Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 192

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Mens
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Geactualiseerde knelpuntenanalyse voor het Deltaprogramma Zoetwater : fase II : voorlopige rapportage [Boek]
Mens, Marjolein \ Hunink, Joachim \ Delsman, Joost \ Pouwels, Janneke \ Schasfoort, Femke \ 2019
Dit rapport brengt in beeld wat de huidige en mogelijk toekomstige knelpunten in de zoetwatervoorziening in Nederland zijn op basis van de meest recente berekeningen met het Nationaal Water Model ("Basisprognoses2018"). Hierbij is voor 5 regio's gean ...
help
Hoe extreem was de droogte van 2018? \ H2O online [Artikel]
Kramer, N. \ Mens, M. \ Beersma, J. \ Kielen, N. \ 2019
Met de nieuwe langjarige berekeningen van het Nationaal Water Model is voor het eerst de variabiliteit van droogte en het effect op het water-bodemsysteem goed op landelijk niveau in beeld gebracht. In dit artikel wordt deze langjarige hydrologische ...
help
Droog, droger, droogst \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Hendriks, D. \ Mens, M. \ Veldkamp, T. \ Werner, M. \ 2019
De laatste jaren zijn wereldwijd landen en regio’s zwaar getroffen door droogte, met grote gevolgen voor o.a. landbouw, drinkwatervoorzieningen en energieproductie. Ook in Nederland beleefden we in 2018 een ongekende droogte, waarbij lage Rijnafvoer ...
help
Risicobenadering voor droogte: lessen uit 4 jaar onderzoek \ H2O online [Artikel]
Schasfoort, F. \ Mens, M. \ Delsman, J. \ Vat, M. van der \ Groot, S. \ Vuren, S. van \ 2019
De afgelopen jaren is een risicobenadering voor droogte ontwikkeld. Hiermee is invulling gegeven aan de wens om net als voor waterveiligheid, ook voor zoetwatervoorziening beslissingen te baseren op informatie over het risico. De risicobenadering kwa ...
help
Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma : een verkenning [Boek]
Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Diermanse, F. \ Kwadijk, J. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Weiler, O. \ Mens, M. \ Maat, J. ter \ Huismans, Y. \ Sloff, K. \ Mosselman, E. \ 2018
De zeespiegel kan mogelijk (veel) sneller gaan stijgen dan tot nog toe is aangenomen in het Deltaprogramma. Deze extra versnelling heeft te maken met recente inzichten over het mogelijk versneld afbreken en smelten van het landijs op Antarctica. Op v ...
help
Fosforverteringscoëfficiënten grondstoffen \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Molist, F. \ Bouwhuis, M. \ Mens, A. \ Krimpen, M. van \ Bikker, P. \ 2018
In een onderzoek naar de voederwaarde van diervoedergrondstoffen, uitgevoerd door Wageningen Livestock Research in samenwerking met Schothorst Feed Research, zijn geen grote verschillen in verteerbaarheid van nutriënten gevonden tussen biologisch en ...
help
Hotspotanalyses voor het Deltaprogramma Zoetwater : inhoudelijke rapportage [Boek]
Mens, Marjolein \ Wijk, Remi van der \ Kramer, Nienke \ Hunink, Joachim \ Jong, Jurjen de \ Becker, Bernhard \ Gijsbers, Peter \ Velden, Corine ten \ 2018
Dit rapport is een bundeling van zogenaamde hotspotanalyses en bedoeld voor inhoudelijk betrokkenen bij het Deltaprogramma Zoetwater. In het proces naar de Deltabeslissing Zoetwater in 2021, heeft het project 'Knelpuntenanalyse 2.0' de volgende doele ...
help
Dealing with uncertainties in fresh water supply: experiences in the Netherlands : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Thissen, W. \ Kwakkel, J. \ Mens, M. \ Sluijs, J. van der \ Stemberger, S. \ Wardekker, A. \ Wildschut, D. \ 2017
This paper, first, offers a brief overview of developments in the field of planning under (deep) uncertainty. Next, we illustrate application of three different approaches to fresh water provision planning under uncertainty in case studies in the Net ...
