help
Achtergrondrapportage Programmeringsstudies Landbouw, Water en Voedsel: Noordzee en Visserij [Boek]
Smith, S. \ Steins, N.A. \ Bogaart, L. van den \ Bos, O.G. \ Maarse, M. \ Rijn, J. van \ Schadeberg, A.. \ Tamis, J. \ Tatman, S. \ 2019
Deze Achtergrondrapportage hoort bij twee andere, afzonderlijke programmeringsstudies: Duurzame Noordzee (Steins et al., 2019) en Visserij (Smith et al., 2019). Deze programmeringsstudies schetsen een beeld van de onderzoeks- en innovatieopgaven die ...
help
Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico's in de toekomst? : handelingsperspectieven voor beleid en beheer afgeleid uit het onderzoek naar toekomstbestendige overstromingsrisicobeheersing van Kennis voor Klimaat [Boek]
Klijn, Frans \ Maarse, Maaike \ Kok, Matthijs \ Loon, Jantsje van \ Moel, Hans de \ Mulder, Jan \ 2015
Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Daarover bestaat geen twijfel, hoewel er nog wel onzekerheid bestaat over de snelheid van de veranderingen, en soms over de precieze richting daarvan. Ondanks deze onzekerheden is het verstandig te antic ...
help
Effecten van maatregelen voor de zoetwatervoorziening in Nederland in de 21e eeuw [Boek]
Maat, J. ter \ Vat, M. an der \ Hunink, J. \ Haasnoot, M. \ Prinsen, G. \ Visser, M.H. \ Boderie, P. \ Ek, R. van \ Maarse, M. \ Sligte, R. van der \ Verheij, H. \ Wesselius, C. \ [2014]
Dit rapport presenteert het onderzoek ter onderbouwing van beslissingen met betrekking tot een lange-termijn strategie voor de zoetwatervoorziening van Nederland. Hiervoor zijn de effecten op het watersysteem en op de gebruiksfuncties berekend van ve ...
help
Wetenschappelijk eindadvies ANT-IJsselmeergebied : vijf jaar studie naar kansen voor het ecosysteem van het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer met het oog op de Natura-2000 doelen [Boek]
Noordhuis, R. \ Groot, S. \ Dionisio Pires, M. \ Maarse, M. \ 2014
Het IJsselmeergebied is voor veel watervogelsoorten van grote betekenis, in het bijzonder tijdens de winter. Sommige soorten, zoals Meerkoet en Aalscholver, doen het hier goed. De ANT-studie in het IJsselmeergebied heeft betrekking op tien soorten wa ...
help
Influenza vaccinatie \ Paard & sport / Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs [Artikel]
Maarse, J. \ 2013
Influenza is een vervelende virusziekte die heel gevaarlijk kan zijn voor paarden. Als een paard in de wedstrijdsport wordt uitgebracht, is vaccinatie tegen influenza verplicht. Wat zijn de symptomen van influenza, wat doet vaccineren en hoe vaak wor ...
help
Eerste generatie oplossingen voor de lange termijn waterveiligheid in de Rijn-Maasmonding : deelrapport verkenning van effecten op natuur [Boek]
Maarse, M. \ Beumer, V. \ Klijn, F. \ Woelders, L. \ Zetten, J. van \ [2011]
Deze studie is een eerste verkenning naar de effecten van de verschillende oplossingsrichtingen binnen Deelprogramma Rijnmond Drechtsteden op de natuur in de Rijn- Maasmonding. Met behulp van waterstands- en ecologische modelleringen (SOBEK en HABITA ...
help
Burgerparticipatie bij ruimtelijke planvorming \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Jonkman, A.R. \ Maarse, A. \ 2010
Op 26 november 2009 presenteerde Rooilijn haar derde kenniskringbijeenkomst. De avond stond dit keer in het teken van burgerparticipatie. Bestuurders en beleidsmakers willen burgers steeds vaker betrekken bij ruimtelijke planvorming. Maar waar willen ...
