help
Conceptdenken: de redding voor natuurgras? [Presentatie]
Meijerhof, J. \ Corstiaensen, M. \ 2016
Een presentatie, gegeven op het Nationaal Sportvelden Congres op 1 december 2016, over waarom conceptdenken kan helpen bij het behoud van natuurgrasvelden.
help
Kleine afwijkingen, grote gevolgen: proef met eischaaltemperatuur tijdens broeden \ De pluimveehouderij [Artikel]
Lourens, A. \ Brand, H. van der \ Kemp, B. \ Meijerhof, R. \ 2005
Grote afwijkingen van de eischaaltemperatuur van 37,8 C zijn slecht voor de broeduitkomsten en de kuikenkwaliteit. Dat is bekend en ook begrijpelijk. Hoe zit het eigenlijk met kleine afwijkingen? Dat is nu dankzij een proef duidelijk geworden
help
Voerniveau in de vroege dracht bij jonge voedsters: beperkt of onbeperkt voeren? \ Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders [Artikel]
Rommers, J. \ Kemp, B. \ Meijerhof, R. \ Noordhuizen, J. \ 2003
Bevindingen van een proef bij PV naar het effect van voerbeperking in de vroege dracht op de voeropname tijdens de dracht en de worpprestaties van jonge voedsters
help
Opfokstrategieën voor voedsters : het effect van gewicht en leeftijd bij eerste inseminatie op de productieprestaties \ Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders [Artikel]
Rommers, J. \ Meijerhof, R. \ Noordhuizen, J. \ Kemp, B. \ 2003
In dit artikel worden de bevindingen beschreven van een proef, waarin verschillende opfokmethoden zijn onderzocht. De gangbare opfokmethode werd vergeleken met twee aangepaste opfokmethoden, waarin de dieren 3 weken later zijn gedekt en onbeperkt of ...
help
Onderzoek naar opfokstrategieën voor voedsters afgerond, wat heeft het opgeleverd? \ Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders [Artikel]
Rommers, J. \ Meijerhof, R. \ Noordhuizen, J. \ Kemp, B. \ 2003
Samenvatting van de bevindingen van jarenlang onderzoek, dat als doel had, het verlagen van vervanging van jonge voedsters en de productieprestaties te verbeteren. In dit artikel wordt ook ingegaan op de rol die het gewicht van de voedster heeft bij ...
help
Invloed van gewicht bij eerste inseminatie op reproductie en vervanging van jonge voedsters \ Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders [Artikel]
Rommers, J. \ Meijerhof, R. \ Noordhuizen, J. \ Kemp, B. \ 2002
Met de gegevens van voedsters uit de proefaccomodatie van PV is de relatie tussen het gewicht bij eerste inseminatie en de verdere geslachtsontwikkeling, voeropname, reproductie en vervanging bestudeerd
help
Opfokmanagement van voedsters : effect van leeftijd eerste geslaagde dekking op de verdere ontwikkeling en prestatiesvan jonge voedsters \ Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders [Artikel]
Rommers, J. \ Kemp, B. \ Meijerhof, R. \ Noordhuizen, J. \ Harmelink, P. \ 2000
Gegevens in bijgaande figuur en tabellen: 1) Gemiddelde lichaamsgewichten in de verschillende stadia van de reproductie periode van voedsters met de eerste geslaagde dekking op 14½ week en 17½ (10-12 dagen PP) na werpen; 2) Productieresultaten van de ...
help
Opfokmanagement van voedsters: effecten van worpgrootte voor spenen op de verdere ontwikkeling en prestaties van jonge voedsters \ Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders [Artikel]
Rommers, J. \ Kemp, B. \ Meijerhof, R. \ 2000
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek van PP is het zinvol om voedsters op te fokken in worpen van ongeveer 9 jongen
help
Relatie tussen broedproces en ascites \ Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij [Artikel]
Meijerhof, R. \ Luycks, R. \ 1998
Resultaten van een orienterend onderzoek naar een mogelijke relatie tussen broedproces en ascites
help
Invloed broedtemperatuur op uitval vleeskuikens \ Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij [Artikel]
Lourens, S. \ Meijerhof, R. \ 1998
Onderzoek naar het mogelijke verband tussen broedtemperatuur en uitval van vleeskuikens tijdens de nestperiode. Proefopzet en resultaten zijn weergegeven
help
Ammoniakemissie bij vleeskuikenouderdieren in grondhuisvestingssysteem met mestbeluchting van bovenaf [Boek]
Haar, J.W. van der \ Meijerhof, R. \ Middelkoop, J.H. van \ 1998
help
Verschillende voerschema's bij vleeskuikenouderdieren = Different feeding strategies in broiler breeders [Boek]
Haar, J.W. van der \ Meijerhof, R. \ Middelkoop, J.H. van \ 1998
help
Berekening samenstellingen van mengvoeders : lineaire versus niet-lineaire of stochastische methodiek = Feed formulation : lineair and non-lineair or stochastic approach [Boek]
Roush, W.B. \ Zhang, Z. \ Horne, P.L.M. van \ Meijerhof, R. \ 1998
help
Emissiearme huisvestingssystemen bij vleeskuikenouderdieren : vijfde onderzoeksronde = Low-ammonia emission broiler breeder housing systems : report of 5th cycle [Boek]
Haar, J.W. van der \ Meijerhof, R. \ Middelkoop, J.H. van \ Ellen, H.H. \ 1998
help
Resultaten verbeterd : verandasysteem, de technische kant \ De pluimveehouderij [Artikel]
Haar, J.W. van der \ Meijerhof, R. \ 1997
Door de aanpassingen aan Veranda is het percentage breuk afgenomen en blijft de bevruchting beter op peil
help
PP-Studiedagen drie lezingen voor de kuikenbroeders. 1. Broedtemperatuur heeft grote invloed op broedresultaat \ De pluimveehouderij [Artikel]
Meijerhof, R. \ 1997
Praktijkonderzoek Pluimveehouderij voerde enkele experimenten uit met temperatuurschema's tijdens het broeden
help
PP-Studiedagen drie lezingen voor de vermeerderaars. 1. Eikwaliteit is de basisvoor kuikenkwaliteit \ De pluimveehouderij [Artikel]
Meijerhof, R. \ 1997
Samenvatting van een inleiding waar met name wordt ingegaan op de bacteriele verontreiniging van eieren, een van de belangrijkste factoren die in de praktijk van alle dag de kuikenkwaliteit beinvloeden
help
Ontsmetten van broed- en consumptie-eieren \ Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij [Artikel]
Niekerk, Th.G.C.M. van \ Meijerhof, R. \ Reuvekamp, B.F.J. \ 1997
In een proef heeft het PP verschillende toedieningen van waterstofperoxide en ozon onderzocht. Hun ontsmettende werking is vergeleken met formaline
help
Broedei-ontsmetting met waterstofperoxide via een pulsfog R \ Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij [Artikel]
Meijerhof, R. \ Dijk, D.J. \ 1997
Voor het ontsmetten van broedeieren met formaline zijn verschillende alternatieven. Een daarvan is waterstofperoxide. Uit deze proef blijkt dat waterstofperoxide verneveld met pulsfog R, mogelijkheden biedt voor het ontsmetten van eieren op voorbroed ...
help
Wat kan de pluimveehouderij leren van de productie van krokodillen? \ Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij [Artikel]
Meijerhof, R. \ 1997
In deze bijdrage wordt kort beschreven hoe een krokodillenfarm in Zuid-Africa is opgezet, met speciale aandacht voor het proces van vermeerdering en broederij
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.