help
Hoe extreem was de droogte van 2018? \ H2O online [Artikel]
Kramer, N. \ Mens, M. \ Beersma, J. \ Kielen, N. \ 2019
Met de nieuwe langjarige berekeningen van het Nationaal Water Model is voor het eerst de variabiliteit van droogte en het effect op het water-bodemsysteem goed op landelijk niveau in beeld gebracht. In dit artikel wordt deze langjarige hydrologische ...
help
Geactualiseerde knelpuntenanalyse voor het Deltaprogramma Zoetwater : fase II : voorlopige rapportage [Boek]
Mens, Marjolein \ Hunink, Joachim \ Delsman, Joost \ Pouwels, Janneke \ Schasfoort, Femke \ 2019
Dit rapport brengt in beeld wat de huidige en mogelijk toekomstige knelpunten in de zoetwatervoorziening in Nederland zijn op basis van de meest recente berekeningen met het Nationaal Water Model ("Basisprognoses2018"). Hierbij is voor 5 regio's gean ...
help
Risicobenadering voor droogte: lessen uit 4 jaar onderzoek \ H2O online [Artikel]
Schasfoort, F. \ Mens, M. \ Delsman, J. \ Vat, M. van der \ Groot, S. \ Vuren, S. van \ 2019
De afgelopen jaren is een risicobenadering voor droogte ontwikkeld. Hiermee is invulling gegeven aan de wens om net als voor waterveiligheid, ook voor zoetwatervoorziening beslissingen te baseren op informatie over het risico. De risicobenadering kwa ...
help
Risicobenadering voor droogte: Lessen uit 4 jaar onderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schasfoort, F. \ Mens, M. \ Delsman, J. \ Vat, M. van der \ Groot, S. \ Vuren, S. van \ 2019
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een risicobenadering voor droogte, waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden tegen welke droogte we bestand zijn en welke maatregelen effectief zijn tegen welke kosten. Uit casestudies blijkt dat de gevolgen van d ...
help
Adaptation to uncertain sea-level rise; how uncertainty in Antarctic mass-loss impacts the coastal adaptation strategy of the Netherlands \ Environmental research letters [Artikel]
Haasnoot, M. \ Kwadijk, J. \ Van Alphen, J. \ Le Bars, D. \ Hurk, B. van den \ Diermanse, F. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Mens, M. \ 2019
Uncertainties in the rate and magnitude of sea-level rise (SLR) complicate decision making on coastal adaptation. Large uncertainty arises from potential ice mass-loss from Antarctica that could rapidly increase SLR in the second half of this century ...
help
Droog, droger, droogst \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Hendriks, D. \ Mens, M. \ Veldkamp, T. \ Werner, M. \ 2019
De laatste jaren zijn wereldwijd landen en regio’s zwaar getroffen door droogte, met grote gevolgen voor o.a. landbouw, drinkwatervoorzieningen en energieproductie. Ook in Nederland beleefden we in 2018 een ongekende droogte, waarbij lage Rijnafvoer ...
help
Hoe extreem was de droogte van 2018? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kramer, N. \ Mens, M. \ Beersma, J. \ Kielen, N. \ 2019
Het Nationaal Water Model (NWM) maakt het mogelijk om te berekenen hoe perioden met weinig neerslag, hoge verdamping en lage rivierafvoer doorwerken in grondwaterstanden, afvoerverdeling en zoutindringing. Data van honderd jaar neerslag, verdamping e ...
help
Geactualiseerde knelpuntenanalyse voor het Deltaprogramma Zoetwater : Effecten van Parijs-maatregelen en doorkijk naar zichtjaar 2100 [Brochure]
Hunink, J. \ Pouwels, J. \ Mens, M. \ 2019
Om de doelstellingen in het Parijs-akkoord te halen zijn maatregelen nodig om de emissie van broeikasgassen te reduceren. Een aantal maatregelen kan invloed hebben op knelpunten in de watervoorziening tijdens droogte in Nederland. Met het Nationaal W ...
help
Fosforverteringscoëfficiënten grondstoffen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Molist, F. \ Bouwhuis, M. \ Mens, A. \ Krimpen, M. van \ Bikker, P. \ 2018
In een onderzoek naar de voederwaarde van diervoedergrondstoffen, uitgevoerd door Wageningen Livestock Research in samenwerking met Schothorst Feed Research, zijn geen grote verschillen in verteerbaarheid van nutriënten gevonden tussen biologisch en ...
