help
Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : soilless cultivations in greenhouses [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Os, E.A. van \ Wipfler, E.L. \ Cornelese, A.A. \ Ludeking, D.J.W. \ Vermeulen, T. \ 2015
Als door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kassen restanten van deze middelen in het nabijgelegen oppervlaktewater terechtkomen, kan dat het waterleven aantasten. Hiermee wordt te weinig rekening gehouden bij de huidige risicobeoordeling v ...
help
Selectie van minder vatbare onderstam voor Verticillium voor de teelt en trek van seringen : fase 2: Selectie op vermeerdering, struikgroei en trekresultaten [Boek]
Kromwijk, A. \ Ludeking, D. \ 2013
Verticillium dahliae vormt een grote bedreiging voor de seringenteelt: jaarlijks valt meer dan 10% van de struiken uit. Om uitval door Verticillium te verminderen zijn vijf minder vatbare onderstammen voor Verticillium geselecteerd. Drie van de vijf ...
help
Biologische grondontsmetting met Herbie (‘Bodemresetten’) als alternatief voor stomen 2011-2012 [Boek]
Ludeking, D. \ Termorshuizen, A. \ Wubben, J. \ Wurff, A. van der \ Streminska, M. \ Helm, F. van der \ 2013
In een meerjarig onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Economische zaken in het kader van het programma Kas als Energiebron, hebben Wageningen UR Glastuinbouw en BLGG gekeken naar ‘Bodemresetten met Herbie’ als a ...
help
Aanpak van zwarte vaten in radijs [Boek]
Janse, J. \ Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Wensveen, W. van \ 2013
Vanaf 2007 komt in de radijsteelt in Nederland een nieuwe ziekte voor die ‘zwarte vaten’ wordt genoemd. Radijsknollen vertonen hierbij bruinzwarte vaten en radijsplanten blijven achter in groei of gaan dood. Uit recent onderzoek door Wageningen UR Gl ...
help
Bloemafwijking Gerbera : consultancy onderzoek naar mijten als oorzaak van bloemafwijking bij Gerbera [Boek]
Helm, F. van der \ Ludeking, D. \ Leman, A. \ Dings, E. \ Groot, M. de \ Mei, M. van der \ 2013
Bij bloemmisvorming zonder weekhuidmijten zijn, bij nader onderzoek, in de meeste gevallen in dit project toch weekhuidmijten gevonden. De enige uitzondering gaf ook op het gewas duidelijk afwijkende symptomen. Bij enkele monsters kan trips als oorza ...
help
Onderzoek naar de oorzaak van 'zwarte vaten in radijs' [Boek]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Wensveen, W. van \ cop. 2013
Op één Nederlands radijsbedrijf treedt vanaf de herfst van 2007 een verschijnsel op, waarbij radijsknollen bruine tot zwarte vaatbundels vertonen. De radijsplantjes blijven veelal achter in groei of gaan dood. Uitwendig is de verkleuring niet altijd ...
help
Olifantspoten in paprika : telersinventarisatie, symptoombeschrijving en hypotheses [Boek]
Ludeking, D. \ Kersten, M. \ Vries, R. de \ cop. 2013
Bij de teelt van paprika kan flinke uitval optreden door het ontstaan een opgezwollen, zachte (rotte) plantvoet met een verkurkt oppervlak. Deze symptomen worden ‘dikke poten’ of ‘olifantspoten’ genoemd. Bij planten met deze symptomen worden schimmel ...
help
Beheersing van Erwinia vruchtrot in paprika [Boek]
Vries, R. de \ Hofland-Zijlstra, J. \ Ludeking, D. \ cop. 2013
Doel van dit onderzoek was om infectiebronnen en verspreidingsrisico’s van Erwinia vruchtrot op te sporen, praktijkervaringen te inventariseren en biologische bestrijdingsmethoden te toetsen. Uit de literatuurstudie blijkt dat een hoge RV (> 90%) noo ...
help
Weerbaar substraat: praktijkproeven : ontwikkeling toets methodiek en eerste toetsing op gewasschade van tien concepten bij tomaat, komkommer en gerbera [Boek]
Wurff, A. van der \ Streminksa, M. \ Slooten, M. van \ Eveleens-Clark, B. \ Blok, C. \ Messelink, G. \ Ludeking, D. \ Wubben, J. \ Bij de Vaate, J. \ Holtman, W. \ Oppedijk, B. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Helm, F. van der \ Janse, J. \ [2013]
De sector is op zoek naar nieuwe gewas bescherming zoals “weerbaar telen”. Hierbij wordt gestuurd op een ziekte- en plaag onderdrukking via het substraat en op een sterke- en productie verhogende plant. Er werden een tiental concepten onderzocht op f ...
