help
Dierenwelzijn in de textiel en kledingsector [Presentatie]
Maris, J. \ 2015
In juni 2015 werd in Den Haag de bijeenkomst ‘Dierenwelzijn in de textiel- en kledingsector en non-food handel' voor ondernemers in en medewerkers uit de textiel- en kledingsector georganiseerd. Johan Maris van Control Union vertelde over de ontwikke ...
help
Naar een duurzaam beheer van de Schelde \ De levende natuur [Artikel]
Maris, T. \ Coen, L. \ Dauwe, W. \ Mertens, W. \ Van den Bergh, E. \ Meire, P. \ 2014
In het Schelde estuarium kan de getijdennatuur nog overgaan van zout over brak naar zoet. Zonder sluizen sluizen of stuwen dringt het getijd in de Zeeschelde, het Vlaams gedeelte van het estuarium, tot 160 km landinwaarts landinwaarts door, met een u ...
help
Tankmelkonderzoek bepaalt seleniumstatus \ Management&techniek [Artikel]
Maris, J. \ 2013
Om te peilen naar de seleniumstatus van de Vlaamse melkveebedrijven, werkte Veepeiler een handige en vrij goedkope analysemanier uit aan de hand van tankmelkstalen.
help
Onderzoek naar levensloop van BVD-dragers \ Management&techniek [Artikel]
Maris, J. \ 2012
Veepeiler Rund onderzocht de virusverspreiding die veroorzaakt wordt door de permanente virusuitscheiders, namelijk de BVD-dragers, die in de kudde aanwezig zijn. Hieruit blijkt dat deze dragers de verspreiding van het virus niet alleen bestendigen o ...
help
Het genus Torradovirus, een nieuw geslacht van plantenvirussen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Verbeek, M. \ Dullemans, A. \ Maris, P. \ Vlugt, R. van der \ 2010
Het genus Torradovirus is een nieuw geslacht van plantenvirussen. Hiertoe behoren het tomatentorradovirus (ToTV), het tomatenmarchitezvirus (ToMarV) en het tomatenchocolàtevirus (ToChV).
help
35 kilometer natuur(vriende)lijke oevers voor de Maas ; drie jaar van planvorming tot uitvoering \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ Maris, M. \ 2009
Tegenwoordig is de Maas tussen Boxmeer en ‘s-Hertogenbosch net een kanaal door de afgelopen eeuw uitgevoerde ‘normalisaties’ en oevervastleggingen ten behoeve van scheepvaart en landbouw. De oude meanders zijn afgesneden en gedempt, de oevers zijn va ...
help
Langs de Maas 35 km nieuwe natuur(vriende)lijke oevers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ Maris, M. \ 2009
Tegenwoordig is de Maas tussen Boxmeer en ‘s-Hertogenbosch net een kanaal door de afgelopen eeuw uitgevoerde ‘normalisaties’ en oevervastleggingen ten behoeve van scheepvaart en landbouw. Voor planten en dieren is er weinig ruimte: bever, oeverzwaluw ...
help
MONEOS : geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium [Boek]
Meire, P. \ Maris, T. \ 2008
Het Schelde-estuarium is een zeer complex systeem dat aan continue verandering onderhevig is zowel door natuurlijke factoren als door menselijk ingrijpen. Het is duidelijk dat we willen weten waar de Schelde naartoe gaat in de toekomst en of alle doe ...
help
Beleefd praten over water : hoe overheden met bewoners en belanghebbenden communiceren over veranderingen in het waterbeheer [Boek] - 1e gecorr. dr
Ouboter, S. \ Berg, L. van den \ Maris, E. \ 2008
Steeds vaker worden burgers actief betrokken bij het waterbeheer. Toch is participatie niet per definitie een garantie voor succes. Het slagen van burgerparticipatie hangt onder andere samen met het gestelde doel, het vinden van de juiste vorm en de ...
help
Grensmaas pakt KRW en Natura 2000 integraal aan \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dam-de Heij, L. \ Eshuis, J. \ Maris, M. \ 2008
Allerlei opgaven zijn er geformuleerd voor de Grensmaas, de grensrivier tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Naast doelstellingen in het kader van Natura 2000 en de Kader Richtlijn Water (KRW) is aan Nederlandse zijde gestart met de uitvoering van ...
help
Energiekansenoverzicht in Overijssel : eindrapport [Boek]
Voogd, W. \ Maris, M.J. \ Twillert, H.J. van \ 2008
Doel van dit Energiekansenoverzicht is te komen tot gegronde keuzes voor de inzet van middelen voor het Energiepact Overijssel. Hiertoe wordt een 2-trapsbenadering gevolgd: ten eerste het in beeld brengen van het energieverbruik in de provincie Overi ...
help
De Ruiter Seeds \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Maris, P. \ 2007
De Ruiter Seeds is een toonaangevend en onafhankelijk veredelingsbedrijf in groentezaden. De ambitie van het van origine Nederlandse bedrijf is om de beste rassen van tomaat, komkommer, paprika, aubergine en meloen te veredelen, die voldoen aan de we ...
help
Op weg naar natuurlijke Maasoevers \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Maris, M. \ 2006
Het overgrote deel van de oevers van de Maas zijn beschermd door stortstenen. Daarmee is veel karakteristieke flora en fauna langs de rivier verdwenen. Stroomdalplanten en ongewervelden vinden geen zandige oeverwalafzettingen meer en vissen ontbreekt ...
help
Praktijkboek bestemmingplannen en procedures [Boek]
Velsen, S. van \ Arents, F. \ Maris, W. \ Vries, H. de \ 2006
help
Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach \ Hydrobiologia [Artikel]
Damme, S. van \ Struyf, E. \ Maris, T. \ 2005
This paper presents the results of 7years of integrated monitoring along the Scheldt estuary. The combination of two datasets resulted in a full description of the estuaries water quality parameters from the mouth to the upper boundary, including an ...
help
The future of climate policy : forecasting on post Kyoto climate change policy, a case study on the separate Sinks Target Regime [Studentenverslag]
Maris, W. \ 2004
help
De betekenis van het Grens- en Zandmaasproject voor de visfauna in Maas en zijbeken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Maris, M. \ Bakhuizen, J.J. \ Bakker, H, \ Peters, B. \ 2003
De projecten Zandmaas en Grensmaas zorgen naast meer veiligheid bij hoogwater ook voor meer riviernatuur. De verwachting is dat vissen baat hebben bij de geplande zomerbedverbreding, hoogwatergeulen, nevengeulen en natuurlijke oevers, omdat er meer g ...
help
Ruigten, ruwheden en riviermodellen in de Grensmaas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Maris, M. \ Wijbenga, A. \ Jesse, P. \ Geilen, N. \ 2002
De invloed van vegetatie op het waterniveau van de rivier, er moet een balans gevonden worden tussen ecologische en veiligheids maatregelen
help
Bewegingsruimte : enquête verkeersobstakels \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Maris, J. \ 2002
Resultaten van een enquête onder de leden van CUMELA Nederland naar de hinder van verkeersobstakels (drempels, bloembakken, sluizen e.d.) voor het landbouwverkeer. Driekwart van de CUMELA-bedrijven heeft hinder van verkeersobstakels, met name van ver ...
help
Positieve stemming : sectorbarometer geeft stand van zaken bij loonbedrijven \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Maris, J. \ 2002
Een indruk van de economische gang van zaken in de loonwerksector (cultuurtechniek en grondeverzet; meststoffendistributie; loonwerk in de agrarische sector), als resultaat van een enquête onder loonbedrijven in Nederland: winstgevendheid, investerin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.