help
Naar een klimaatbestendige heidefauna in Noord-Brabant : rapportage fase 2 [Boek]
Huskens, K. \ Manger, R. \ Stip, A. \ Ens, S. \ 2018
Klimaatextremen worden met de voortschrijdende klimaatverandering naar verwachting steeds gewoner. Dat betekent meer kans op zowel zomerdroogte als zware regenval. Voor het gentiaanblauwtje en andere diersoorten van de natte heide kan dat een problee ...
help
Kader : de Beekrombout is terug in de Drentsche Aa! \ De levende natuur [Artikel]
Manger, R. \ Offringa, H.P. \ 2015
In 2011 is de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) na een periode van 89 jaar afwezigheid weer in het Drentsche Aa-gebied waargenomen. De terugkeer van deze libellensoort is een bewijs dat de waterkwaliteit van de Drentsche Aa de laatste decennia is v ...
help
First records of Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae), an ectoparasite of dragonfly adults, in The Netherlands \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Manger, R. \ Martens, A. \ 2013
In het Nationaal Park Weerribben-Wieden werden op 7 juni 2008 foto's gemaakt van gevlekte witsnuitlibellen (Leucorrhinia pectoralis) waarop vastzittende knutten (bijtmuggen) van de soort Forcipomyia (Pterobosca) paludis op de vleugels aanwezig waren. ...
help
Vrijwilligers gezocht: onderzoek variabele en azuurwaterjuffer \ Vlinders [Artikel]
Manger, R. \ 2012
Dit jaar wordt er in Nederland en Vlaanderen door vrijwilligers een onderzoek gedaan naar twee algemene waterjuffersoorten, namelijk de variabele waterjuffer en de azuurwaterjuffer. Er worden mensen gezocht om aan dit project mee te doen.
help
Libellen in de duinen: dynamiek en droogte \ De levende natuur [Artikel]
Beukema, J.J. \ Manger, R. \ 2012
Hoewel er tientallen soorten libellen in onze duinen worden aangetroffen, zijn duingebieden bepaald geen optimaal habitat voor deze insecten. Voor libellen is permanente aanwezigheid van voldoende oppervlak aan open water een levensvoorwaarde. In onz ...
help
De noordse winterjuffer : een bijzondere overwinteraar \ Vlinders [Artikel]
Manger, R.P. \ 2007
In Nederland komen twee soorten winterjuffers voor: de noordse en de bruine. De noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) staat op de Rode Lijst als ernstig bedreigd. Drie jaar lang is onderzoek gedaan naar zijn overwintering en overleving op het Uffe ...
help
Analyse van de verspreiding van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in Nederland. \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Ketelaar, R. \ Manger, R. \ Ruiter, E.J. \ 2007
De verspreiding van de Noordse winterjuffer is opmerkelijk. De voortplanting vindt enkel plaats in de Weerribben, De Wieden, De Lindevallei en de Kuinderplas. Elders (in Drenthe en Friesland) zijn overwinteringsgebieden te vinden, maar daar zijn ze i ...
help
Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) en Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) in zelfde voortplantingswater \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Manger, R. \ 2007
In 2007 is voor het eerst voortplanting van Sympeca paedisca waargenomen buiten de bekende voortplantingsplekken, ongeveer 17 kilometer van de Weerribben. Ook was het de eerste keer dat S. fusca en S. paedisca tegelijk zijn waargenomen binnen de voor ...
help
Overwinteren in Nederland, geen koud kunstje voor de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca). \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Ruiter, E.J. \ Manger, R. \ 2007
In dit artikel wordt het totale overwinteringsonderzoek beschreven in zowel de Weerribben als de omliggende hogere zandgronden. Er vindt een vergelijking plaats met verschillende overwinteringsstudies die in het buitenland zijn uitgevoerd. Methodisch ...
