help
Welgelegen : analyse van de Hollandse buitenplaatsen in hun landschappen (1630-1730) [Proefschrift]
Verschuure-Stuip, Gerdy Alette \ Luiten, E. \ Thoor, M.T. van \ 2019
help
Ruimte voor de rivier : veilig en mooi landschap [Boek]
Sijmons, Dirk \ Feddes, Y.C. \ Luiten, Eric \ Feddes, Fred \ Bosch, Jeroen \ Harsema, Harry \ 2017
Informatie in woord en beeld over vijftien jaar uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier, voor waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.
help
Landschapsbeleid provincies [Brief]
Luiten, E. \ 2015
Tijdens de Landschapstriënnale Lingezegen in de zomer van 2014 ben ik met het netwerk van Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit en andere betrokken provincieambtenaren in gesprek geweest. We hebben daarbij onder meer gesproken over het feit dat ...
help
Het Nederlandse landschap na de decentralisatie : omgevingswet vraagt om een rijksvisie op het landschap \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Luiten, E. \ 2014
De laatste jaren is het rijksbeleid over ruimtelijke ordening, landschap, landinrichting en natuur ingrijpend gewijzigd. Voor het ministerie aanleiding om eens goed na te gaan of Nederland desondanks of dankzij, nog steeds aan de vereisten van de Eur ...
help
Dutch dikes [Boek]
Pleijster, E.J. \ Veeken, C. van der \ Jongerius, R. \ Luiten, E. \ Heingartner, D. \ LOLA landscape architects \ Bookmakers \ [2014]
Nederland telt vele duizenden dijken. Dijken zijn de dragers van ons landschap en hebben grote cultuurhistorische waarde. We wonen in dijkhuisjes aan de Waalbandijk, fietsen over de slingerende West- Friese Omringdijk of bezoeken het monument op de A ...
help
Een kleine groene revolutie \ Blauwe Kamer jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2012 = Blauwe Kamer yearbook landscape architecture and urban design 2012 [Hoofdstuk uit boek]
Luiten, E. \ 2012
Onder het vorige kabinet kwam de langdurige rijksbemoeienis met natuur- en landschapsbeheer met veel rumoer nagenoeg tot stilstand. Toch was het een logische stap in een al langer lopende decentralisatieoperatie. Door deze veranderende context versch ...
help
De achterkant van de grachtengordel : ontwerpopgave werelderfgoed (6) \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Luiten, E. \ Berkers, M. \ 2011
In 2010 kreeg de Amsterdamse grachtengordel de status van Unesco-werelderfgoed. Wat betekent het om werelderfgoed te zijn? En hoe ziet eigenlijk de achterkant van het stadsgezicht er uit? Met een terugblik door auteurs Eric Luiten en Marieke Berkers ...
help
De Stelling van Amsterdam: een weerbarstige belofte: ontwerpopgave werelderfgoed (3) \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Luiten, E. \ Berkers, M. \ 2010
Sinds 1996 staat de Stelling van Amsterdam op de werelderfgoedlijst van Unesco. Toch is van een intacte stelling geen sprake, het uitgestrekte verdedigingswerk heeft op talloze plekken ruimte moeten maken voor hedendaagse invulling. Hoe het in de toi ...
help
Het Waddengebied: de ongepolijste rand van het land [ontwerpopgave werelderfgoed (5)] \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Luiten, E. \ Berkers, M. \ 2010
Voor de meeste Nederlanders bestaat het Unesco-werelderfgoed de Wadden vooral uit de eilanden, waar een afgemeten combinatie van natuur en voorzieningen voor toeristen garant staat voor een optimale verblijfskwaliteit. Eric Luiten en Marieke Berkers ...
help
Decor zoekt voorstelling : ontwerpopgave werelderfgoed (2): Schokland \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Luiten, E. \ Berkers, M. \ 2010
Het voormalig eiland Schokland is het oudste Nederlandse Unesco werelderfgoed. Dat is niet erg af te zien aan deze veenbult in de Noordoostpolder. De bedoelingen van de betrokken partijen bij het beheer zijn ronduit tweeslachtig. Ondanks 40.000 bezoe ...
