help
Circulaire trajecten voor biobased plastics vragen meer samenwerking \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Hoes, A.-C. \ Overbeek, G. \ Meeusen, M. \ 2019
De vraag naar plastic verpakkingen, waarvan een klein deel biobased is, neemt in Europa sterk toe. Zwerfaval en Plastic Soep schandalen hebben de wenselijkheid van plastic voedselverpakkingen en servies voor eenmalig gebruik hoog op de agenda gezet.
help
Verbindend ondernemen : betekenisvolle biologische sector, vandaag en (over)morgen [Boek]
Dagevos, Hans \ Wijnands, Frank \ Meeusen, Marieke \ 2017
In dit ‘inspiratieboekje’ Verbindend ondernemen ligt de nadruk op conceptueel-theoretische noties en redeneerlijnen die de bedoeling hebben de sociale dimensie van duurzaamheid – de P van people – perspectief en inhoud te geven.
help
Creating impact with your BBI-JU call : economic, societal and environmental assessment [Encyclopedie]
Meeusen, M. \ Meijl, H. van \ 2016
Within the calls of BBI-Joint Undertaking significant im-portance is given to socio-economic impacts. As a lead-ing social economic research institute, LEI Wageningen UR can support your proposal with insights into market demand, customer acceptance, ...
help
Kansen voor meer groenten en fruit in zorginstellingen [Boek]
Meeusen, Marieke J.G. \ Bouwman, Emily \ Immink, Victor \ Sijtsema, Siet \ 2016
Dit rapport verkent de mogelijkheden om de inname van groenten en fruit in zorginstellingen te verhogen. Met aanvullend de vraag of (i) de biologische variant en/of (ii) de regionale herkomst meerwaarde biedt. Er zijn mogelijkheden om de consumptie v ...
help
Natuur en biodiversiteit in de biologische markt : verkenning van de mogelijkheden om natuur en biodiversiteit in de biologische markt te verwaarden [Boek]
Meeusen, M \ Koopmans, C. \ Stortelder, A. \ Zaalmink, W. \ Prins, H. \ Onwezen, M. \ Ham, A. van den \ Wagenaar, J.P. \ 2015
In deze studie zijn de mogelijkheden verkend om natuur en biodiversiteit op biologische melkveebedrijven te vermarkten. Er is consumentenonderzoek uitgevoerd, er zijn pakketten van maatregelen opgesteld en getoetst op hun bijdrage aan biodiversiteit ...
help
Mainstream zoekt maatschappij : maatschappelijke waardering voor toekomstbestendige agrifoodsector : lessen uit Denemarken en Engeland [Boek]
Bakker, E. de \ Lauwere, C. de \ Dagevos, H. \ Beekman, V. \ Meeusen, M. \ 2015
Maatschappelijke waardering is belangrijk voor een toekomstbestendige agrifoodsector. Een belangrijke basis hiervoor is verbinding met de samenleving. In de Uitvoeringslijn “Markt en Maatschappij” staat verbinden, communiceren, inzicht bieden en acti ...
help
Kansen en belemmeringen voor omschakeling naar de biologische sector [Boek]
Meeusen, Marieke J.G \ 2015
De vraag naar biologische producten groeit harder dan het aanbod van de Nederlandse biologische sector. De vraag die het ministerie van Economische Zaken stelt is welke factoren de omschakeling van de gangbare naar de biologische sector belemmeren en ...
help
De kunst van verbinden : pluriforme praktijkvoorbeelden binnen en buiten de agrifoodsector [Boek]
Dagevos, H. \ Bakker, E. de \ Vogelzang, T. \ Meeusen, M. \ Bongers, R. \ Brink, E. van den \ Baidenmann, J. \ Sasburg, H. \ 2015
Dit rapport brengt de huidige praktijk van 15 casussen binnen en buiten de agrifoodsector in beeld. De casussen gaan over verbindingen maken met de maatschappij en willen concrete leerpunten aandragen voor de agrifoodsector.
help
Hoe en waarom bedrijven bijdragen aan behoud van ecosysteemdiensten : en hoe de overheid dergelijke bijdragen kan stimuleren [Boek]
Smits, M.J.W. \ Heide, C.M. van der \ Burg, S.W.K. van den \ Graaff, R.P.M. de \ Meeusen, M.J.G. \ Polman, N.B.P \ 2014
Hoe en waarom dragen bedrijven bij aan behoud en beheer van ecosysteemdiensten? Aan de hand van literatuur zijn motieven geïdentificeerd die bijdragen door bedrijven kunnen verklaren. Vervolgens zijn vijf casestudies uitgevoerd, te weten: biologische ...
