help
Klimaat- en Energieverkenning 2019 [Boek]
Abels-van Overveld, Marian \ Bleeker, Albert \ Boot, Pieter \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Daniëls, Bert \ Drissen, Eric \ Eerdt, Martha van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hammingh, Pieter \ Harmsen, Matthijs \ Hekkenberg, Michiel \ Hilbers, Hans \ Hinsberg, Arjen van \ Hoogervorst, Nico \ Hout, Marit van \ Koutstaal, Paul \ Kunseler, Eva \ Lensink, Sander \ Meerkerk, Jordy van \ Minnen, Jelle van \ Nijdam, Durk \ Noorman, Nienke \ Notenboom, Jos \ Özdemir, Özge \ Peters, Jeroen \ Polen, Steven van \ Rijn, Tristan van \ Schijndel, Marian van \ Schoots, Koen \ Schure, Klara \ Sluis, Sietske van der \ Smeets, Wijnand \ Stutvoet-Mulder, Kim \ Traa, Michel \ Vethman, Paul \ Volkers, Cees \ Brummelkamp, Sander \ Denneman, Arthur \ Doove, Sophie \ IJmker, Sander \ Keller, Krista \ Kremer, Anne Mieke \ Middelkoop, Manon van \ Schenau, Sjoerd \ Schoenaker, Niels \ Hage, Julius \ Segers, Reinaud \ Vrooom, Jurriën \ Vrenken, Robbie \ Wezel, Bart van \ Wijk, Karolien van \ Winden, Paul de \ 2019
Deze eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) geeft de politiek, beleidsmakers en andere geïnteresseerden twee hoofdboodschappen. De eerste is dat er nog veel moet gebeuren om het kabinetsdoel van 49 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 ...
help
Handboek melkveehouderij 2019/20 [Boek]
Remmelink, Gerrit \ Middelkoop, Jantine van \ Ouweltjes, Wijbrand \ Wemmenhove, Harm \ 2019
Het Handboek Melkveehouderij is het naslagwerk voor melkveehouder, agrarisch adviseur, docent en student. De opgenomen informatie is bruikbaar voor de ondersteuning van het dagelijks management en voor het management voor de lange termijn. In het dig ...
help
Naar een nieuw kalibemestingsadvies voor snijmaïs [Boek]
Holshof, G. \ Bussink, D.W. \ Middelkoop, J.C. van \ Doppenberg, G. \ Schooten, H. van \ 2019
Een goede kali (K) voorziening bij de teelt van snijmaïs is van belang voor een goede opbrengst en een efficiënte benutting van stikstof en fosfaat. In een veldonderzoek in 2015, 2016 en 2017 is de respons van snijmaïs vastgelegd op K-bemesting me ...
help
Handboek melkveehouderij 2018/19 [Boek]
Remmelink, G.J. \ Middelkoop, Jantine van \ Ouweltjes, Wijbrand \ Wemmenhove, Harm \ 2018
help
Veeljarige fosfaatveldproeven op gras- en bouwland : syntheserapport [Boek]
Ehlert, Phillip \ Middelkoop, Jantine van \ Geel, Willem van \ Haan, Janjo de \ Regelink, Inge \ 2018
help
Klimaatslimme melkveehouderij : een routekaart voor implementatie van mitigatie- en adaptatiemaatregelen [Boek]
Vries, Marion de \ Hoving, Idse \ Middelkoop, Jantine van \ Napel, Jan ten \ Weide, Rommie van der \ Verhagen, Jan \ Vellinga, Theun \ 2018
Het doel van deze studie was om in kaart te brengen voor welke opgave de Nederlandse melkveehouderijsector staat met betrekking tot klimaatmitigatie en –adaptatie, en bij te dragen aan oplossingsrichtingen in de vorm van een routekaart voor implement ...
help
Modeling invasive alien plant species in river systems: interaction with native ecosystem engineers and effects on hydro-morphodynamic processes \ Water resources research [Artikel]
Oorschot, M. van \ Kleinhans, M.G. \ Geerling, G.W. \ Egger, G. \ Leuven, R.S.E.W. \ Middelkoop, H. \ 2017
De Japanse Duizendknoop is een plant die ruim anderhalve eeuw geleden als sierplant naar Nederland is gehaald, en nu door zijn massale verspreiding voor veel problemen zorgt. De modelresultaten laten zien dat deze plant de natuurlijke oeverplanten we ...
help
Handboek melkveehouderij 2017/18 [Boek]
Remmelink, G. J.. \ Blanken, Klaas \ Middelkoop, Jantine van \ Ouweltjes, Wijbrand \ Wemmenhove, Harm \ 2017
help
Milieukundige voetafdruk van de teelt van ruwvoergewassen [Boek]
Schröder, J.J. \ Middelkoop, J.C. van \ 2016
help
Phosphorus recycling from the waste sector [Boek]
Ruijter, F.J. de \ Dijk, W. van \ Middelkoop, J.C. van \ Reuler, H. van \ 2016
An efficient use of phosphorus (P) is necessary as phosphate rock is a finite resource and P is essential for crop production. From the waste sector in the Netherlands, 23 Mkg P is sequestered in landfill, incineration ashes and cement. Flows contain ...
