help
In Nederland is het groen vaak dichtbij \ CBS webmagazine [Artikel]
Deerenberg, I. \ Zuurmond, M. \ Melser, C. \ 2012
Van iedere 100 inwoners van Nederland hebben er 89 binnen 1 kilometer een groene omgeving. Dit kan een park of plantsoen zijn, maar ook een open natuurlijk terrein of een bos.
help
Ruim een tiende van Nederland is bos \ CBS webmagazine [Artikel]
Melser, C. \ Visser, H. \ 2010
In de periode 1996-2006 is er 210 km2 bos bijgekomen en 115 km2 verdwenen. Per saldo groeide de oppervlakte bos met 95 km2. Bomen worden vooral geplant en gekapt in landbouwgebieden. Uitbreiding van het bosareaal ontstaat ook doordat open droog natuu ...
help
Supermarkt voor meeste Nederlanders op loopafstand \ CBS webmagazine [Artikel]
Baydar, O. \ Melser, C. \ Zuurmond, M. \ 2010
De dichtstbijzijnde supermarkt bevindt zich in Nederland gemiddeld op 0,9 kilometer afstand. Acht op de tien Nederlanders hebben binnen een afstand van 1 kilometer minimaal één supermarkt.
help
Huisarts voor meeste mensen dichtbij huis \ CBS webmagazine [Artikel]
Leeuwen, N. van \ Zuurmond, M. \ Melser, C. \ 2009
Voor de meeste mensen is de huisartsenpraktijk dichtbij. De afstand over de weg naar een huisartsenpost is groter. Dat geldt vooral voor inwoners van landelijke gebieden. Ook de keus aan huisartsen dichtbij huis is in landelijke gebieden veel minder ...
help
Ruim 200 hectare aan volkstuinen opgeheven in tien jaar tijd \ CBS webmagazine [Artikel]
Melser, C. \ 2009
In 2006 had Nederland 3906 hectare aan volkstuinen. Dat is ruim 200 hectare minder dan tien jaar eerder. Ook de aantallen volkstuincomplexen en bezoeken daaraan liepen in die periode terug
help
Meeste Nederlanders wonen binnen 5 kilometer van ziekenhuis \ CBS webmagazine [Artikel]
Deerenberg, I. \ Melser, C. \ Leeuwen, N. van \ 2009
Ruim zes op de tien Nederlanders wonen binnen een straal van 5 kilometer van een ziekenhuis. Inwoners van de Randstad hebben de grootste keuze uit ziekenhuizen
help
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang dichtstbij in grote steden \ CBS webmagazine [Artikel]
Baydar, O. \ Melser, C. \ Zuurmond, M. \ 2009
Nederland telde op 1 januari 2007 ruim 6,3 duizend kinderopvanglocaties die hele dagopvang of buitenschoolse opvang aanboden. Inwoners van de grote steden hadden de grootste keuze uit opvanglocaties en woonden er ook het dichtst bij
help
Drie keer zo veel bijstand in aandachtswijken \ CBS webmagazine [Artikel]
Melser, C. \ 2007
Inwoners van zeer sterk stedelijke buurten hebben anderhalf keer zo vaak een uitkering als inwoners van niet-stedelijke buurten. Dat komt vooral door het grote aantal bijstandsuitkeringen in de buurten van de grote steden
help
Nieuwbouwwijken stromen vol \ CBS webmagazine [Artikel]
Melser, C. \ Schapendonk-Maas, H. \ 2007
In veel buurten van Nederland blijft het inwonertal jaar na jaar vrijwel gelijk. In sommige buurten zijn in vijf jaar tijd echter de omvang en de samenstelling van de bevolking duidelijk veranderd, met name in nieuwbouwwijken
help
Wie wonen er in dunbevolkte gebieden? \ CBS webmagazine [Artikel]
Melser, C. \ 2005
In 2004 telde Nederland 84 dunbevolkte buurten verspreid over 58 gemeenten. Tweederde van deze dunbevolkte buurten ligt in Noord- en Oost-Nederland. De rest ligt voornamelijk in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Met maar één dunbevolkte buurt h ...
help
Welke bedrijfstakken vergrijzen? \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Melser, C. \ 2004
De Nederlandse bevolking vergrijst. Ook de werknemers worden gemiddeld steeds ouder. In de komende tien jaar gaan veel werknemers met pensioen. Welke bedrijfstak zal daardoor de komende tien jaar veel nieuwe werknemers zoeken? Is dat voltijd- of deel ...
help
Hoe kieskeurig zijn duinplanten bij bestuiving? \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Melser, C. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.