help
Gemeentelijk grondbedrijf en het beheer van plankosten \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Maarse, A. \ Winsemius, J. \ 2010
Door de gevolgen van de crisis voor de bouwsector komt de financiële positie van gemeenten onder druk. Waar grondbedrijven tot voor kort functioneerden als melkkoe, lijkt een financiële strop nu onafwendbaar. Het tempo van productie daalt en winsten ...
help
Livestock a smart solutation for food and farming \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Maarse, L. \ 2010
Animals are a part of farming systems everywhere. In this issue, Farming Matters focuses on how small-scale farmers manage their animals, how they link animal husbandry with other activities, and what their livestock means to them. An integrated pers ...
help
Unpacking a poultry myth \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Dhawan, M. \ Maarse, L. \ Pica-Ciamarra, U. \ 2010
Recent evidence from India suggests that rearing indigenous poultry rather than focusing on commercial breeds that give a higher yield can significantly contribute to the self-sufficiency and cultural wealth of rural communities – as well as boosting ...
help
Verkenning naar de gevolgen van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen op KRW en Natura 2000 maatregelen en doelen [Boek]
Kouwen, L. van \ Maarse, M. \ 2010
Deze studie is een verkenning naar de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen voor het behalen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen voor rijkswateren. Ook is er wat aandacht aan Natura2000 besteed, maar de focus i ...
help
Supers: focus van formule naar consument \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Maarse, H. \ 2010
Topprioriteit voor 2011 is voor supermarkten consumentenmarketing. Daarnaast komt er meer aandacht voor de relatie met de producent. En verder is opvallend dat supers zich geen zorgen meer maken over de crisis. Dat onderzocht GfK.
help
Oppermachtig want alomtegenwoordig : 'AH wel machtig, maar van monopoliepositie is geen sprake' \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Maarse, H. \ 2010
Lokale overheden moeten kritischer kijken naar verdeling supermarktformules. Er zijn in Nederland diverse marktgebieden waar feitelijk geen sprake is van een gezonde concurrentie tussen supermarkten.
help
Kredietcrisis en de vastgoedsector \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Maarse, A. \ 2009
Op 27 maart 2009 vond de tweede Rooilijn Kenniskringbijeenkomst plaats. Rudy Stroink, naar eigen zeggen Chief Of All Continuous Hassle (COACH) van TCN, gaf zijn visie op de kredietcrisis en de gevolgen voor investeringen in vastgoed. In de afgelopen ...
help
Sterkst gegroeide keten nu tien jaar in Nederland: Lidl, groot geworden door te luisteren \ Food magazine : onafhankelijk vakblad voor de levensmiddelenbranch [Artikel]
Bladel, H. van \ Maarse, H. \ Koomen, L. \ 2007
Aanpassing aan de omgeving heeft Lidl de gewenste groei gebracht. De keten toont een socialer gezicht, speelt in op de wensen van de consument en de veranderde marktomstandigheden. Maar hoe lang zal de vernieuwing de discounter nog geld opleveren? He ...
help
Tussen wachtlijst en waslijst \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Maarse, H. \ 2002
De Duitse gezondheidszorg heeft in Nederland een goede pers. Duitsland kent geen wachtlijsten. Nederlandse verzekeraars sluiten steeds meer contracten af met Duitse ziekenhuizen om de wachtlijsten weg te werken. De zorg is er van uitstekende kwalitei ...
help
Budgettering van ziekenhuizen : aspecten, trends en effecten [Boek]
Maarse, J.A.M. \ 1988
help
Bezuinigingen en decentralisatie [Boek]
Maarse, J.A.M. \ 1986
help
De decentralisatie van de volkshuisvesting \ Bezuinigingen en decentralisatie [Hoofdstuk uit boek]
Maarse, J.A.M. \ 1986
Onderzoek in opdracht van de Raad voor het Binnenlands Bestuur (RBB) naar de gevolgen van de bezuinigingen op de Rijksbegroting voor de verticale verhoudingen tussen het Rijk en de lagere overheden
help
Arbeidsmarktbeleid : enkele trends en effecten \ Sociologische gids : maandblad voor sociologie en sociaal onderzoek [Artikel]
Maarse, J.A.M. \ 1984
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.