help
Vlaamse Baaien Flexible Mesh Model (VlaBa-FM) [Boek]
Lugt, M. van der \ Werf, J. van der \ Röbke, B. \ 2020
Binnen het Vlaamse Kustvisie project ontwikkelt de Vlaamse Overheid een langetermijn strategie (tot 2100) voor kustbescherming. Numerieke modellen vormen gereedschap om de hydromorfodynamische effecten van mogelijke verdedigingsstrategieën op de Vlaa ...
help
Aanvullende metingen en modelering pilot Houtribdijk [Boek]
McCall, Robert \ Lugt, Marlies van der \ Gawehn, Matthijs \ Vuik, Vincent \ 2018
Dit rapport beschrijft de metingen en resultaten van de additionele meetcampagne op het pilotstrand Houtribdijk in de periode september-december 2017, evenals de ontwikkeling van een conceptueel en uitbreiding van een numeriek model voor de morfologi ...
help
ASW 2011-2030 is connecting the dots : the need for integrated solutions, new coalitions and scaling up \ Water governance [Artikel]
Lugt, K. van der \ Struker, A. \ 2018
The Amsterdam International Water Week –IWW- started in 2011 and is a 2-yearly event that wants to integrate solutions implemented locally, providing peace, stability, economic prosperity by valuing water rights. AIWW wants to connect networks and so ...
help
Heikikkers in het veenweidegebied \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Lugt, A. van der \ Slagboom, R. \ 2016
Jaarlijks zoeken wij heikikkers (Rana arvalis) in het Zuid-Hollandse en Utrechtse veenweidegebied. In het voorjaar en in de (na)zomer lopen we systematisch langs de vele poldersloten en veenkades. Tijdens het monitoren zijn we meer gaan letten op het ...
help
Teken-encefalitis in Nederland \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Lugt, A. van der \ Slagboom, R. \ 2016
Teken-encefalitis, ook bekend als FSME (Frühsommer-Meningo-enzephalitis) of TBE ( Tick-borne encephalitis), is een ziekte die wordt veroorzaakt door een flavivirus. Het virus veroorzaakt een hersen- of hersenvliesontsteking. De mens loopt het virus v ...
help
Heikikkers inventariseren in het veenweidegebied \ Schubben en slijm [Artikel]
Goverse, E. \ Slagboom, R. \ Lugt, A. van der \ 2014
In het vroege voorjaarjaar trekken heikikkers massaal van hun overwinteringlocatie naar hun voortplantingswater, waarna een prachtig schouwspel zich voordoet met roepende blauwe mannetjes. Dit artikel behandelt naast specifieke kenmerken van het veen ...
help
Will it be drizzling, pouring, or is there an oncoming drought? : the effect of the current discussion on land grabbing on investment decision making in sustainable forest management [Studentenverslag]
Lugt, A. \ 2013
help
Gezamenlijke onderzoeksagenda KWR, STOWA, RIONED, TU Delft en Waternet voor 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lugt, K. van der \ Claassen, M. \ Beenen, T. \ Palsma, B. \ Medema, G. \ Rietveld, L. \ 2012
KWR Watercycle Research Institute, de TU Delft, STOWA, Stichting RIONED en Waternet volgen in 2012 een gezamenlijke onderzoeksagenda met betrekking tot de watercyclus. De afstemming op landelijk niveau gebeurt voor de eerste keer. Het is de reactie o ...
help
Compacte planten door geïntegreerde groeiregulatie : deelproject 2 [Boek]
Kolk, J.P. van der \ Gevers, M. \ Lugt, G. van der \ [2011]
Potplanten, kuipplanten en perkgoed kennen een sterke standarisatie van door handel en consument gestelde potmaten, plantgrootte en kwaliteit. Voor een compacte, betere plantopbouw is chemische remming nodig. Dit project zoekt daarvoor alternatieven. ...
help
Mogelijkheden van Ion specifiek sturen van recirculatie water : nota voor de projecten TOOLBOX en de EU Kader Richtlijn Water (substraten), 10 oktober 2011 [Boek]
Blok, C. \ Lugt, G. vaN der \ cop. 2011
Ion specifieke sensoren voor de glastuinbouw worden momenteel ontwikkeld door verschillende bedrijven. De normale praktijk is nu nog om drainwater monsters elke 7-14 dagen op te sturen naar een lab (terug binnen 24 uur in Holland). Enkele van de best ...
