help
Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe : bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe : hoofdrapport [Boek]
Sierdsema, Henk \ Holt, Henk ten \ Martens, Susan \ Nijssen, Marijn \ Verburg, Petra \ 2020
Ten behoeve van het beheerplan van het Natura 2000-gebied Veluwe is door de provincie Gelderland verzocht om bouwstenen aan te leveren voor een soortenherstelprogramma voor zeven van de tien vogelsoorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden ...
help
Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe : bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe : achtergrondrapport [Boek]
Sierdsema, Henk \ Holt, Henk ten \ Martens, Susan \ Nijssen, Marijn \ Verburg, Petra \ 2020
De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het bereiken van de natuur- en biodiversiteits-doelstellingen in het Natura 2000-gebied Veluwe. Voor de Veluwe is daartoe een Natura 2000-beheerplan opgesteld dat op hoofdlijnen aangeeft welke maatrege ...
help
Herstel van longitudinale connectiviteit in stroomgebieden : Samenwerking met vrije vismigratie als leidraad \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Coeck, J. \ Schollema, P.P. \ Martens, K. \ Brevé, N.W.P. \ 2019
De internationale stroomgebieden van Rijn, Eems, Maas, Schelde en IJzer zijn volgebouwd met tienduizenden stuwen, sluizen, gemalen en waterkrachtcentrales. Deze kunstwerken zijn belangrijk voor scheepvaart, hoogwaterveiligheid, landbouw en energiepro ...
help
Kennisagenda Klimaat en Gezondheid [Boek]
Huynen, M. \ Vliet, A. van \ Staatsen, B. \ Hall, L. \ Zwartkruis, J. \ Kruize, H. \ Betgen, C. \ Verboom, J. \ Martens, P. \ 2019
help
Transcriptional landscapes of lipid producing microalgae [Proefschrift]
Carrères, Benoît Manuel \ 2019
The aim of this thesis is to obtain a better understanding of the physiology of lipid producing microalgae under conditions relevant for large-scale production by analyzing the transcriptional landscape
help
Opbrengstresultaten wintertarwe hoger dan verwacht \ Management&techniek [Artikel]
Wittouck, D. \ Claeys, J. \ Boone, K. \ Flusu, F. \ Lamont, J.-L. \ Demeyere, A. \ Derycke, V. \ Haesaert, G. \ Peumans, M. \ Carlens, M. \ Luyx, N. \ Smets, S. \ Bode, J. \ Vermeulen, P. \ Vandeputte, S. \ Goethals, D. \ Martens, D. \ De Koker, J. \ 2018
Het Landbouwcentrum Granen (LCG) legde dit jaar op negen plaatsen rassenproeven voor wintertarwe aan. Ondanks de droogte en de vroege oogst, lagen de opbrengsten doorgaans op een redelijk hoog niveau.
help
Triticale gaf behoorlijke opbrengsten \ Management&techniek [Artikel]
Derijcke, V. \ Haesaert, G. \ Martens, L. \ Martens, D. \ De Koker, J. \ 2018
Triticale kan beter tegen droogte dan tarwe. Daardoor konden ondanks de droogte relatief hoge korrelopbrengsten genoteerd worden op de vier locaties waar het Landbouwcentrum Granen (LCG) dit jaar rassenproeven aanlegde voor dit interessante voedergew ...
help
Reactie op artikel ‘red de spikkelpeer’ \ Pomospost [Artikel]
Martens, M. \ 2018
Graag wil ik reageren op het artikel 'Red de Spikkelpeer' in Groningen van Marianne van Lienden in Pomopost 2018. In het artikel wordt een aantal beweringen gedaan die niet kloppen. www.npv-pomospost.nl
help
Nader bekeken : levensstijl en voeding: de link met biologische veroudering \ Nutrinews / Nutrition Information Center [Artikel]
Martens, D. \ Nawrot, T. \ 2017
Gezonde leefstijlfactoren zijn geassocieerd met een langere levensverwachting. Een mogelijke biologische verklaring hiervoor is hun effect op de telomeren, kleine stukjes DNA die zich op het uiteinde van de chromosomen bevinden. Hoe korter de telomer ...
help
Maatschappelijke kosten en baten van overwinterende ganzen in Noord-Nederland [Boek]
Buij, R. \ Jansman, H. \ Clement, J. \ Schrijver, R.A.M. \ Melman, Th.C.P. \ Koffijberg, Kees \ Blanken, Harm \ Martens, Susan \ 2017
help
Asset Management van de Ondergrond (AMO) : uitkomsten van de Community of Practice AMO [Boek]
Maring, Linda \ Blauw, Maaike \ Lackin, Jasper \ Martens, Joost \ Vette, Kees de \ Bekker, Dan \ Vries, Albert de \ Boer, Elmert de \ Jonkers, Douwe \ 2016
Hoofdstuk 2 start met de toelichting op de AMO methodiek. Hoofdstuk 3 beschrijft de stappen van de methodiek. Hoofdstuk 4 geeft een voorbeeld van de toepassing van de AMO methodiek. Hoofdstuk 5 geeft enkele conclusies over transities die nodig zijn o ...
