Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 47

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Maessen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016 : chemie grondwatermeetnetten en nulmeting nieuwe stoffen [Boek]
Sjerps, Rosa \ Maessen, Mario \ Raterman, Bernard \ Laak, Thomas ter \ Stuyfzand, Pieter \ Baken, Kirstern \ 2017
In opdracht van het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit van de gezamenlijke provincies legt dit rapport de resultaten van de KRW-tussenmeetronde 2015-2016 vast en presenteert een landelijk beeld. Om dit beeld te completeren zijn ook aanvul ...
help
Haalbaarheidsstudie stoffendatabase voor de Nederlandse drinkwatersector [Boek]
Sjerps, Rosa \ Emke, Erik \ Maessen, Mario \ Baken, Kirsten \ 2016
Onderzoekers en stakeholders uit de sector stelden samen een breed gedragen en goed afgestemd pakket van eisen op voor de opzet van een stoffendatabase, waarin gegevens over bekende en onbekende stoffen worden gedeeld tussen de drinkwaterlaboratoria. ...
help
Kennis over kroos [Boek]
Maessen, M. \ Kruiningen, M. van \ [2014]
Kroos is een van de bekendste waterplanten. Het drijft op veel wateroppervlakken. Elk waterschap in Nederland heeft met kroos te maken. Kroos komt voor in stilstaande wateren met voedselrijk water. Vooral smallere watergangen kunnen er in korte tijd ...
help
Naar gezond en aantrekkelijk stedelijk water [dossier stedelijk waterbeheer] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leenen, E.J.T.M. \ Maessen, M. \ 2013
Verontreiniging van stedelijk water is een reëel risico, waardoor gezondheidsklachten kunnen voorkomen. Er is vaak onvoldoende kennis van dit aspect bij ontwerp en onderhoud van stedelijk water. Dit artikel geeft handvatten voor hoe gezond en aantrek ...
help
Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones : Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012 [Boek]
Dam, K. van \ Maessen, P. \ Elfrink, R. \ Eo Wijers-stichting \ [2012]
Opdracht van de prijsvraag, waarvan dit het juryrapport is, was: Ontwikkel een methodiek voor duurzame waardecreatie om te komen tot ‘regionale comfortzones’ in de Veenkoloniën. Benut daarbij de identiteit en uniciteit van het gebied en de kansen in ...
help
Veldstudie naar belasting diffuse bronnen op stedelijk oppervlaktewater : thema [Stedelijk Waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hermsen, A. \ Maessen, M. \ Pouw Kraan, E. van der \ Hendriks, J. \ 2011
De belangrijkste functie van water in de stad is de opvang en afvoer van overtollig regenwater en afvalwater. Stedelijk water wordt door zijn nabijheid ook vaak gebruikt voor recreatieve doeleinden. Mensen worden zich steeds bewuster van de ecologisc ...
help
Is ecologisch herstel van ondiepe plassen goed te modelleren? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pouw Kraan, E. van der \ Maessen, M. \ Hemelraad, J. \ 2011
De uitvoering van ecologische herstelmaatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water is momenteel in voorbereiding. De maatregelen, die in de stroomgebied- en waterbeheerplannen zijn genoemd, worden uitgewerkt en uitgevoerd. Bij veel waterbeheer ...
help
Beïnvloedt waterberging de bodem van natuur- en landbouwgebieden? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zoest, R. van \ Maessen, M. \ Pauw Kraan, E. van der \ 2011
In het beheersgebied van Waterschap de Dommel worden waterbergingsgebieden aangelegd. Hierdoor wordt wateroverlast voorkomen. Tijdelijk gebruik van een gebied als waterberging kan consequenties hebben voor de bodem. Dit artikel gaat in op de effecten ...
help
Fosfor en het toepassen van baggerspecie in diepe plassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vermeule, W. \ Kamp, D. van der \ Maessen, M. \ Reijerink, J. \ 2010
Het Besluit bodemkwaliteit kent geen normen voor nutriënten (N en P). Een aantal waterschappen heeft beleidsregels opgesteld voor fosfor-totaal en de ratio P/Fe. De deskundigencommissie zandwinputten geeft aan dat het goed mogelijk is dat in waterbod ...