help
Overleving en biotoopkeuze van Noordse winterjuffers (Sympecma paedisca) in een overwinteringshabitat in Nederland. \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Manger, R. \ Dingemanse, N.J. \ 2007
Winterjuffers overwinteren als imago's onder extreme omstandigheden en doen dit in Nederland in een biotoop die geheel afwijkend is van hun voortplantingsbiotoop. Dit artikel beschrijft de overwinteringsbiotoop van de Noordse winterjuffer in Drenthe
help
Uiterlijke kenmerken van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in Nederland \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Manger, R. \ 2007
Maar weinig libellensoorten zijn zo verwarrend getypeerd in de taxonomie en nomenclatuur als de Noordse winterjuffer. Omdat de soort in een groot gebied voorkomt, van Nederland tot Japan, werd hij niet altijd tot dezelfde soort gerekend. De hier gepr ...
help
Terugvangsten van Noordse winterjuffers (Sympecma paedisca) over grote afstand. \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Ruiter, E.J. \ Uilhoorn, H.M.G. \ Manger, R. \ Ketelaar, R. \ Boer, E.P. de \ 2007
In 2002 is gestart met het merken van Noordse winterjuffers in De Weerribben. Dit om de herkomst van de dieren te traceren. Daartoe werden honderden exemplaren gemerkt. Drie terugvangsten worden in dit artikel besproken.
help
Habitatkeuze van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in Nederland \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Ketelaar, R. \ Ruiter, E.J. \ Uilhoorn, H.M.G. \ Manger, R. \ Boer, E.P. de \ 2007
Over de habitatkeuze van de Noordse winterjuffer in Nederland is weinig gepubliceerd. De auteurs hebben vele waarnemingen gedaan in de afgelopen jaren en in dit artikel worden de bevindingen beschreven
help
Vroege of late Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) in oktober. \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Manger, R. \ Rocks, J. \ Rocks, A. \ 2007
Aanleiding voor het schrijven van deze mededeling is de vondst van een Noordse witsnuitlibel op een zeer ongewoon tijdstip, nameijk in oktober, aan het eind van libellenvliegseizoen in Nederland. De Noordse witsnuitlibel is in Nederland één van de ee ...
help
De trage terugkeer van libellen naar tijdelijk opdrogende duinplassen \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Beukema, J.J. \ Manger, R. \ 2007
Veel ondepe wateren zoals vennetjes en duinplasjes kunnen in regenrijke periodes jaren achtereen door libellen benut worden om vervolgens in een jaar met weinig neerslag volledig op te drogen en alle libellen te verliezen. Dit fenomeen hebben we kunn ...
help
De libellen van de Grafelijkheidsduinen: de invloed van het waterpeil op de libellenfauna \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Manger, R. \ Beukema, J.J. \ 2007
Dit artikel beschrijft een uitgebreid onderzoek naar de libellenfauna van het noordelijkste deel van het duinmassief van de Noord-Hollandse kust: de Grafelijkheidsduinen. Het onderzoek is uitgevoerd van 1999 tot en met 2006
help
De toename van de Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) in het westen van Noord-Holland \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Manger, R. \ 2001
In april 2001 werd door de KNNV Den Helder en omgeving een regionale actie gestart waarbij gevraagd werd aan alle leden en inwoners van de Noordkop om te kijken naar de Vuurjuffer (Pyrrhosona nymphula). Het betrof het gebied vanaf Schagen tot en met ...
help
Managing pastoral adaptations in the Red Sea Hills of the Sudan : challenges and dilemmas [Boek]
Manger, L. \ 1994
This paper is preliminary and descriptive and aims to focus on certain broad themes of relevance to pastoral planning and to discuss such issues in the context of Red Sea area pastoralism. It deals with four major issues; resource management, spatial ...
help
Landschaftsplanung bei der Laendlichen Entwicklung in Bayern \ Natur und Landschaft : Zeitschrift fuer Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz [Artikel]
Manger, R. \ 1993
help
Onderzoek naar de effecten van bekalking op de nematodenfauna van drie bosopstanden in Boswachterij St. Anthonis (Peel - regio) [Boek]
Manger, R. \ Schouten, A.J. \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.