Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 49

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Meininger
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Watervogels langs de zuidoostelijke Kaspische Zeekust van Iran januari 2004 \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Meininger, P.L. \ Zekhuis, M. \ 2005
Tien Nederlandse vogelaars bezochten Iran om een midwintertelling uit te voeren. Dit artikel geeft informatie van het gebied en activiteiten m.b.t. eendenvangst, jacht en vogelsoorten
help
Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogels [Boek]
Berrevoets, C.M. \ Meininger, P.L. \ 2004
In het kader van de Europese Vogelrichtlijn wordt de Westerschelde voor twaalf watervogelsoorten internationaal kwalificerend genoemd. Analyses zijn uitgevoerd die veranderingen, veroorzaakt door het aanbrengen van nieuwe dijkbekledingen, beschrijven
help
Kustbroedvogels in 'De Slufter': knelpunten en mogelijkheden [Boek]
Meininger, P.L. \ Vethaak, A.D. \ 2003
In 1986-1987 is de grootschalige bergingslocatie voor verontreinigde baggerspecie ‘De Slufter’ ten zuidwesten van de Maasvlakte gerealiseerd. De droogvallende delen van De Slufter vormen in sommige jaren een aantrekkelijk broedgebied voor kustbroedvo ...
help
Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2002/2003 : met gegevens van zeehonden in de Oosterschelde en Westerschelde [Boek]
Hoekstein, M.S.J. \ Lilipaly, S.J. \ Meininger, P.L. \ 2003
Dit rapport behandelt de resultaten van de maandelijkse tellingen per vliegtuig van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta in het seizoen 2002/03 (juli 2002 tot en met juni 2003). Doel van deze tellingen is het vaststellen van de aantallen en v ...
help
Zeezoogdieren in de Westerschelde : knelpunten en kansen [Boek]
Meininger, P.L. \ Witte, R.H. \ Graveland, J. \ 2003
Rond 1900 kwamen in de Westerschelde ca. 1000 Gewone Zeehonden (6000-11 000 in het hele Deltagebied) en honderden Bruinvissen voor. Tegenwoordig is het aantal Zeehonden beperkt tot ca. 50 (ca. 150 in de Delta) en komt de Bruinvis slechts sporadisch, ...
help
Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustbroedvogels : balanceren tussen natuurlijke processen en ingrijpen [Boek]
Meininger, P.L. \ Graveland, J. \ 2002
Kustbroedvogels (Kluut, Bontbekplevier en Strandplevier, vier soorten sterns, zeven soorten meeuwen) zijn karakteristieke bewoners van de Nederlandse kustzone. Met uitzondering van de meeuwen betreft het pioniersoorten die van nature voorkomen in sch ...
help
Verspreidingspatronen van benthos, vissen en vogels in het Schelde-estuarium \ De levende natuur [Artikel]
Ysebaert, T. \ Meininger, P.L. \ Hostens, K. \ Maes, J. \ Meire, P. \ 2001
Biodiversiteit in het Schelde-estuarium: soortensamenstelling en trends in de aantalsontwikkeling van bodemdieren (macro- en hyperbenthos), vissen en schaaldieren, watervogels en broedvogels voorkomend in het mariene deel, het brakwaterdeel en het zo ...
help
Slaaptrektelling van Bonte Kraai Corvus cornix bij Den Haag in 1974 \ Limosa [Artikel]
Meininger, P.L. \ Keurs, W.J. ter \ 2001
Resultaten van een telling in februari 1974 van aantallen kraaiachtigen (Corvidae) op een slaapplaats in de Duivenvoords-Veenzijdse Polder nabij Den Haag. De Bonte Kraai (Corvus cornix), nu niet meer voorkomend als wintergast in deze streek, was toen ...
help
Kustbroedvogels, vegetatiesuccessie en natuurontwikkeling: implicaties voor toekomstig beheer van kustgebieden \ Limosa [Artikel]
Arts, F.A. \ Graveland, J. \ Meininger, P.L. \ 2000
Het Rijksinstituut voor Kust en Zee heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van de achteruitgang van de kustbroedvogelpopulaties (kluut, plevieren, meeuwen en sterns) in het Deltagebied van ZW-Nederland. Verminderde habitatkwaliteit door vegetatiesuc ...
help
Waterbird communities along the estuarine salinity gradient of the Schelde estuary, NW-Europe \ Biodiversity and conservation [Artikel]
Ysebaert, T. \ Meininger, P.L. \ Meire, P. \ 2000
help
Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied : ontwikkelingen, knelpunten, potenties [Boek]
Meininger, P.L. \ Arts, F.A. \ Swelm, N.D. van \ 2000
Vogelinventarisatie; onderzoek in samenwerking tussen RIKZ en Ornithologisch Station Voorne
help
Kustbroedvogels in het Deltagebied : een terugblik op twintig jaar monitoring (1979-1998) [Boek]
Meininger, P.L. \ Berrevoets, C.M. \ Strucker, R.C.W. \ Parée, E. \ 1999
help
Watervogels in het Deltagebied : wintersterfte en draagkracht [Boek]
Blomert, A.M. \ Meininger, P.L. \ 1998
help
Visdieven in gevaar [Boek]
Bosveld, A.T.C. \ Dorrestein, G.M. \ Meininger, P.L. \ Bie, P.A.F. de \ Brink, N.W. van den \ 1998
help
Oiseaux d'eau dans le Delta du Sine-Saloum et Petit Cote, Senegal : janvier 1997 [Boek]
Schepers, F.J. \ Keijl, G.O. \ Meininger, P.L. \ 1998
help
De Strandplevier Charadrius alexandrinus als broedvogel in Nederland in de 20e eeuw \ Limosa [Artikel]
Meininger, P.L. \ Arts, F.A. \ 1997
help
Ecologisch profiel van de kluut, Recurvirosta avosetta [Boek]
Arts, F.A. \ Meininger, P.L. \ 1997
help
Ecologisch profiel van de scholekster, Haematopus ostralegus [Boek]
Arts, F.A. \ Meininger, P.L. \ Zekhuis, M. \ 1997
help
Een populatiemodel voor de visdief Sterna hirundo [Boek]
Schroeder, S.E. \ Schobben, J.H.M. \ Meininger, P.L. \ 1996
help
Vogels van de Voordelta 1975 - 95 [Boek]
Baptist, H.J.M \ Meininger, P.L. \ Arts, F.A. \ Berrevoets, C.M. \ Strucker, R.C.W. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.