help
Afnemers lopen warm voor gekoelde spruiten : gegarandeerde kwaliteit dankzij secuur telen en al terugkoelen bijtransport naar de bewaring \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
Portret van een akker- en tuinbouwbedrijf van 140 ha in Stompetoren (Noord-Holland). Vooral aandacht voor de spruitenteelt (40 ha) op het bedrijf. Kwaliteit staat voorop, daarom is geïnvesteerd in een spruitenschuur met koelcellen
help
Alert op knolphytophthora : schimmelziekte in loof maakt klappen riskant \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
Tips voor loofdoding en rooien van aardappelen om knolziek zo veel mogelijk te voorkomen
help
Schoffel geeft onkruid in bieten de laatste tik : LDS is goed te combineren met aanaardend schoffelen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
help
Zaai niet zomaar een groenbemester : rogge als antistuifdek gevaarlijk bij wortellesieaaltjes \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
De aaltjessituatie op het perceel bepaalt de keuze van de groenbemester
help
Timing allermoeilijkst bij bestrijding phytophthora : knellende vragen over de agressieve aardappelziekte \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
Antwoorden van DLV Assen op vragen over aanpak van de agressieve variant van de aardappelziekte phytophthora veroorzaakt door besmet pootgoed. Over preventief en curatief spuiten, middelen, dosering en timing
help
Chemische loofdoding alleen voor nood : phytophthora-haarden geval apart \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
Niet meer dan 30% van het aardappelareaal mag chemisch behandeld worden. Loofdoding moet dan ook overwegend mechanisch gebeuren
help
Broekriem aan in de jaren van omschakeling : biologische groenten grote stap voor kleine akkerbouwer \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
help
Gespannen wachten op bekwame grond : situatie op bewerkingsdiepte bepaalt succes van voorjaarswerkzaamheden \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
De uiste bandenkeus is essentieel om de draagkracht van de bodem niet te beschadigen
help
Dosering kan verder op scherp : verlagen van adviesgift bij gewasbescherming vergt veel vakmanschap [thema: gewasbescherming] \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
Onder welke voorwaarden en in welke mate kan de dosering van gewasbeschermingsmiddelen verlaagd worden. De belangrijkste factoren die een rol spelen (het weer, het juiste spuitmoment, de spuittechniek en spuitapparatuur, de waterkwaliteit, en de gron ...
help
Vitamine C blijkt slecht voor schimmels : plantaardig middel Vi-Care geeft aardappelen extra weerstand tegen phytophthora [thema: gewasbescherming] \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
Ervaringen van drie jaar proefveldonderzoek met Vi-Care, een natuurijk product op basis van vitamine C en plantaardige, organische zuren, tegen phytophthora. Zowel in Bintje als Sante werkt het middel het best in afwisseling met een standaard prevent ...
help
Voortaan uien en bieten telen zonder Pyramin : voor verdwenen middelen niet altijd gelijkwaardige vervangers beschikbaar [thema: gewasbescherming] \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
Overzicht van de toegelaten bestrijdingsmiddelen voor aardappelen, bieten, zaai-uien en granen, na een ingrijpende herbeoordeling en uitdunning van het bestrijdingsmiddelenpakket de afgelopen maanden
help
Afvalwater eerst zuiveren, dan pas lozen : oude gierput en rietvelden zorgen voor zuiveringsproces \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
help
Tulpen komen op spijkerbedden tot bloei : nieuwe tak vult arbeidsuren van akkerbouwers in wintermaanden op \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
Tulpenbroei op water in een kas van 1000 m2 als extra bedrijfstak in de winter op een groot akkerbouwbedrijf in Zeewolde (Flevoland). Een bedrijfsreportage
help
Aanleg en inzet drainage aan banden : grote regionale verschillen in ontwatering in aantocht door wet- en regelgeving [thema: Watervoorziening] \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
Om water op de percelen vast te houden (retentie), verdroging van natuurgebieden tegen te gaan en cultuurhistorisch waardevolle landschappen te beschermen (nota Belvedere) krijgen boeren in de toekomst met steeds meer beperkingen te maken op het gebi ...
help
Rode kaart voor levende haard : eerste jaar is proefjaar voor handhaving verplichte phytophthora-bestrijding \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
Door aangescherpte wetgeving is het voortaan verplicht grote haarden in aardappelpercelen en veel zieke opslagplanten met vitale phytophthora te bestrijden. Uitleg over de mate van aantasting waarbij ingegrepen moet worden, het controlesysteem met ge ...
help
Ploeg blijft werkeloos in de schuur : woelpoten bieden uitkomst bij Limburgs erosieprobleem \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 2000
Een nieuwe methode van grondbewerking om erosie te voorkomen op een Limburgs akkerbouwbedrijf op loessgrond (Hulshorst). Een woel-tandenfreescombinatie laat de structuur van de grond zo veel mogelijk intact en vervangt de traditionele kerende grondbe ...
help
Inkomen uit mest onverwacht cadeautje : inpassen dierlijke mest in bouwplan teelttechnisch goed te doen \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Hart, A. ter \ Meer - van Oeveren, L. van der \ Hammink, H. \ 1999
Het nieuwe mestbeleid kan de akkerbouwer straks veel geld opleveren. Voor een gangbaar bouwplan is per gewas nagegaan wat het aan dierlijke mest kan hebben
help
Demoveld winterpeen legt raseigenschappen bloot : spelen met stikstof essentieel voor kilo-opbrengst aan peen en gezondheid loof \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 1999
Het demoveld winterpeen van ACM in Noord-Nederland laat zien dat elk ras zijn eigen bemestingseisen stelt
help
Rem op natte grondontsmetting : beperken aaltjesbestrijding zet bouwplan onder druk \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meer - van Oeveren, L. van der \ 1999
help
Najaarsgift drijfmest werkt voor hooguit een kwart : inpassen mest in bouwplan is laveren tussen wettelijke norm en teelttechnische grenzen \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Hart, A. ter \ Meer - van Oeveren, L. van der \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.