help
Gewas kan veel aan, mits het licht goed is verdeeld : remming door licht bestaat, maar is tijdelijke : plantkunde : achtergrond \ Onder glas [Artikel]
Heuvelink, E. \ Marcelis, L. \ Kierkels, T. \ 2018
De inzichten in de rol van licht bij de fotosynthese zijn de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Daaruit is gebleken dat veel gewassen vaak meer licht aankunnen dan voorheen werd aangenomen. In de praktijk heeft dat tot veranderde teeltmaatregelen ge ...
help
De Stadsplank : een duurzaam concept waar verhalen ertoe doen \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Marcelis, T. \ 2017
Het versnipperen en afvoeren van oude bomen – zoals nu vaak gebeurt met gekapte bomen – is niet alleen verspilling van goed hout, maar ook het verlies van een herinnering en een verhaal. En hoe mooi is het wel niet dat een stuk historisch hout uit je ...
help
Crop growth and development in closed and semi-closed greenhouses [Proefschrift]
Qian, Tian \ 2017
help
Young fruits pull so hard, flowers above abort : developing fruits function too strongly as sink \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Heuvelink, E. \ Marcelis, L. \ Kierkels, T. \ 2016
Sweet peppers arrive in waves. New fruits lure so many assimilates towards them that the flowers above them abort. This article provides various suggestions about how to flatten out the peaks and troughs. In the long term, breeding can also play an i ...
help
Richtinggevende beelden voor klimaat neutrale glastuinbouw [Boek]
Poot, E. \ Garcia, N. \ Gelder, A. de \ Kempkes, F. \ Marcelis, L. \ Raaphorst, M. \ Weel, P. van \ Zwart, F. de \ [2015]
In opdracht van het ministerie van EZ en het PT heeft Wageningen UR Glastuinbouw in het kader van Kas als Energiebron concepten voor onbelichte en belichte teelten ontworpen en doorgerekend met hoge ambities qua energiebesparing. Er is een onbelichte ...
help
Grip op licht – Energiebesparing en diffuus licht bij potplanten [Poster]
Noort, F. van \ Marcelis, L. \ Kempkes, F. \ Snel, J. \ [2014]
Natuurlijk licht heeft potentie voor energiebesparing en teeltverbetering. Meer licht in de kas geeft extra groei en bespaart energie en om te voorkomen dat meer licht tot lichtschade leidt, ontwikkelen we ook plantmonitoring. De doelstelling van dit ...
help
Grip op licht: plantmonitoring bij phalaenopsis [Poster]
Snel, J. \ Noort, F. van \ Marcelis, L. \ [2014]
Het Nieuwe Telen bespaart energie door meer licht toe te laten, de temperatuur overdag hoger op te laten lopen en ’s nachts verder te laten zakken. Bij potplanten zorgt het risico op lichtschade ervoor dat de tuinder de grenzen niet kan/durft op te z ...
help
Horticultural science in the spotlight : exploring and exploiting the physiology of plants [Boek]
Marcelis, L.F.M. \ 2014
help
Onze Indiase pauwstaart, een echte structuurduif \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Marcelis, J. \ 2014
De Indiase pauwstaart is een sterke en vruchtbare sierduif, die zijn jongen met veel zorg en toewijding grootbrengt. Dit ras bestaat zeker al honderden jaren. Sommigen denken dat ze uit het voormalige Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) komen, m ...
help
Energieverbruik in glastuinbouw drukken met LED-verlichting [Video]
Marcelis, L. \ 2014
De glastuinbouwsector maakt gebruik van hoogwaardige technologie, maar de vraag naar innovaties, duurzame productie blijft onverminderd groot om te blijven werken aan gezonde groente en fruit en mooie bloemen van hoge kwaliteit.
help
Risico's beperken door plant te monitoren \ Kas techniek [Artikel]
Snel, J. \ Noort, F. van \ Marcelis, L. \ 2014
In het project Grip op licht is onderzocht of energie kan worden bespaard bij de teelt van potplanten, maar dan zonder in te leveren op kwaliteit en productie. Er is energie bespaard door minder te belichten en minder te verwarmen. Het verlies aan pr ...