help
Levendbarende hagedis op een Gronings eiland \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Lugt, M. van der \ Lugt, A. van der \ Lugt, G. van der \ 2011
Het project Blauwestad heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk de landelijke media gehaald. Eerst door het onderwater zetten van 800 hectare landbouwgrond, later door de tegenvallende verkoop van de 1500 bouwkavels. Midden in het nieuwe meer van Blauw ...
help
Selenium beschermt tegen vrije radicalen : uit onderzoek blijken positieve effecten op de groei \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ Lugt, G. van den \ 2011
Selenium speelt een rol bij verschillende processen in de plant, maar het is nog onduidelijk of het ook werkelijk essentieel is. Het kan de plant in elk geval beschermen tegen vrije radicalen. Maar het internationale onderzoek concentreert zich voora ...
help
N- en P-behoefte van zomerbloemen [Boek]
Kuiper, D. \ Lugt, G. van der \ Postma, R. \ Schöll, L. van \ Draai, H. van der \ 2010
Eindrapportage over de stikstof (N) en fosfaat (P) behoefte van zomerbloemen. Voor een aantal zomerbloemen is het zinvol de gebruiksnormen aan te passen.
help
Opkweek en start tomatenteelt bij een lager N niveau, resultaten van een oriënterende studie [Boek]
Lugt, G. van der \ Potters, J. \ 2010
Teveel of te weinig stikstof (N) kan leiden tot een ongewenste gewasgroei en -ontwikkeling bij tomaat, met als gevolg een niet optimale productie en kwaliteit van de oogstproducten. Verder kan een niet-optimale N-bemesting de N-benutting door de plan ...
help
Drainwater biedt een schat aan informatie \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Lugt, G. van der \ Ludeking, D. \ 2009
Daniël Ludeking gaat in op de informerende functie van recirculatiewater
help
Nieuwe EU-etikettering: niet beter, wel ingewikkelder : Europees Voorstel over voedselinformatie voor consumenten gemiste kans \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Lugt, M. \ Rooij, G. de \ 2008
In januari 2008 heeft de Europese Commissie haar voorstel gepubliceerd voor een Verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. De belangrijkste aspecten in dit voorstel zijn een voorgeschreven minimale lettergrootte va ...
help
Het laatste bontbastion : actievoerders demonstreren vandaag in Den Haag tegen bont \ NRC Handelsblad [Artikel]
Lugt, H. van der \ 2008
Een bontjas vervult geen levensbehoefte. Daarom debatteert de Tweede Kamer over een verbod op het fokken van nertsen. Goedkoop scoren, zeggen fokkers
help
Risico inventarisatie voor substraatteelt van chrysant, betreffende teeltomstandigheden en optreden van Pythium [Boek]
Lugt, G. van der \ Oppedijk, B.J. \ Holtman, W.L. \ 2008
De overgang naar een mobiel teeltsysteem voor chrysant is tegelijkertijd een overgang naar een substraatteelt. In de proeven bij Mobysant heeft Pythium zich voorgedaan. Het is bekend dat Pythium een risicofactor is bij de mobiele substraatteelten. He ...
help
Glastuinbouw: stikstofverbruik in kaart gebracht \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Lugt, J. van der \ Knijff, A. van der \ 2008
Dit artikel beschrijft het jaarlijkse stikstofverbruik uit kunstmest in de glastuinbouw op gewasniveau. Het gebruik van dierlijke mest bedraagt in de glastuinbouw minder dan 1% van het totale meststofgebruik en wordt daarom buiten beschouwing gelaten ...
help
Importafhankelijkheid van de varkensvlees- en aardappelindustrie [Boek]
Lugt, J. van der \ Vernooij, A. \ Backus, G. \ 2008
In dit rapport wordt een analyse gemaakt van de varkensvleessector. De keten wordt beschreven, ontwikkelingen in handelsstromen worden geschetst en besproken wordt hoe deze ontwikkelingen moeten worden bezien in het licht van de concurrentiekracht va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.