help
Indelingscategorieën broeikasgasemissie : voor SMK-bedrijven met bedekte teelt [Boek]
Ruijs, Marc \ Meer, Ruud van der \ Vermeulen, Peter \ Kool, Anton \ 2020
Wageningen Economic Research heeft in opdracht van Stichting Milieukeur (SMK) en gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verschillende indelingssystemen onderzocht om SMK gecertificeerde bedrijven in de delen naar de ...
help
Watergebruik in de land- en tuinbouw 2017 en 2018 [Boek]
Meer, R.W. van der \ 2020
Deze notitie beschrijft hoe het watergebruik in de land- en tuinbouw, uitgesplitst naar 7 stroomgebieden, wordt berekend. De resultaten van de berekeningen dienen als input voor de CBS publicaties Milieurekeningen, Monitor Brede Welvaart en het Compe ...
help
Sample for the Dutch FADN 2017 [Boek]
Roskam, J.L. \ Meer, R.W. van der \ Veen, H.B. van der \ 2020
The FADN (Farm Accountancy Data Network) is a European instrument for evaluating the income of agricultural holdings and the impacts of the Common Agricultural Policy. The farms included in the Dutch FADN are a sample of agricultural and horticultura ...
help
2019: het jaar waarin de NGVA drie kookboeken kwijtraakte : Impressies van NGvA’s Algemene ledenvergadering op 13 februari 2019 \ Aquacultuur [Artikel]
Henfling, J.W. \ Meer, M. van der \ 2020
Voordat u, gewaardeerde lezer, ons verkeerd verstaat: 2019 was opnieuw een goed jaar voor de NGVA. Dat hoorden we tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 13 februari in een zaal van H41 te Wageningen. Deze ALV was goed bezocht en de s ...
help
Providing the lacking timeline - Chernozem evolution in Central Germany clarified by single grain luminescence data : using a novel single grain feldspar post-infrared infrared stimulated luminescence method [Studentenverslag]
Meer, Mike van \ 2020
help
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag : rapportage t/m monitoringjaar 2018 [Boek]
Ens, Bruno J. \ Meer, Jaap van der \ Troost, Karin \ Winden, Erik van \ Schekkerman, Hans \ Rappoldt, Kees \ 2019
help
Mijn berm bloeit! : hoe bloemrijk zijn onze bermen nog? \ Planten [Artikel]
Dijkhuis, E. \ Meer, S. van der \ 2019
help
Herintroductie van macrofauna: een haalbare kaart? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Verdonschot, R. \ Meer, T. van der \ Verdonschot, P. \ 2019
In maart 2014 vond in de Heelsumse beek op de Veluwe de eerste gedocumenteerde herintroductie van macrofauna in Nederland plaats. Na vooronderzoek naar onder andere de milieu- en habitateisen van de soort, de omstandigheden op de uitzetplek en de wij ...
help
Zuivering van oppervlaktewater met minimale voorbehandeling \ H2O online [Artikel]
Harmsen, D. \ Cornelissen, E. \ Wessels, P. \ Meer, W. van der \ 2019
‘1-step volstroom omgekeerde osmose’ moet drinkwaterzuivering gebaseerd op één processtap mogelijk maken. Zo moet drinkwater van onberispelijke kwaliteit kunnen worden bereid met een minimale voorzuivering. Het 1-step-RO-concept speelt optimaal in op ...
help
15 jaar georganiseerde fokkerij Nederlandse Boergeit \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Meer, T. van der \ 2019
De Boergeit wint aan populariteit. De vraag is groot, het aanbod gering. Goede fokdieren zijn schaars en duur. In deze en de volgende editie van Geitenhouderij laten we de ontwikkeling van het ras in Nederland zien.
help
Eerst eruit, dan weer erin - remineralisatie van RO-permeaat \ H2O online [Artikel]
Siegers, W. \ Abusultan, A. \ Leenen, M. van \ Houwelingen, G. van \ Meer, W. van der \ 2019
Omdat bij omgekeerde osmose voor drinkwaterzuivering nagenoeg alle stoffen uit het water worden verwijderd, is remineralisatie nodig. Kationwisseling (CIEX) kan worden gebruikt om het RO-proces efficiënter te maken. Er is onderzocht of het in het CIE ...