help
Olifantspoten in paprika : telersinventarisatie, symptoombeschrijving en hypotheses [Poster]
Ludeking, D. \ Kerstens, M. \ Vries, R. de \ [2013]
Poster over 'Olifantspoten in paprika'. Het doel van het onderzoek was het beantwoorden van onder telers levende vragen: hoe ontstaan ‘olifantspoten’ bij de teelt van paprika? en hoe en in welke mate dragen wortel- en voetrotschimmels bij aan de ontw ...
help
Biologische grondontsmetting met Herbie (Bodemresetten) [Poster]
Ludeking, D. \ Streminska, M. \ Hamelink, R. \ Wensveen, W. van \ Groot, E. de \ [2013]
Poster over biologische grondontsmetting met inzet van 'Herbie". In 2011 zijn goede resultaten behaald tegen wortelknobbelaaltjes ( Meloidogyne ) en Verticillium dahliae. In 10 dagen leverde bodemresetten een beter resultaat dan stomen. Telers geven ...
help
Verbeteren inwendige vruchtkwaliteit paprika [Poster]
Helm, F. van der \ Ludeking, D. \ Hofland-Zijlstra, J. \ [2013]
Posterpresentatie over het zoeken naar oplossingen om vruchtrot tegen te gaan in paprika.
help
Aanpak ‘zwarte vaten’ in radijs [Poster]
Ludeking, D. \ Janse, J. \ Hamelink, R. \ Wensveen, W. van \ Groot, E. de \ [2013]
Poster over een onderzoek om een oplossing te vinden voor de 'zwarte vaten' in radijs. De knollen misvormen, hebben een bossige wortelgroei, het blad verwelkt en wordt geel. Doorgesneden knollen laten een zwart vaatstelsel zien. Deze ziekte wordt ver ...
help
Bronnenonderzoek Leucocoprinus in potplanten [Poster]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ [2013]
Bij de teelt van potplanten en in het bijzonder bij de teelt van Phalaenopsis en succulenten speelt een schimmel een rol in zowel de opkweekfase als bij retailer en consument. De schimmel Leucocoprinus birnbaumii kan daarvoor verantwoordelijk worden ...
help
Aanpak van overmatige wortelgroei in vruchtgroentegewassen [Boek]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Wubben, J. \ Schenk, M. \ cop. 2013
Bij de teelt van komkommer, tomaat en aubergine in uiteen lopende glastuinbouwgebieden in Nederland worden planten waargenomen in de teelt waarbij het wortelgestel een overmatige productie aan wortels laat zien. Het fenomeen dat daarom ook ‘overmatig ...
help
Overleving pepinomozaïekvirus in kleding [Boek]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ Ludeking, D. \ 2012
In de teelt van tomaat kunnen een aantal virussen voor problemen zorgen, waarbij pepinomozaïekvirus de belangrijkste is. Dit virus is via zaad en mechanisch overdraagbaar. Overdracht vindt plaats bij gewashandelingen als snoeien en oogsten. Ook via b ...
help
Bronnenonderzoek Leucocoprinus birnbaumii : fase A [Boek]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Baars, J. \ cop. 2012
Bij de teelt van potplanten wordt op vaak onverklaarbare wijze een plotseling groei van schimmelpluis of vruchtlichamen en paddenstoelen in het substraat waargenomen. De overmatige groei van schimmelpluis wordt veroorzaakt door de goudgele plooiparas ...
help
Viburnum "terugloopziekte" : consultancy onderzoek [Boek]
Ludeking, D. \ Kromwijk, A. \ Boer, P. de \ Bosch, C. v.d. \ Blok, C. \ 2012
Bij de teelt van Viburnum opulus komt het soms voor dat de groei pleksgewijs langzaam terugloopt. Het gewas lijkt niet ziek, maar het blad wordt stug en donker en de taklengte en bladgrootte worden elk jaar kleiner. In dit consultancy onderzoek is on ...
help
Verspreiding van komkommerbontvirus (CGMMV) door vogels [Boek]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ Ludeking, D. \ cop. 2012
Het komkommerbontvirus is een zeer persistent virus. De afgelopen jaren heeft het zich uitgebreid naar meerdere bedrijven. Door komkommertelers worden veel verschillende maatregelen op het gebied van hygiëne doorgevoerd om het virus uit de kas te hou ...
help
Arenasessie: biologische grondontsmetting als alternatief voor stomen [Presentatie]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Wurff, A. van der \ Streminska, M. \ Runia, W. \ Termorshuizen, A. \ 2012
Powerpointpresentatie over biologische grondontsmetting in de glastuinbouw.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.