help
Over werelden van verschillen : communicatie over biodiversiteit van maatschappelijke organisaties met publiek en hun visie op samenwerken met de overheid op dit gebied [Boek]
Boerwinkel, F.S. \ Maas Geesteranus, C. \ 2004
Het rijksbeleid met betrekking tot biodiversiteit heeft zich nu – 12 jaar na het tekenen van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit – ontwikkeld tot een beleidsterrein dat in een aantal maatschappelijke sectoren weerklank vindt. Dat wordt bijvoor ...
help
Communicatie biodiversiteit overheidsbreed : verslag van een workshop op 29 oktober 2003, gehouden bij het Expertisecentrum LNV [Congresverslag]
Blom, U. \ Maas Geesteranus, C. \ 2004
De afgelopen 12 jaar (de periode vanaf de tekening – met ruim 180 andere landen – van het Biodiversiteitsverdrag tot nu) is er in Nederland een flinke inspanning geleverd om biodiversiteit op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. Dat is ...
help
Biodiversiteit als sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling : zoektocht naar een vernieuwende LNV-benadering van biodiversiteit [Boek]
Ruiter, A.-M. \ Maas Geesteranus, C. \ Mesu, S. \ 2003
help
Biodiversity and the Netherlands [Boek]
Duinhoven, G. van \ Bleumink, H. \ Maas Geesteranus, C. \ Olink, J. \ 2002
help
Biodiversiteit en Nederland [Boek]
Duinhoven, G. van \ Bleumink, H. \ Maas Geesteranus, C. \ Olink, J. \ 2002
Het onderwerp biodiversiteit staat momenteel volop in de belangstelling. De afgelopen decennia zijn er al heel wat dier- en plantensoorten verloren gegaan. Iedere soort heeft een eigen intrinsieke waarde en is alleen al daarom het beschermen waard. O ...
help
Uw organisatie : regionale beleidsdirecties Ministerie van LNV \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Maas Geesteranus, C. \ 1996
Organogram van een vijftal regionale beleidsdirecties van het LNV in het landelijk gebied
help
Tussen natuurbeleven en overleven : een basisvisie op de natuur- en milieueducatie [Boek]
Kornet, W. \ Maas Geesteranus, C. \ Schroevers, P.J. \ 1985
De basisvisie is bedoeld als een globaal advies ten behoeve van de hoofdlijnen van uw beleid voor natuur- en milieueducatie.
help
Natuur in de stedelijke omgeving : een verkenning van de mogelijkheden tot samen leven van plant, dier en mens [Boek]
Maas Geesteranus, C. \ 1982
help
Natuur in de stedelijke omgeving : een verkenning van de mogelijkheden van samen leven van mens, plant en dier [Boek]
Maas Geesteranus, C. \ Engelen, P.J.M. \ 1981
help
A new disease in tulip caused by Corynebacterium Oortii nov. spec [Boek]
Saaltink, G.J. \ Maas Geesteranus, H.P. \ 1969
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.