help
De Amerongerwetering : een detailstudie met SOBEK channel flow [Studentenverslag]
Kort, J.W. \ 2010
Door omwonenden van de Amerongerwetering is in het verleden melding gedaan van wateroverlast in Leersum als gevolg van van hevige regenval. De centrale vraag van het onderzoek is daarbij wat de invloed is van overstorten vanuit het rioolstelsel van L ...
help
Inzet van geïntegreerd grasbeheer (ITM): lagere ziektedruk en verhoging doeltreffendheid van fungiciden \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Staples, S.R. \ Mann, R. \ Wheater, J \ 2010
De winter 2009 en voorjaar 2010 hebben we nogal wat aantasting gezien door Fusarium. De inzet van geïntegreerd grasbeheer zoals die beproefd is op het STRI genaamd Integrated Turf Management (ITM) kan in de toekomst mogelijk bijdragen aan de verminde ...
help
Online ziektevoorspelling : is greencast effectief voor een optimale bestrijding van sneeuwschimmel \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Mann, R. \ 2009
Weten wanneer ziekteverwekkers je grassen zullen aanvallen is een kunst die je moet leren. Wie tijdens een milde en natte herfst de nare gevolgen van een besmetting met sneeuwschimmel (Microdochium nivale, fusarium) heeft ondervonden, begint een zeke ...
help
Future of Spraying: Enviromist : wordt spuiten met lage druk en lage watervolumes de toekomst? : special spraying \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Mann, R. \ 2009
Planten van gewasbeschermingsmiddelen te voorzien vergt veel tijd. Vooral omdat we gewend zijn de producten toe te dienen met een grote hoeveelheid water (300 – 1000 l ha-1). Wat gebeurt er eigenlijk als we de hoeveelheid water zouden verminderen?
help
Modellering van de waterhuishouding van het Schijvenven : onderzoek naar oorzaken en oplossingen van de verzuring van een zwak gebufferd ven [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Mann, M.A.M. \ Meijer, A.J. \ 2006
Uit het evaluatierapport “vijf NB-wet-terreinen op het landgoed Twickel” (Jansen et al, 2001) blijkt dat de hydro-ecologische herstelmaatregelen bij het Schijvenveld succesvol zijn geweest, behalve bij het Schijvenven. De conclusie in genoemde studie ...
help
Hautexposition gegenüber Chemikalien - ein Fall aus dem Rebbau \ Obst- und Weinbau [Artikel]
Milon, A. \ Vernez, D. \ Mann, S. \ 2006
De relatie tussen het gebruik van pesticiden en huidziekten werd door middel van een onderzoek getest. Enkele conclusies: pesticiden blijven aan de huidoppervlakte, het ontbreken van water zorgt ervoor dat de chemicaliën langer actief blijven. Een be ...
help
Defining operational taxonomic units using DNA barcode data \ Philosophical transactions / Royal Society of London. Biological sciences [Artikel]
Blaxter, M. \ Mann, J. \ Chapman, T. \ Thomas, F. \ Whitton, C. \ Floyd, R. \ Abebe, E. \ 2005
help
Ein Schattengarten in Spokane \ Gartenpraxis : Ulmers Pflanzenmagazin [Artikel]
Mann, C. \ 2004
Beschrijving van een landelijke tuin in Spokane (Washington). Een natuurlijke beplanting met decoratieve elementen die ambivalente sferen oproepen
help
Der agrarstrukturelle Wandel in der Schweiz : der Strukturwandel setzt sich fort [Boek]
Mann, S. \ Mante, J. \ Pfefferli, S. \ 2003
help
Stadsecologie in Amsterdam : een deelonderzoek naar het vakgebied van de stadsecologie: onderdeel Amsterdam [Studentenverslag]
Mann, E.-J.A. \ 2003
help
Gesteigerte Lebensqualitaet durch begruente Daecher : Dachbegruenung auf der Altenwohnanlage Nuetringen \ Stadt und Gruen : das Gartenamt [Artikel]
Mann, G. \ 1998
Beschrijving van ontwerp, technische constructie en vegetatie van een dakbegroeiingsproject op een complex bejaardenwoningen. Door variatie in materialen is een ecologisch interessante biotoop ontstaan met levensmogelijkheden voor veel diersoorten
help
Substratkonzept im Bereich Dachbegruenung : unterschiedliche Dachsubstrate und ihre Anwendungsmoeglichkeiten \ ZB : Zierpflanzenbau [Artikel]
Mann, G. \ Henneberg, M. \ 1998
Voedingswaarde, waterbergend vermogen en gewicht van substraten voor daktuinen
help
Aus einem Kiesdach wurde ein Naturdach \ Stadt und Gruen : das Gartenamt [Artikel]
Mann, G. \ 1997
Flora en fauna van de dakbegroeiing op het 'Pressehaus Stuttgart-Moehringen': beschrijving en ecologische waardering (soortenrijkdom) twee jaar na de aanleg
help
Die Rolle begruenter Daecher aus zoologischer Sicht : welche Moeglichkeiten bieten Dachbegruenungen als Lebensraum fuer Tiere? \ Stadt und Gruen : das Gartenamt [Artikel]
Mann, G. \ 1996
Aan de hand van de kenmerken van het biotoop in een dakbegroeiing worden de mogelijkheden bekeken
help
Erfolg auch auf schwachem Standort \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Mann, K.H. \ 1995
Ingegaan wordt op de omstandigheden, waaronder een akkerbouwbedrijf op de lange termijn rendabel blijft, waarbij ook Oostduitse met Westduitse akkerbouwbedrijven worden vergeleken
help
Eroberung eines neuen Lebensraumes : ein Gruendach zwei Jahre nach der Pflanzung \ Stadt und Gruen : das Gartenamt [Artikel]
Mann, G. \ 1995
Resultaten van een faunistisch onderzoek naar aantallen en soorten bodemdieren (kevers, spinnen, pissebedden, duizendpoten, wormen, mieren, slakken, larven) in een daktuin met intensieve/extensieve begroeiing in het centrum van de industriestad Boebl ...
help
Oekologisch - faunistische Aspekte begruenter Daecher \ Das Gartenamt : Stadt und Gruen [Artikel]
Mann, G. \ 1995
Ecologische waarde van 4 soorten daktuinen met verschillende substraatopbouw en begroeiing (meer of minder extensief/intensief). De soortenrijkdom van bijen, vlinders, sprinkhanen en loopkevers werd gemeten; daarnaast werden waterbergend vermogen en ...
help
Ackerbau: fuer wen sich Optieren lohnt \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Mann, K.-H. \ 1994
Rentabiliteitsberekeningen bij de afweging van direkte betaling of betaling op termijn in de vorm van een optie voor nieuwe bedrijfsinvesteringen, dit met het oog op verschillende fiscale heffingen
help
Spezialisieren in Ost und West \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Mann, K.-H. \ 1994
I.v.m. de verschillende produktiestructuur tussen de Oostduitse en Westduitse landbouw worden de voor- en nadelen van bedrijfsspecialisatie in Oost-Duitsland en de consequenties hiervan voor West-Duitsland op een rijtje gezet
help
Verslag van preprecipitatiedag : gehouden op 20 maart 1992 bij DHV Water BV te Amersfoort \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Mann, A.P. \ Brandse, F.A. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.