help
Effect van een kruidenextract op berengeur, agressief en seksueel gedrag bij biologische varkens [Boek]
Vermeer, Herman \ Mens, Annemarie \ Seesink, Iris \ Blanken, Klaas \ Adameji, Oluwapelumi \ Bos, Pieter \ Bisschop, Herman \ 2017
Op een biologisch varkensbedrijf is een proef met 273 beren uitgevoerd. De helft van deze beren kreeg een kruidenmengsel via het drinkwater, de andere helft niet. Het kruidenmengsel bleek het sexuele gedrag en de berengeur niet te beïnvloeden. Beiden ...
help
Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
help
Zoetwater baten voor de agrariër : de opbrengsten van zoetwatermaatregelen [Boek]
Tolk, L.F. \ Winkel, T. te \ Mens, M.J.P. \ Velstra, J. \ 2015
In deze publicatie wordt in beeld gebracht wat de meerwaarde is (1) van maatregelen die zorgen voor een vergroting van de zoetwaterlens waarmee verzilting wordt tegengaan, en (2) van maatregelen die door (ondergrondse) opslag van zoetwater voor een g ...
help
System robustness analysis in support of flood and drought risk management [Proefschrift]
Mens, M.J.P. \ 2015
Floods and droughts cause increasingly large impacts on societies worldwide. The probability of these extreme events is also expected to increase due to climate change. Water management primarily tries to protect against floods and droughts, for exam ...
help
The added value of system robustness analysis for flood risk management \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ 2014
Decision makers in fluvial flood risk management increasingly acknowledge that they have to prepare for extreme events. Flood risk is the most common basis on which to compare flood risk-reducing strategies. To take uncertainties into account the cri ...
help
Robust flood risk management against acceptable cost: How the choice of criteria affects the ranking of strategies [Presentatie]
Mens, M. \ 2014
Deltas in Depth Theme 2: Improved decision support in flood risk management, Session DD 2.3: Robust flood risk management against acceptable cost: How the choice of criteria affects the ranking of strategies, MSc Marjolein Mens, Deltares, the Netherl ...
help
Doorbraakvrije dijken: een nadere verkenning [Boek]
Klijn, F. \ Doef, M. van der \ Asselman, N. \ Hendriks, A. \ Hengst, S. den \ Mens, M. \ 2014
Tijdens een studiedag over ‘Dijken voor de toekomst’, die KvK-Thema 1 in november 2011 samen met STOWA had georganiseerd, werd duidelijk dat veel discussie over ‘praktisch doorbraakvrije’ dijken het gevolg is van verschillende beelden, mede veroorzaa ...
help
Deltadijken dragen bij aan ‘robuust’ systeem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mens, M. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Eikelboom, T. \ 2013
Verhoging en versterking van dijken is niet het enige mogelijke antwoord op extreem hoge afvoeren van rivieren. Men kan ook kijken naar de 'robuustheid' van het systeem: is een gebied als geheel - en dus niet alleen de dijk - voorbereid op het vele w ...
help
How robust is Oologah Lake water supply for droughts? [Presentatie]
Mens, M. \ 2013
Robustness explains the ability to remain functioning during a range of disturbance magnitudes. Deltares explains the water balance model
help
Robuustheid als beleidsdoel? : testcase bedijkte Maas [Presentatie]
Mens, M. \ Klijn, F. \ Asselman, N. \ Schielen, R. \ 2013
Uitleg over de bedijkte Maas. Opgave deltaprogramma Rivieren: - Huidige normen - Nieuwe normen - Hogere piekafvoeren en hogere zeespiegel
help
Enhancing flood risk system robustness in practice \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ Schielen, R.M.J. \ 2013
We consider robust (fluvial) flood risk systems to have the ability to remain functioning under a range of river discharges. To understand system robustness, it is thus useful to analyze how the flood impact varies over a range of possible events. We ...
help
Waarom deltadijken bijdragen aan een robuust systeem \ H2O online [Artikel]
Mens, M.J.P. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Eikelboom, T. \ 2013
Klimaatverandering vraagt om een klimaatbestendige gebiedsinrichting. Voor gebieden met een overstromingsrisico betekent dit vaak dat dijken moeten worden versterkt en/of verhoogd. Daarnaast komt er met Meerlaagsveiligheid meer aandacht voor ruimteli ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.