help
Bouwen aan De Beemster: ontwerpopgave Werelderfgoed (4) \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Luiten, E. \ Berkers, M. \ 2010
Het Unesco-werelderfgoed De Beemster is niet bepaald een cultuurhistorische parel die de bezoeker onmiddellijk de adem beneemt. Het vereist aandacht en nadere studie om de bijzondere eigenschappen van de zeventiende-eeuwse-droogmakerij te ontdekken. ...
help
Een sanitaire stop van wereldklasse : ontwerpopgaven werelderfgoed (1) : Kinderdijk \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Luiten, E. \ Berkers, M. \ 2010
De molens van Kinderdijk staan al sinds 1997 op de werelderfgoedlijst, maar bij een bezoek aan dit iconische stuk Hollandse poldergeschienis blijkt hoe troosteloos dit erfgoed wordt gepresenteerd. Dat komt door bestuurlijke desinteresse en praktische ...
help
Het verleden indachtig ; wat jonge, historisch geïnvolveerde ontwerpers leren \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Luiten, E. \ 2009
Het onderzoeks- en onderwijsprogramma van de Belvedere leerstoel bij Bouwkunde in Delft richt zich op twee aspecten: ten eerste onderzoek doen naar de wijze waarop in het ruimtelijke ontwerp historische patronen en artefacten worden bewerkt en ten tw ...
help
'Randstad 2040' hinkt op twee gedachten \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Luiten, E. \ Brand, N. \ 2008
De rijksnota Randstad 2040 haalde onlangs het nieuws met het pledooi voor meer hoogbouw en voor 'metropolitane parken'. Achter de opgewekte toon van de structuurvisie gaat een aantal fundametele dilemma's schuil. Eric Luiten en Nikki Brand constatere ...
help
Op historische gronden : erfgoed in een context van ruimtelijk ontwerp, planning en democratie [Boek]
Eerden, M. \ Luiten, E. \ Zande, A. van der \ Kolen, J. \ During, R. \ 2008
In het najaar van 2005 ging het Belvedere Onderwijsnetwerk van start. Het netwerk heeft vier jaar de tijd gekregen om de verhouding tussen erfgoedbeheer en ruimtelijke ontwikkeling uit te diepen en deze thematiek te verankeren in het hoger onderwijs ...
help
Oog in oog met de geschiedenis [essay] \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Luiten, E. \ 2007
Sinds het verschijnen van de Nota Belvedere in 1999 is geschiedenis niet meer weg te denken uit de wereld van het ruimtelijk ontwerp. En veel ontwerpers zijn bezig met projecten waarin cultuurhistorie een rol speelt. Belvedere hoogleraar Luiten is op ...
help
Opdat we niet vergeten \ Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2003/2007 [Hoofdstuk uit boek]
Luiten, E. \ 2007
Ruimtelijk ontwerp omvat altijd op enigerlei wijze een oefening in de omgang met verleden. Deze jaren is verleden echter actueler dan ooit. Met het Belvedere-beleid heeft de overheid de omgang met historie tot een speerpunt in de ruimtelijke ordening ...
help
Ecological perspectives of the North Sea C. crangon fishery : an inventory of its effects on the marine ecosystem [Studentenverslag]
Doeksen, A. \ 2006
Crangon crangon L., more commonly known as the brown shrimp, is a species of substantial commercial value to North Sea fisheries. The North Sea C. crangon fishery is a multinational fleet of around 653 vessels which operate along the coasts of the De ...
help
Plankadering, planvorming, plantoetsing \ Te koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Luiten, E. \ Janssen, J. \ 2006
De ambities om actief vorm te geven aan nieuwe ruimtelijke opgaven op nationaal niveau mondde begin 2000 uit in de aanwijzing van een tiental 'grote projecten', waaronder de reconstructie zandgronden. Deze bijdrage plaatst kanttekeningen bij de maakb ...
help
Tussen erf en EHS : de postmodernisering van het agrarisch landschap \ Te koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Janssen, J. \ Luiten, E. \ 2006
De veranderende visie op het ontwikkelen van het landschap. Het landschap wordt in de greep gehouden door een tweetal ontwikkelingstendensen: de grootschalige veranderingen, veelal gestimuleerd door de overheid (zoals de EHS), en de veranderingen die ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.