help
Bewässerung - die Pflanze bestimmt den Zeitpunkt! \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Schaller, J. \ Kleber, J. \ Mayer, N. \ 2011
Het aansturen van de gietfrequentie door metingen aan het gewas van de aspergeplant met een waterpotentiaalmeting. Amerikaanse meters van de firma's PMS en Soil moister Equipment Corp. meten het vochttekort door bijvoorbeeld het dunner worden van de ...
help
Wasser sichert Ertrag und Qualität \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Paschold, P-J. \ Mayer, N. \ 2011
Behalve geschikte meststoffen heeft blad-peterselie ook voldoende water nodig om genoeg opbrengst en kwaliteit te leveren. Verschillende regimes van vochtvoorziening worden met behulp van een lysimeter gegeven.
help
Impact of soil microbial biomass and fertiliser source on nitrogen use efficiency [Boek]
Bosshard, C. \ Oberson, A. \ Mayer, J. \ cop. 2009
help
Effektive Mikroorganismen : Wie effektiv sind sie im biologischen Ackerbau? \ Lebendige Erde [Artikel]
Mayer, J. \ Oberholzer, H. \ 2008
De werking van het door Teruo Higa ontwikkelde micro-organisme preparaat "Effektive Mikroorganismen" (EM) werd in een vierjarig veldonderzoek getest. Gebruik van EM gaf in dit onderzoek geen verbeterde bodemkwaliteit en ook geen hogere gewasopbrengst ...
help
17. Spargeltag in Karslruhe [thema] \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Paschold, P.J. \ Uwihs, F. \ Wilhelm, D. \ Mayer, N. \ Fischer-Klüver, G. \ 2006
Verslag van de zeventiende aspergedag in Karlsruhe. Thema's die aan bod kwamen: grote stekken die van invloed zijn op de opbrengst, arbeidskrachten bij de oogst, en het afdekken van asperges met folie
help
Een 5.500 km gesimuleerde migratie van Europese paling in zwemtunnels stimuleert de ontwikkeling van de geslachtsproducten \ Aquacultuur [Artikel]
Ginneken, V. van \ Dufour, S. \ Balm, P. \ Mayer, I. \ Thillart, G. van den \ 2005
Eén van de doelstellingen van het palingmigratie-project was om te kijken of een nabootsing van de reis van 6000 km naar de Sargasso Zee (wat het verondersteld paaigebied van de Europese paling is) tot geslachtsrijping zou leiden. Na een aantal begin ...
help
Schwimmhydroponick : für den Topfkräuteranbau getestet \ Das TASPO Magazin fuer Produktion, Dienstleistung und Handel im Gartenbau [Artikel]
Paschold, P.J. \ Mayer, N. \ 2004
De substraatteelt van basilikum, peterselie en dille: bemesting en teelttechniek
help
Het spel om de ruimte : een simulatie van het stedelijk netwerk Brabantstad \ Discussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen, pldd [Artikel]
Dammers, E. \ Nauta, C. \ Mayer, I. \ 2003
BrabantStad is een van de nationale stedelijke netwerken uit de Vijfde nota. De vijf grote Brabantse gemeenten Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg hebben in 2002 samen met de provincie Noord-Brabant een gezamenlijk programma opgesteld voo ...
help
Measured pore-water concentrations make equilibrium partitioning work - a data analysis \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Kraaij, R. \ Mayer, P. \ Busser, F.J.M. \ 2003
There is an increasing body of evidence that the bioaccumulation of sediment-associated hydrophobic organic compounds (HOCs) is strongly influenced by sequestration. In this paper the authors present freely dissolved pore-water concentrations of HOCs ...
help
Innovatieve ontwikkelingsplanologie is noodzaak [special ontwikkelingsplanologie] \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Dammers, E. \ Mayer, I. \ 2003
Het Ruimtelijk Planbureau is begonnen met een onderzoek dat overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven inzicht moet geven in het succesvol toepassen van ontwikkelingsplanologie. De resultaten worden eind 2003 gepubliceerd. Het eerste deel ...
help
Het spel om de ruimte : experimenteren met ontwikkelingsplanologie in Brabantstad \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
Mayer, I. \ Jond, M. de \ Dammers, E. \ 2003
Op initiatief van het Ruimtelijk Planbureau is in het "spel om de ruimte" gekeken naar de gevolgen en voorwaarden van ontwikkelingsplanologie voor het stedelijk netwerk Brabantstad tot 2030. De evaluatie van deze spelsimulatie laat zien dat het voere ...
help
Steuerung der Bewässerung bei Radies \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Paschold, P.J. \ Mayer, N. \ 2003
Het objectief beoordelen van de waterbehoefte van radijs met behulp van een lysimeter
help
Anbau von Topfkräutern in Schwimmhydroponik \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Paschold, P.J. \ Mayer, N. \ 2002
De teelt van basilicum, peterseli en dille met behulp van een voedingsfil als cultuurmethode en de voordelen hiervan qua arbeids- en investeringskosten, alsmede het vermarkten
help
De verbeelding van de beleidsanalyse \ Beleidswetenschap : kwartaaltijdschrift voor beleidsonderzoek en beleidspraktijk [Artikel]
Mayer, I.S. \ Daalen, C.E. van \ Bots P.W.G. \ 2002
Beleidsanalyse als discipline, nieuwe methodes en het evalueren van beleidsanalytische methoden en projecten
help
Sources of nitrate in rivers draining sixteen watersheds in the northeastern U.S. : isotopic constraints \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
Mayer, B. \ Boyer, E.W. \ Goodale, C. \ Breemen, N. van \ Dam, D. van \ 2002
help
Historische schets en vergelijking van de schoolatlassen in Vlaanderen [thema 125 jaar bosatlas] \ Kartografisch tijdschrift [Artikel]
Temmerman, L. de \ Mayer, P. de \ 2002
help
Klimaeinfluesse in der Schweinemast : qualitative Tierschutzaspekte in waermegedaemmten Haltungssystemen [Boek]
Hauser, R. \ Mayer, C. \ 2001
Een omvangrijk artikel van een Zwitsers onderzoek naar de effecten van de huisvesting van varkens op het dierenwelzijn. In de varkenshouderij worden varkens steeds vaker in onverwarmde stallen gehuisvest. Dit systeem is namelijk diervriendelijk en ko ...
help
Diffuse bronnenbeleid: vissen in troebel water? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Enserink, B. \ Kalker, T. \ Mayer, I. \ 2001
Uit een netwerkanalyse van de TU Delft blijkt dat beleid ten aanzien van bestrijding van diffuse lozingen een complex probleem is, doordat het hier politieke en bestuurlijke netwerken betreft, waar andere belangen dan water een grote rol spelen
help
Waterkwaliteit als diffuus beleidsprobleem \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Enserink, B. \ Kalker, T. \ Mayer, I. \ 2001
Het beleid m.b.t. diffuse bronnen van waterverontreiniging is gedelegeerd aan de provincies en wordt gekenmerkt door een grote mate van bestuurlijke en politieke complexiteit. Een netwerkanalyse van TU Delft uitgevoerd voor het Platform Diffuse Bronn ...
help
Naar een afwegingskader voor alternatieve bestrijdingsmethoden in het onderhoud van verhardingen : verslag van een expert validatie in de Group Decision Room [Boek]
Carton, L.J. \ Mayer, I.S. \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.