help
Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma : een verkenning [Boek]
Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Diermanse, F. \ Kwadijk, J. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Weiler, O. \ Mens, M. \ Maat, J. ter \ Huismans, Y. \ Sloff, K. \ Mosselman, E. \ 2018
De zeespiegel kan mogelijk (veel) sneller gaan stijgen dan tot nog toe is aangenomen in het Deltaprogramma. Deze extra versnelling heeft te maken met recente inzichten over het mogelijk versneld afbreken en smelten van het landijs op Antarctica. Op v ...
help
Hotspotanalyses voor het Deltaprogramma Zoetwater : inhoudelijke rapportage [Boek]
Mens, Marjolein \ Wijk, Remi van der \ Kramer, Nienke \ Hunink, Joachim \ Jong, Jurjen de \ Becker, Bernhard \ Gijsbers, Peter \ Velden, Corine ten \ 2018
Dit rapport is een bundeling van zogenaamde hotspotanalyses en bedoeld voor inhoudelijk betrokkenen bij het Deltaprogramma Zoetwater. In het proces naar de Deltabeslissing Zoetwater in 2021, heeft het project 'Knelpuntenanalyse 2.0' de volgende doele ...
help
Dealing with uncertainties in fresh water supply: experiences in the Netherlands : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Thissen, W. \ Kwakkel, J. \ Mens, M. \ Sluijs, J. van der \ Stemberger, S. \ Wardekker, A. \ Wildschut, D. \ 2017
This paper, first, offers a brief overview of developments in the field of planning under (deep) uncertainty. Next, we illustrate application of three different approaches to fresh water provision planning under uncertainty in case studies in the Net ...
help
Effect van een kruidenextract op berengeur, agressief en seksueel gedrag bij biologische varkens [Boek]
Vermeer, Herman \ Mens, Annemarie \ Seesink, Iris \ Blanken, Klaas \ Adameji, Oluwapelumi \ Bos, Pieter \ Bisschop, Herman \ 2017
Op een biologisch varkensbedrijf is een proef met 273 beren uitgevoerd. De helft van deze beren kreeg een kruidenmengsel via het drinkwater, de andere helft niet. Het kruidenmengsel bleek het sexuele gedrag en de berengeur niet te beïnvloeden. Beiden ...
help
Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
help
System robustness analysis in support of flood and drought risk management [Proefschrift]
Mens, M.J.P. \ 2015
Floods and droughts cause increasingly large impacts on societies worldwide. The probability of these extreme events is also expected to increase due to climate change. Water management primarily tries to protect against floods and droughts, for exam ...
help
Zoetwater baten voor de agrariër : de opbrengsten van zoetwatermaatregelen [Boek]
Tolk, L.F. \ Winkel, T. te \ Mens, M.J.P. \ Velstra, J. \ 2015
In deze publicatie wordt in beeld gebracht wat de meerwaarde is (1) van maatregelen die zorgen voor een vergroting van de zoetwaterlens waarmee verzilting wordt tegengaan, en (2) van maatregelen die door (ondergrondse) opslag van zoetwater voor een g ...
help
The added value of system robustness analysis for flood risk management \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ 2014
Decision makers in fluvial flood risk management increasingly acknowledge that they have to prepare for extreme events. Flood risk is the most common basis on which to compare flood risk-reducing strategies. To take uncertainties into account the cri ...
help
Robust flood risk management against acceptable cost: How the choice of criteria affects the ranking of strategies [Presentatie]
Mens, M. \ 2014
Deltas in Depth Theme 2: Improved decision support in flood risk management, Session DD 2.3: Robust flood risk management against acceptable cost: How the choice of criteria affects the ranking of strategies, MSc Marjolein Mens, Deltares, the Netherl ...
help
Doorbraakvrije dijken: een nadere verkenning [Boek]
Klijn, F. \ Doef, M. van der \ Asselman, N. \ Hendriks, A. \ Hengst, S. den \ Mens, M. \ 2014
Tijdens een studiedag over ‘Dijken voor de toekomst’, die KvK-Thema 1 in november 2011 samen met STOWA had georganiseerd, werd duidelijk dat veel discussie over ‘praktisch doorbraakvrije’ dijken het gevolg is van verschillende beelden, mede veroorzaa ...
help
Deltadijken dragen bij aan ‘robuust’ systeem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mens, M. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Eikelboom, T. \ 2013
Verhoging en versterking van dijken is niet het enige mogelijke antwoord op extreem hoge afvoeren van rivieren. Men kan ook kijken naar de 'robuustheid' van het systeem: is een gebied als geheel - en dus niet alleen de dijk - voorbereid op het vele w ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.