help
Samen leren om samen beter te beheren : een groepsgesprek over de waarde van water in de waterhouderij Walcheren, Zeeland : case study \ Water governance [Artikel]
Nikkels, M. \ Sommeijer, M. \ Klap, V. \ Moerman, T. \ Arts, M. \ 2019
Het bepalen van de waarde van water is voor onderzoekers, beleidsmakers en gebruikers een moeilijke maar belangrijke opgave. In dit artikel illustreren we, aan de hand van een voorbeeld in de Waterhouderij in Walcheren, dat (en waarom) waardebepaling ...
help
Aquathermie in Tilburg: warmte en koude uit drinkwater : evaluatie TED-installatie bij Fontys Hogeschool [Boek]
Moerman, A. \ Bel, N. van \ Snip, L.J.P. \ Oesterholt, F.I.H.M. \ 2019
In dit onderzoek zijn de effecten van een TED-installatie in het drinkwaterdistributienet onderzocht. Daarbij zijn in acht genomen (1) de reikwijdte van de opgelegde temperatuurverandering en (2) de eventuele risico’s ten aanzien van de microbiologis ...
help
Functioneren leidingnet na overstroming [Boek]
Vossen, J. van \ Wols, B. \ Moerman, A. \ 2018
Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van de effecten van overstromingen op de levering van drinkwater met focus op het drinkwaterleidingnet. De aanname bij deze studie is dat de drinkwaterproductielocaties ofwel in werking blijven of zeer ...
help
Beheer van afsluiters : handleiding en achtergronden [Boek]
Moerman, A. \ Vossen, J. van \ Agudelo-Vera, C.M. \ Slaats, P.G.G. \ 2018
Met een methodiek, opgesteld in dit rapport, zijn waterbedrijven in staat om hun afsluiterbeheer efficiënt vorm te geven dankzij goede prioritering. Ook zijn mitigerende maatregelen onderzocht voor verlaging van de kans op of het effect (risico) van ...
help
Slim renoveren van waterleidingen [Boek]
Vossen, J. van \ Slaats, P.G.G. \ Mesman, G.A.M. \ Moerman, A. \ Brand, T. van den \ 2017
Het doel van dit TKI project is het genereren van inzicht in de toepasbaarheid van de verschillende, beschikbare technieken voor sanering van het leidingnet door: 1) Het benoemen en toepassen van kansrijke innovatieve sleufloze renovatie- en vervangi ...
help
Drinkwaterverbruik in Nederland : een overzicht van ontwikkelingen \ TVVL magazine : officieel orgaan van de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL [Artikel]
Moerman, A. \ Blokker, E.J.M. \ Agudelo-Vera, C.M. \ 2017
Tussen de eerste watervoorziening in 1853 en vandaag is er veel veranderd op het gebied van de drinkwatervoorziening. Deze veranderingen zijn veroorzaakt door verschillende technologische ontwikkelingen, zoals leidingwater en (luxe) warmwatervoorzien ...
help
Uniforme storingsregistratie (USTORE) : praktijkcode voor het beheer van storingsregistratie leidingen [Boek]
Beuken, R.H.S. \ Moerman, A. \ 2017
Het doel van deze praktijkcode is een uniform afsprakenkader vast te leggen over de kwaliteit van registratie, verwerking en analyse van storingen aan waterleidingen in het kader van USTORE (Overeenkomst deelname uniforme storingsregistratie).
help
UKNOW: leidingen vervangen op het juiste moment \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vossen, J. van \ Moerman, A. \ Beuken, R. \ Blokker, M. \ 2017
Het is voor drinkwaterbedrijven van groot belang te weten wanneer welke leiding aan vervanging toe is. UKNOW combineert alle beschikbare informatie en brengt onzekerheden in beeld. Het denkraam helpt op die manier bij het nemen van de best mogelijke ...
help
Drinkwatertemperatuur, bedreigingen en kansen \ TVVL magazine : officieel orgaan van de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL [Artikel]
Blokker, E.J.M. \ Moerman, A. \ Agudelo-Vera, C.M. \ 2017
Volgens de drinkwaterwet mag de temperatuur van het drinkwater aan de kraan niet boven de 25 °C uitkomen. Dit wordt door de waterbedrijven gecontroleerd door een monster te nemen aan de keukenkraan, na doorstroming van enkele minuten. Sporadisch word ...
help
Review of applications for SIMDEUM, a stochastic drinking water demand model with a small temporal and spatial scale \ Drinking water engineering and science [Artikel]
Blokker, M. \ Agudelo-Vera, C. \ Moerman, A. \ Thienen, P. van \ Pieterse-Quirijns, I. \ 2017
Many researchers have developed drinking water demand models with various temporal and spatial scales. A limited number of models is available at a temporal scale of 1 s and a spatial scale of a single home. The reasons for building these models were ...
