help
Recent toegevoegd aan de gewascollecties van het CGN [Boek]
Menting, F.B.J. \ 2019
CGN voegt regelmatig nieuw materiaal aan de gewascollecties toe. Vanaf september 2018 is er onder andere uitgebreid met wilde spinazie uit Armenië en Azerbeidzjan en “single seed descent” sla lijnen.
help
De Oerakker: a platform facilitating the conservation and use of old Dutch varieties \ Landraces [Artikel]
Kik, C. \ Bas, N. \ Dooijeweert, W. van \ Menting, F. \ 2019
A historic overview of the Dutch efforts concerning the conservation and use of old crop varieties is presented. Also attention is given to the current efforts to properly describe, multiply and market Dutch heritage varieties in order to maintain th ...
help
Inclusieve steden met veerkrachtige biodiversiteit : Een handleiding voor Global Goals vanuit NL Greenlabel \ Stadswerk magazine [Artikel]
Kröder, H. \ Menting, T. \ 2019
Hoe geef je praktische invulling aan de realisatie van de Global Goals van de VN? Hoe pas je de doelen toe bij gebiedsontwikkeling en houd je rekening met de Omgevingswet die in aantocht is? Aandacht voor de relatie van de mens met zijn of haar omgev ...
help
Report of an ad hoc meeting of the chairs, vice-chairs and Central Crop Database Managers of the Solanaceae and Cucurbits working groups 11-12 April 2013, Valencia, Spain [Boek]
Díez Niclós, M.J. \ Vicente Valcárcel, J. \ Íñigo, Á.G. \ Dooijeweert, W. van \ Menting, F. \ Weerden, G. van der \ Daunay, M.-C. \ 2013
The scope of this two-day ad hoc meeting was to explore the possibility to abandon Central Crop Databases (CCDBs) and focus on EURISCO, in order to avoid duplication of data and working efforts. The main facilities of both systems were discussed. Cur ...
help
Ooit stond Twente vol met vlas : de bakermat van de textielindustrie \ Naober magazine [Artikel]
Menting, G. \ 2011
Velden vol met het blauw van de vlasbloem. Ze zijn vrijwel verdwenen in Twente. Het gewas stond vroeger aan de basis van de Twentse textielindustrie. Het kan trouwens maar zo dat er een opleving ontstaat, want er komen steeds meer innovatieve, indust ...
help
Vooronderzoek duurzaamheid fase II Unitip registratie en monitor voor Suiker Unie [Boek]
Menting, T. \ 2011
Uitvoerig beschreven hoe het nieuwe rapport in Unitip Registratie tot stand komt, hoe de basisgegevens hiervoor ingevoerd kunnen worden en hoe het ‘oude’ verslag duurzaamheid aangepast dient te worden. Tevens is de werking van de nog te realiseren we ...
help
De Nederlandse appel database [Website]
Treuren, R. van \ Menting, F. \ Centrum voor Genetische Bronnen Nederland \ [ca. 2009]
In Nederland zijn door verscheidene verenigingen en particulieren appelcollecties opgebouwd die als doel hebben ons culturele erfgoed te behouden. Ook het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) beheert een appelcollectie die grotendeels bes ...
help
Genis data dictionary [Boek]
Menting, F.B.J. \ Veller, M.G.P. van \ Hintum, T.J.L. van \ 2007
help
Boer zoekt web-services : uitwisseling perceelsgegevens opent nieuwe markten \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Janssen, H. \ Feijter, S. de \ Menting, T. \ Spätjens, L. \ Wal, T. van der \ 2007
Het gebruik van landbouwgrond is zeer dynamisch. Alleen al door de trend van schaalvergroting is het gemiddeld aantal percelen per bedrijf de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld (Ministerie van LNV, 2006). Volgens de Europese verordening 796/2004 is d ...
help
Dorp zonder regels : utopie of werkelijkheid : pilotproject vermindering regeldruk in Meddo en Woold (gemeente Winterswijk) [Boek]
Menting, A. \ 2007
De negen buurtschappen van Winterswijk zijn van groot belang voor Winterswijk. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals de gezellige school- en volksfeesten, maar ook verschillende evenementen van maatschappelijk of cultureel bel ...
help
Keep cool (Blijf kalm) : praten met burgers [: special]: Boer zoekt burger \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Menting, B. \ 2005
9 tips voor de varkenshouder die een gesprek met burgers wil voeren en daarbij goed wil overkomen
help
Ronde tafeldiscussie over kostprijsbeheersing : de rek is er uit :[ thema:] kostprijsbeheersing \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Hoitink, H. \ Menting, B. \ 2002
Een discussie tussen 2 varkenshouders, een adviseur van de bank en een econoom. De varkenshouders verlagen al jarenlang de kosten en vragen vragen zich nu af hoe het nu verder moet
help
Brij, brij, brij en een beetje droogvoer : trends in voertechniek [: thema]: Vakbeurs \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Menting, B. \ 2002
De trends in voertechniek liggen in de richting van voedselveiligheid, zeugen aan de brij en kwalitatief goed voer voor biggen
help
Groepshuisvesting met toekomst : automatisering bespaart arbeid [: thema]: Vakbeurs \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Menting, B. \ 2002
Belangrijke problemen zijn in de groepshuisvesting opgelost en deze huisvestingsmethode lijkt dan ook de toekomst te hebben
help
Geen verhoging van de tarieven : vastgelopen laboratoriumonderzoek scrapie \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Menting, B. \ 2002
Heronderzoek van dieren is dit jaar kosteloos en voor volgend jaar worden de tariefsverhogingen niet doorgevoerd omdat veel deelnemers te laat een uitslag kregen of een onbetrouwbare uitslag kregen
help
Niet alle calamiteiten zijn te verzekeren : MPA-affaire zet risicogedrag op scherp \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Menting, B. \ 2002
Ingegaan wordt op de vraag wat varkenshouders kunnen doen wanneer catastofes als MPA plaatsvinden. Een 5-stappenplan hierbij wordt gegeven
help
Zeugen apart laten vreten is onnatuurlijk : Henk Haaring richt zijn blik op de toekomst :[ thema:] Voertechniek \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Menting, B. \ 2002
Een technisch ondernemer en tevens zelf zeugenhouder geeft zijn visie en ervaringen op de ontwikkelingen in voersystemen en het voeren van brij
help
Gezondheidsmonitor moet veeziekten in de kiem smoren \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Rundveehouderij [Artikel]
Menting, B. \ 2002
Uitleg over de Gezondheidsmonitor voor de rundveehouderij van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Het is de bedoeling om informatie aangeleverd door allerlei bronnen te analyseren op diergzondheidsinformatie en daarna beschikbaar te stellen. Daardoor k ...
help
Salmonella java in opmars : kippenvlees nog lang niet schoon \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Rotgers, G. \ Menting, B. \ 2002
Voedselveiligheid door salmonella en campylobacter in kipproducten niet gewaarborgd. Door landelijk programma wel goede resultaten geboekt
help
Stro keert terug in moderne stal : meerderheid zeugenhouders kiest voor dierenwelzijn :[thema:] Huisvesting en stalinrichting \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Menting, B. \ 2002
Door groepshuisvesting wordt stro steeds meer in de varkenshouderij toegepast. De voor- en nadelen van deze toepassing worden genoemd
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.