help
Beleving van water in de stad: een literatuurstudie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hunen, S. van \ Kruining, M. van \ Leenen, I. \ Maessen, M. \ 2010
Mensen wonen en werken bij water in de stad en willen ook steeds meer betrokken raken bij het waterbeheer in de stad. Uit onderzoek blijkt dat een leefomgeving, die plezierig overkomt op mensen, leidt tot sterke tevredenheid en geluk. Die positieve b ...
help
Frisse ideeën voor de Vechtstreek : uitwerkingen van de beste inzendingen van de Eo Wijers-prijsvraagronde 2008 over de Vechtstreek [Boek]
Maessen, P. \ 2009
Besloten werd tijdens de prijsuitreiking van de 8ste Eo Wijersprijsvraag de prijswinnende inzendingen om te zetten tot ateliers. Dit betreft dan: Landschapsgoed Herenvecht en Vechtcode
help
Grote reddingsoperatie voor waterkwaliteit Grevelingenmeer in voorbereiding \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Maessen, P.. \ 2008
Om de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer weer te verbeteren, heeft Rijkswaterstaat in een verkennende studie vijf scenario's opgesteld
help
IMKAD : Informatiemodel voor de Basisregistratie Kadaster (BRK) \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Raamsdonk, J. van \ Maessen, B. \ 2007
Aansluitend op de wettelijke status van de basisregistratie kadaster en topografie is een informatiemodel voor de sector kadastrale registratie (IMKAD) ontwikkeld, dat aansluit op de NEN 3610, en dat is gericht op de uitwisseling via XML / GML
help
Monitoringplan KRW-gebiedspilot Hooge Raam [Boek]
Dam, H. van \ Wessels, Y. \ Maessen, M. \ Haye, M.A.A. de la \ 2006
In het gebied van de Hooge Raam worden maatregelen genomen waarvan verwacht wordt dat ze bijdragen aan de verbetering van de ecologische toestand en de waterkwaliteit van het watersysteem. Doel van deze pilot is onder andere om inzicht te krijgen in ...
help
Schoner effluent in de Kromme Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hehenkamp, M. \ Maessen, M. \ Rooijen, H. van \ 2003
In het Kromme Rijngebied (provincie Utrecht) lozen vier rioolwaterzuiveringen direct of via kleinere watergangen op de Kromme Rijn. Deze effluentlozingen hebben een grote invloed op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater: de Kromme Rijn en ...
help
Thema: MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Een must \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Hentzepeter, V. \ Dutilh, Chr. \ Maessen, R. \ Seters, P. van \ Willems, M. \ 2003
Het perspectief van samenwerken tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties is nauw verbonden met de verdere ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een samenwerkingsrelatie biedt nieuwe kansen, maar vraagt ook om een actieve u ...
help
Aspecten van de teakteelt in Costa Rica (1) \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Maessen, P.T.M. \ 2001
Hoe het succes van teakplantages in Costa Rica te beoordelen. Gegevens m.b.t. te behalen productieniveaus, houtkwaliteit en prijsniveaus
help
Aspecten van de teakteelt in Costa Rica (2) \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Maessen, P.T.M. \ 2001
Recente ontwikkelingen m.b.t. teakplantages in Costa Rica en vooruitzichten. Aan de orde komen: de historie van de discussie over te behalen opbrengstniveaus; verleden en heden van aanleg- en inrichtingsprocedures; ervaringen met ziekten en plagen; d ...
help
Lake Jamno rehabilitation and development project, Poland \ Integrated water resources management in rural environments [Hoofdstuk uit boek]
Ehrenburg, H. \ Jongh, I. de \ Maessen, M. \ Vermulst, C.J. \ 2000
help
Circulatie in stedelijk oppervlaktewater : wanneer en hoe snel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuis, R.A. \ Broersma, L. \ Maessen, M. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.