help
Medicijnresten te lijf met (geavanceerde) oxidatie \ H2O online [Artikel]
Delfos, B. \ Neut, R. van der \ Hoekstra, M. \ Martijn, B. \ 2020
Met het traject Ge(O)zond Waterworden organische microverontreinigingen, met name medicijnresten, door oxidatie verwijderd uit effluent van RWZI Wervershoof. Onderzoek op laboratorium- en pilotschaal heeft uitgewezen dat ozonisatie van de effluentstr ...
help
Application of effect-directed analysis to identify mutagenic nitrogenous disinfection by-products of advanced oxidation drinking water treatment \ Environmental science and pollution research international : official organ of the FECS Division for Chemistry and the Environment (FECS Div. C&E), official organ of the Eco-Informa (Environmental Communication, Information and Health Issues) [Artikel]
Vughs, D. \ Baken, K.A. \ Kolkman, A. \ Martijn, A.J. \ Voogt, P. de \ 2018
Advanced oxidation processes are important barriers for organic micropollutants in (drinking) water treatment. It is however known that medium pressure UV/H2O2 treatment may lead to mutagenicity in the Ames test, which is no longer present after gran ...
help
Low pressure UV/H2O2 treatment for the degradation of the pesticides metaldehyde, clopyralid and mecoprop - kinetics and reaction product formation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Semitsoglou-Tsiapou, S. \ Templeton, M.R. \ Graham, N.J.D. \ Hernández Leal, L. \ Martijn, B.J. \ Royce, A. \ Kruithof, J.C. \ 2016
The degradation kinetics of three pesticides - metaldehyde, clopyralid and mecoprop - by ultraviolet photolysis and hydroxyl radical oxidation by low pressure ultraviolet hydrogen peroxide (LP-UV/H2O2) advanced oxidation was determined.
help
Impact of the water matrix on the effect and the side effect of MP UV/H2O2 treatment for the removal of organic micropollutants in drinking water production [Proefschrift]
Martijn, Abraham Jan \ 2015
help
Improved biostability assessment of drinking water with a suite of test methods at a water supply treating eutrophic lake water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Kooij, D. van der \ Martijn, B. \ Schaap, P.G. \ Hoogenboezem, W. \ Veenendaal, H.R. \ Wielen, P.W.J.J. van der \ 2015
Assessment of drinking-water biostability is generally based on measuring bacterial growth in short-term batch tests. However, microbial growth in the distribution system is affected by multiple interactions between water, biofilms and sediments. The ...
help
Schadelijke desinctiebijproducten: feit of fictie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruithof, J. \ Veer, B. van der \ Martijn, B. \ 2009
Vanaf het begin van de vorige eeuw is chloor gebruikt voor de desinfectie van drinkwater. Oorspronkelijk bestond een sterke weerstand tegen het gebruik van chloor, maar al snel werd de chloring algemeen geaccepteerd zonder over mogelijke nadelen te r ...
help
Zuiveringsstrategie PWN voor verwijdering organische microverontreinigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Galjaard, G. \ Martijn, B. \ Kamp, P. \ Kruithof, J. \ 2008
Vanaf de oprichting in 1920 bereidt het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN drinkwater uit grondwater op de pompstations Laren en Huizen en uit duinwater op de productiebedrijven Castricum, Bergen en Mensink. Na de Tweede Wereldoorlog is de duinw ...
help
Geavanceerde oxidatie met UV/H(2)O(2): van onderzoek naar implementatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruithof, J. \ Martijn, B. \ Welling, M. \ 2008
Eind jaren 90 is de oppervlaktewaterzuivering op productiebedrijf Lagrand uitgebreid met een zuivering gebaseerd op ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Daarnaast bestond nog behoefte aan een universele barrière tegen organische microverontreiniginge ...
help
Modellen vereenvoudigen complexe voeding : thema: food & future \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Martijn, A. \ Jurgens, A. \ Verkleij, T. \ 2008
Onderzoek van complexe voedingsmiddelen kan eenvoudiger door gebruik te maken van modelsystemen. Een modelsysteem geeft, in zijn algemeenheid, inzicht in de kritische grenzen waarbinnen de kwaliteit van het product gewaarborgd blijft. TNO heeft model ...
help
Use of treated wastewater in irrigated agriculture : a design framework \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
Huibers, F.P. \ Martijn, E.J. \ Lier, J.B. van \ 2002
help
Matching effluent supply with agricultural demand : a conceptual illustration of problems and solutions \ Symposium preprint book 1 [Hoofdstuk uit boek]
Huibers, F.P. \ Martijn, E.J. \ Lier, J.B. van \ 2002
help
Use of treated wastewater in irrigated agriculture - A design framework [Boek]
Martijn, E.J. \ Huibers, F.P. \ 2001
help
Hybride ultrafiltratie van Biesboschwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Martijn, A. \ Waals, J.M.J. \ Breemen, L.W.C.A. van \ 1999
Resultaten van een onderzoek naar vlokmiddeldosering voor ultrafriltratie in een proefinstallatie voor zuivering van Biesboschwater. De proefinstallatie bestond uit twee paralelle straten; op de ene werd ijzerchloride gedoseerd, de andere diende als ...
help
Beleving van water : adviezen voor effectieve communicatiestrategieën bij de aanpak van diffuse bronnen gebaseerd op interviews met leken [Boek]
Martijn, C. \ Rooy, M. de \ Piriou, E. \ 1998
help
De reglementeringen, naar een over-regulatie ? : voordracht gebracht tijdens het Belgaqua congres, gehouden te Brussel op 28 en 29 mei 1997 met als thema 'Water, de uitdaging van de 21e eeuw' \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
Martijn, T.G. \ 1997
help
Soil persistence of DDT, dieldrin, and lindane over a long period \ Bulletin of environmental contamination and toxicology [Artikel]
Martijn, A. \ Bakker, H. \ Schreuder, R.H. \ 1993
help
Een visie op het Nationaal Milieubeleidsplan en de Derde Nota Waterhuishouding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Martijn, T.G. \ Kreutz, R.H.F. \ 1989
help
Bestrijdingsmiddelen : een plaag voor de drinkwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Martijn, T.G. \ Kreutz, R.H.F. \ 1988
help
Drinkwater en integraal waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Martijn, T.G. \ 1986
Voordracht gehouden tijdens het NVA-symposium 'Naar een integraler waterbeheer?', op 7 maart 1986 te Amersfoort
help
[Integraal waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Glasbergen, P. \ Martijn, T.G. \ Huurman, J.H. \ Graeff, J.J. de \ Gast, M.K.H. \ 1986
In een vijftal artikelen worden verschillende visies op het integraal waterbeheer gegeven: Bestuurskundige kanttekeningen door P. Glasbergen; Drinkwater en integraal waterbeheer door T.G. Martijn; Waterbeheer in de provincie door J.H. Huurman; Waters ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.