help
‘Ik ben niet van de krant’ \ Greenity : voor ondernemers met ambitie [Artikel]
Meer, M. van der \ 2019
Enthousiast zijn de bezoekers van Kom in de Kas en hevig geïnteresseerd. Sommigen komen elk jaar, anderen nemen de visite mee. Velen hebben ooit zelf in de tuinbouw gewerkt en zijn onder de indruk van de innovaties, de efficiëntieslag die is gemaakt ...
help
Zonnewarmte \ Greenity : voor ondernemers met ambitie [Artikel]
Meer, M. van der \ 2019
Het zonthermische systeem van Freesia-teler Pip Tesselaar is met 9.300 m2 het grootste in zijn soort. De warmteopbrengst is vergelijkbaar met 500.000 kuub gas. Het is niet zijn eerste project in het kader van duurzaam telen. Om CO2-uitstoot te beperk ...
help
Effect maatregelen voor herstel aalstand onderwerp van discussie tijdens tweede themadag aal \ Aquacultuur [Artikel]
Henfling, J.-W. \ Meer, M. van der \ 2019
De aal wordt door organisaties als ICES al jaren als bedreigd aangemerkt. In 2007 kwam de Raad van Europa, gedreven door CITES, ICES, GFF en andere ngo’s, met de aalverordening (EC 1100/2007) waarin de opdracht aan de lidstaten van de EU om per land ...
help
Biogrondstoffen : programmeringsstudies Landbouw, Water en Voedsel [Boek]
Elbersen, B. \ Ammerlaan, I. \ Klein Lankhorst, R. \ Matser, A. \ Trindade, L. \ Lesschen, J.P \ Spijker, J. \ Meer, I. van der \ Broese, J. \ Nabuurs, G.J. \ Wichers, H. \ Krimpen, M. van \ Arets, E. \ Jansen, H. \ Loo, R. van \ Veldkamp, T. \ Steins, Nathalie \ Smith, Sarah \ 2019
help
Zeldzame en bijzondere bijen en wespen in Meijendel - 4 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Meer, F. van der \ 2019
De zomer van 2018 kende een uitzonderlijk hoog neerslagtekort. De invloed op de vegetatie was ook in Meijendel niet te missen: voor de kruidachtige planten gold dat deze slechts langs kwel- en andere plassen er nog enigszins florissant bij stonden. I ...
help
Sample for the Dutch FADN 2016 [Boek]
Meer, R.W. van der \ Ge, L. \ Veen, H.B. van der \ 2019
De bedrijven die zijn opgenomen in het Nederlandse FADN (Farm Accountancy Data Network) vormen een steekproef van land- en tuinbouwbedrijven uit de Landbouwtelling. Het Europese FADN is een instrument om het agrarische inkomen en de invloed van het E ...
help
Development of Offshore Seaweed Cultivation: food safety, cultivation, ecology and economy :synthesis report 2018 [Boek]
Jansen, H.M. \ Tonk, L. \ Werf, A. van der \ Meer, I. van der \ Tuinen, S. van \ Burg, S. van den \ Veen, J. \ Bronswijk, L. \ Brouwers, E. \ 2019
help
1-meting barometer duurzame landbouw Zuid-Holland : trends en ontwikkelingen in de akkerbouw en melkveehouderij [Boek]
Meulen, Harold van der \ Jager, Jakob \ Meer, Ruud van der \ Dolman, Mark \ 2019
De Barometer gaat over de duurzaamheidsprestaties van de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland en omvat een groot aantal indicatoren op people-, planet- en profit-thema’s. Het betreft een update van de eerste Barometer met recentere data. Het gemidd ...
help
Pachtnormen 2018 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen [Boek]
Silvis, H.J. \ Meer, R.W. van der \ Voskuilen, M.J. \ 2019
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2019 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In negen van de veertien pach ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.