help
Rapportage kwalitatief onderzoek 'Identificatie en Registratie van honden' [Boek]
Niekerk, T. van \ Potters, P. \ Meeusen, M. \ 2014
Het onderhavige rapport is een verslag van een kwalitatief onderzoek onder (potentiële) hondenbezitters met als belangrijkste doelstelling om inzicht krijgen in de kennis, houding en gedrag van (huidige en toekomstige) hondenbezitters t.a.v. het chip ...
help
De Agrifoodmonitor 2014 : hoe burgers de Agri & Food sector waarderen [Boek]
Onwezen, M.C. \ Snoek, H.M. \ Reinders, M.J. \ Meeusen, M.J.G. \ 2014
In dit rapport wordt de maatschappelijke waardering van de Agri & Food sector en zijn subsectoren gemeten. Ook wordt in kaart gebracht of de waardering van de Agri & Food sector is veranderd ten opzichte van 2012. Ten slotte wordt inzicht gegeven in ...
help
Duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten door private sectoren [Boek]
Smits, M.J.W. \ Heide, C.M. van der \ Burg, S.W.K. van den \ Meeusen, M.J.G. \ Voskuilen, M.J. \ 2013
In deze studie worden private sectoren geanalyseerd die bijdragen aan duurzaam gebruik en behoud van ecosysteemdiensten. Aan de hand van literatuur zijn motieven geïdentificeerd die deze private bijdragen verklaren. Vervolgens zijn een vijftal casest ...
help
Antibiotica gebruik in de veehouderij door de bril van consumenten [Presentatie]
Meeusen, M. \ Berg, I. van den \ Voordouw, J. \ Haaster-de Winter, M. van \ 2013
Presentatie over het gebruik van antibiotica in de veehouderij volgens consumenten.
help
Programmalijn verbonden ketens [Presentatie]
Meeusen, M. \ 2013
Op 28 juni zijn de concept-biologische onderzoeksprojecten voor 2014 gepresenteerd aan het aanwezige biologische bedrijfsleven. Deze presentatie over de verschillende onderzoekslijnen is daar onderdeel van.
help
Samen eten doet goed! [Boek]
Meeusen, M. \ Voordouw, J. \ Berg, I. van den \ Ruissen, A. \ 2012
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw (EL&I) willen weten welke rol 'samen eten' kan spelen in het verbeteren van de gezondheid van mensen. De invloed van 'samen eten ...
help
Kosten die de kassabon niet halen : verborgen kosten van negatieve externe effecten in de voedselketen [Boek]
Backus, G.B.C. \ Mil, E.M. van \ Meeusen, M.J. \ 2012
Dit onderzoek richt zich op maatregelen om de kosten van externe effecten in het dierlijke voedselsysteem te internaliseren. De productie, verwerking en consumptie van voedsel heeft positieve en negatieve externe effecten op mens en milieu, nu en lat ...
help
The organic market in the Netherlands [Brochure]
Meeusen, M. \ 2011
Brochure met informatie over markt en keten van biologische voedingsmiddelen in Nederland: algemene informatie, actuele onderwerpen en onderzoeksprojecten.
help
Denken, doen en duurzame voeding : verschillen tussen consumentengroepen [Boek]
Onwezen, M.C. \ Bartels, J. \ Meeusen, M.J.G. \ Fischer, A.R.H. \ Ronteltap, A. \ 2011
In dit rapport worden zes verschillende groepen van consumenten beschreven om aanknopingspunten te bieden voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid gericht op duurzame voedselconsumptie. In het rapport wordt per consumentengroep beschreven ...
help
Goede voeropname essentieel : inzet organische zuren en vetzuren tegen S. suis \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Enckevort, S. van \ Meeusen, A. \ 2011
Darmgezondheidsproblemen bij gespeende biggen worden onder andere veroorzaakt door Streptococcus suis-bacteriën. Een combinatie producten bindt de strijd aan tegen deze Grampositieve bacterie en draagt zo bij aan een reductie van het antibioticagebru ...
help
Het succes van het Beter Leven kenmerk \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Meeusen, M. \ 2011
Wil je consumenten verleiden tot duurzamer keuzes, dan moeten duurzame producten makkelijker verkrijgbaar zijn. Wat daarbij kan helpen is vergroting van het segment tussen biologisch en regulier vlees. Het Beter Leven kenmerk past bij deze ontwikkeli ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.