help
Notitie ‘Verdeling van beschikbare N uit drijfmest over het seizoen op grasland’ [Boek]
Schröder, J. \ Middelkoop, J. van \ 2016
Ongeveer de helft van de stikstof (N) in rundveedrijfmest is organisch gebonden. Voor varkensdrijfmest is dat ongeveer een derde (Den Boer et al., 2012). Deze organisch gebonden N moet worden afgebroken (‘mineraliseren’) om door gewassen te kunnen wo ...
help
Fosfaatgehalte in de bodem blijft voldoende hoog : jarenlange fosfaatbemesting volgens bedrijfsspecifieke gebruiksnormen zorgt voor zes procent lagere drogestofopbrengst \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Middelkoop, J. \ Ehlert, P. \ Regelink, I. \ 2016
In Nederland is de fosfaatbemesting op grasland via gebruiksnormen beperkt tot een evenwichtsbemesting. Om de verwachte daling van de fosfaattoestand van de bodem en de grasproductie te monitoren, deed Wageningen UR vana f 1997 een veldproef.
help
Goede snijmaïs telen bij lagere bemestingsnormen [Brochure]
Middelkoop, J. van \ [2015]
De flyer geeft advies over het telen van snijmais binnen de strenger geworden gebruiksnormen. Gekeken wordt naar de opbrengsten en het principe van organische mest in de rij.
help
Fosforstromen door landbouw, industrie, huishoudens en afval \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Reuter, H. van \ Ruijter, F. de \ Smit, B. \ 2015
Fosfaat: we horen de term vaak in combinatie met overschot. In de landbouw spelen voer, mest en land daar een rol in. Maar hoeveel fosfaat komt er vrij uit de maatschappij? Wat als we dat fosfaat willen recyclen voor landbouwkundige doeleinden? In ee ...
help
Handboek melkveehouderij [Boek] - Editie 2015/16
Remmelink, G. \ Middelkoop, J. van \ Ouweltjes, W. \ Wemmenhove, H. \ Wageningen UR Livestock Research \ [2015]
help
Producten uit rundermest : de landbouwkundige waarde onderzocht \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Middelkoop, J. van \ Verdoes, N. \ 2015
Sinds 2014 zijn veehouders verplicht een deel van hun mestoverschot te laten verwerken. Veehouders kunnen dit regelen door mestverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met mestverwerkers. Dit artikel beschrijft de landbouwkundige waarde van diverse me ...
help
Strategisch stikstof bemesten op melkveebedrijven : welke bemestingsadvies gebruik je als stikstof knelt? [Brochure]
Middelkoop, J. van \ [2015]
Dit is een flyer met bemestingsadvies met betrekking tot stikstof. Gebruiksnormen voor stikstof (N) zijn voor gras en snijmaïs lager dan N-bemestingsadvies, met name op zand en löss. Normen gelden op bedrijfsniveau, u heeft de verdeling van de N in e ...
help
Vergelijking van verschillende verwerkingsmethoden van dunne mest ten aanzien van duurzaamheid [Boek]
Dijk, Wim van \ Voort, Marcel van der \ Middelkoop, Jantine van \ Ruijter, Frank de \ Reuler, Henk van \ 2015
In het kader van het KennisBasis-project KB-12-006.04-001 “Mogelijkheden voor en consequenties van een evenwichtiger fosfaatbalans van Nederland” is een scenariostudie uitgevoerd naar de duurzaamheid van verschillende verwerkingsmethoden van dunne me ...
help
Fosfaatklassen voor fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet : landbouwkundige en milieuhygiënische aspecten in samenhang [Boek]
Ehlert, P. \ Salm, C. van der \ Burgers, S. \ Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Maas, R. van der \ Pronk, A. \ Reuler, H. van \ Koopmans, G. \ Chardon, W. \ 2014
Invoering van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen in de Meststoffenwet is gebaseerd op een beoordeling van de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden drie klassen onderscheiden. Bij de invoering van het stelsel is aangeven of ...
help
Lagere fosfaatuitscheiding op melkveebedrijven door zwaardere maaisneden = Decreasing phosphorus excretion on dairy farms by cutting at a later stage [Boek]
Middelkoop, J.C. van \ Holshof, G. \ Plomp, M. \ 2014
Door zwaardere sneden dan gebruikelijk te maaien is het mogelijk om de fosfaatuitscheiding op melkveebedrijven te verlagen. Het melkvee zal bij zwaardere sneden minder van het oudere gras met de lagere kwaliteit opnemen en meer krachtvoer nodig hebbe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.