \ 1995
An overview of crisis that have led to the origination of ecological living and working communities is given in this Msc-thesis. The history and the spiritual aspects of such communities in Germany, France and England and their future are reviewed
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.