help
Onderzaai van gras in maïs \ Management&techniek [Artikel]
Haesaert, G. \ Latré, G. \ Martens, D. \ Van Avermaet, R. \ Van de Ven, G. \ 2016
De vergroeningsmaatregelen voorzien in het GLB en de nieuwe derogatieregels maken dat de onderzaai van gras bij maïs opnieuw meer onder de aandacht komt.
help
Triticale gaf behoorlijke opbrengsten \ Management&techniek [Artikel]
Derycke, V. \ Haesaert, G. \ Martens, D. \ 2016
Hoewel triticale de laatste jaren aan belang inboette ten voordele van korrelmaïs, blijft het een interessant gewas in de vruchtafwisseling van veebedrijven. Om het opbrengstniveau veilig te stellen en de productiekosten laag te houden, moet een goed ...
help
Onderzoek in het kort : Wie met honden omgaat, krijgt vlooien \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Martens, L. \ Mieras, L.F. \ 2016
Huisdieren zijn een bron voor verschillende infectieziekten van wisselende ernst en incidentie. In dit onderzoek onder eigenaren van honden en katten kijken we naar manieren van omgang tussen mens en dier die de overdracht van zoönosen kunnen bevorde ...
help
Pak knolcyperus stevig en tijdig aan \ Management&techniek [Artikel]
Van de Ven, G. \ Martens, D. \ Martens, l. \ Demeyere, A. \ Abts, M. \ Hofmans, E. \ De Cauwer, B. \ Claerhout, S. \ De Ryck, S. \ 2016
Knolcyperus is in Vlaanderen aan een opmars bezig. Hoe kan je knolcyperus bestrijden? Dit artikel behandelt de maatregelen die je best kan nemen bij een besmetting.
help
Wettelijke garantie en herroepingsrecht voor de verkoop van planten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Martens, D. \ Poelman, K. \ 2016
De particuliere verkoop van planten via internet zit in de lift. Daarbij kan het gebeuren dat professionele verkopers geconfronteerd worden met klachten van consumenten over het feit dat de verkochte en geleverde goederen gebreken zouden vertonen of ...
help
How the EU Biofuel Policy Fuel Commodity Trade : an empirical study of the relation between EU biofuel policy and commodity trade [Studentenverslag]
Martens, Daan \ 2016
4 Abstract European b iofuel policy plays an important role in the market for transport fuels. The European Commission has decided that in 2020 the share of renewable fuels in transport should be at least 10 percent in every EU country. Th is goa l w ...
help
Achtergronddocument zeewier en natuurlijk kapitaal : kansen voor een biobased economy [Boek]
Burg, Sander van den \ Jak, Robbert \ Smits, Marie-Jose \ Blaeij, Arianne de \ Rood, Trudy \ Blanken, Harm \ Martens, Susan \ 2016
De verkenning naar de ecosysteemdiensten van zeewierteelt is een onderdeel van het onderzoeksprogramma Natuurlijk Kapitaal Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In dit rapport de verslagen van een aantal workshops.
help
Zeewier en natuurlijk kapitaal : kansen voor een biobased economy [Boek]
Burg, Sander van den \ Jak, Robbert \ Smits, Marie-Jose \ Blaeij, Arianne de \ Rood, Trudy \ Blanken, Harm \ Martens, Susan \ 2016
Grootschalige zeewierteelt in de Noordzee is nog niet rendabel als alleen de waarde van de productiedienst - het zeewier zelf - wordt meegenomen. Zeewierteelt kan echter diverse andere ecosysteemdiensten leveren. Met het denkmodel Natuurlijk Kapitaal ...
help
Natuurlijk kapitaal als bron voor verdere vergroening van het GLB [Boek]
Melman, D. \ Doorn, A. van \ Buij, R. \ Gerritsen, A. \ Heide, M. van der \ Bos, E. \ Martens, S. \ Blanken, H. \ Holt, H. ten \ 2015
Onderzocht is in hoeverre het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten, de zogenaamde TEEB-benadering, bruikbaar is voor het genereren van mogelijkheden voor verdere vergroening van het GLB vanaf 2020. Hier zijn twee gebieden bij betrokken: Sa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.