help
'Grip op licht' bij Phalaenopsis : meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring [Boek]
Noort, F van \ Snel, J. \ Warmenhoven, M. \ Meinen, E. \ Steenhuizen, J. \ Kempkes, F. \ Marcelis, L. \ [2014]
Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het licht diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te bespare ...
help
Grip op licht : meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk licht en verbeterde monitoring [Presentatie]
Noort, F. van \ Marcelis, L. \ Kromdijk, W. \ Snel, J. \ 2013
Poster over het telen van potplanten met als doel om 50% energie te besparen bij een gelijke kwaliteit en teeltduur met informatie over de kasproef en de opzet hiervan.
help
Grip op licht : Energiek2020 Event : "de teler aan het woord" [Presentatie]
Marcelis, L. \ Noort, F. van \ Kromdijk, W. \ Kempkes, F. \ Snel, J. \ Warmenhoven, M. \ Meinen, E. \ 2013
Powerpointpresentatie Energiek2020Event "de teler aan het woord' over grip op licht. Aanleiding was of diffuus licht een betere lichtverdeling en -benutting geeft bij potplanten.
help
'Grip op licht' bij potanthurium en bromelia : meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring [Boek]
Noort, F. van \ Kromwijk, W. \ Snel, J. \ Warmenhoven, M. \ Meinen, E. \ Li, T. \ Kempkes, F. \ Marcelis, L. \ [2013]
Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er ...
help
De plant is koning [Presentatie]
Dueck, T. \ Marcelis, L. \ [2013]
Powerpointpresentatie bij de in gebruikname van Innovatie & Demonstratie Centrum LED (IDC LED) op 16 mei 2013 in Bleiswijk. Binnen het IDC LED worden de mogelijkheden van ledbelichting in de glastuinbouw onderzocht en gedemonstreerd. De presentatie g ...
help
Verticale temperatuurgradiënten in geconditioneerde kassen : effecten op groei, ontwikkeling en onderliggende processen bij tomaat [Boek]
Dieleman, A. \ Gelder, A. de \ Janse, J. \ Lagas, P. \ Eveleens, B. \ Qian, T. \ Elings, A. \ Steenhuizen, J. \ Stanghellini, C. \ Nederhoff, E. \ Savvides, A. \ Farneti, B. \ Visser, R. de \ Woltering, E. \ Marcelis, L. \ cop. 2012
In de jaren 2003 tot 2007 is het aantal bedrijven waarop (semi)gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven bleken echter vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. Daarom is in 2008 door Wageningen UR ...
help
Licht: genoeg is meer dan veel [Boek]
Marcelis, L. \ Meinen, E. \ Zwart, F. de \ Gelder, A. de \ Elings, A. \ cop. 2012
In de teelt van glasgroenten wordt sterk de nadruk gelegd op de bouw van kassen met een maximale lichttransmissie om gedurende de donkere maanden van het jaar zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van natuurlijk licht. Tijdens lichtrijke zomerse da ...
help
Virtuele roos: experimenteel en modelmatig onderzoek naar gewasopbouw roos [Boek]
Marcelis, L.F.M. \ Heuvelink, E. \ Wubs, A.M. \ Buck-Sorlin, G. \ Heijden, G.W.A.M. van der \ Eveleens, B.A. \ Vos, J. \ cop. 2012
De gewasopbouw of gewasstructuur is een belangrijke bepalende factor voor productie en kwaliteit bij roos. Met name het uitlopen van een okselknop en en de daarop volgende uitgroei tot bloemscheut hangen nauw samen met de gewasstructuur. De ideale ge ...
help
Potplanten reageren spectaculair op diffuus licht : thema [zuinig omgaan met licht] \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Marcelis, L.F.M. \ Noort, F.R. van \ 2012
Potplanten groeien aanzienlijk sneller als ze meer licht krijgen. En als dat licht diffuus is, is ook de kwaliteit een stuk beter. 'Spectaculair', zo omschrijven Leo Marcelis en Filip van Noort (Wageningen UR Glas-tuinbouw) de resultaten van onderzoe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.