help
Thema Green Deals \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ Breman, B. \ Linderhof, V. \ Jansen, B. \ Moerman, A. \ Pekelder, W. \ Bil, H. \ Dierxkx, T. \ Ekkelboom, J. \ Raat, C. \ Alblas, J. \ 2016
In dit themanummer over Green Deals staan de volgende artikelen: 1) Green Deals: Code oranje, blauwe oplossing. 2) Op zoek naar de gemene deler: agrarisch waterbeheer in de praktijk. 3) Kraamkamer van innovatie. 4) Modern aanbesteden is kennis delen: ...
help
UKNOW : zicht op leidingdegradatie door samenhang in informatiesystemen [Boek]
Moerman, A. \ Vossen, J. \ Beuken, R.H.S. \ Slaats, P.G.G. \ 2016
De beslissing welke leiding wanneer te vervangen is één van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet. Een leiding in goede conditie te vroeg vervangen is een vorm van kapitaalvernietiging, een leiding in slechte conditie ...
help
QMRA van het distributienet : een kwantitatieve microbiologische risicoanalyse voor de bijdrage van het distributienet aan het infectierisico [Boek]
Blokker, E.J.M. \ Moerman, A. \ Smeets, P.W.M.H. \ Hornstra, L. \ 2016
Doel van dit onderzoek is een meer kwantitatief inzicht te krijgen in het infectierisico van microbiologische contaminatie van het drinkwater tijdens distributie; specifiek na werkzaamheden aan het distributienet. Een tweede doel is vast te stellen h ...
help
Warmtapwaterbereiding in energiezuinige woningen : meer waarde aan ontwerp levert meerwaarde \ TVVL magazine : officieel orgaan van de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL [Artikel]
Veelen, I. van \ Moerman, A. \ 2016
Sinds 1995 kennen we de energieprestatienorm, die er voor moet zorgen dat woningen energiezuiniger worden. Ondanks dat de bouw ontwerpt op dit minimum, heeft ‘de EPC’ zijn vruchten afgeworpen, woningen van nu gebruiken aanzienlijk minder energie dan ...
help
Kwantitatieve risicoanalyse van leidingnetten [Boek]
Agudelo-Vera, C.M. \ Moerman, A. \ Vogelaar, A.J. \ 2016
Nieuwe en nauwkeurigere data (zoals USTORE) maken kwantitatieve risicoanalyse van het leidingnet veel betrouwbaarder dan enige jaren geleden. Dat blijkt uit dit rapport, waarin na uitvoering van een pilot in 2008 met de casestudie Montfoort, 35 BTO-o ...
help
The effects of traffic loads on drinking water main failure frequencies in the Netherlands \ Water practice & technology [Artikel]
Moerman, A. \ Wols, B.A. \ Diemel, R. \ 2016
Understanding pipe failure is essential for effective asset management. Buried drinking water pipes are exposed to several types of external loads, e.g. soil weight, loads due to soil settling differences and traffic loads. The hypothesis that traffi ...
help
UKNOW: ondersteuning bij saneringsbeslissingen \ H2O online [Artikel]
Vossen, J. van \ Moerman, A. \ Beuken, R. \ Blokker, M. \ 2016
Een van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet is wanneer welke leiding vervangen moet worden. Een leiding in goede conditie te vroeg vervangen is een vorm van kapitaalvernietiging, een leiding in slechte conditie te la ...
help
Inzicht in efficiëntie van warmtapwater bereiding voor diversiteit aan huishoudens \ H2O online [Artikel]
Moerman, A. \ Blokker, M. \ Blom, E. van der \ Veelen, I. van \ 2016
Aan het einde van de twintigste eeuw werd het energieverbruik van huishoudens voornamelijk bepaald door de verwarming van het huis. Door betere isolatie van (nieuwbouw)woningen neemt het relatieve aandeel van energie voor warm kraanwater (warmtapwate ...
help
Development and validation of a drinking water temperature model in domestic drinking water supply systems \ Urban water journal [Artikel]
Zlatanovic, L. \ Moerman, A. \ Hoek, J.P. van der \ Vreeburg, J. \ Blokker, M. \ 2016
Domestic drinking water supply systems (DDWSs) are the final step in the delivery of drinking water to consumers. Temperature is one of the rate-controlling parameters for many chemical and microbiological processes and is, therefore, considered as a ...
help
"Daar is niets vriendelijks aan" : muskusrattenvangst \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2015
Als de muskusratten dan toch dood moeten, dan liever met een klem dan in een kooi menen dierenwelzijnsorganisaties. Want in één klap dood is diervriendelijker dan de verdrinkingsdood in een vangkooi. Maar is dat zo? Forensisch onderzoek werpt nieuw l ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.