help
Waterbewustzijn van de Nederlandse bevolking [Boek]
Thiel, L. van \ Mol, P. \ 2020
Men ziet meer overstromingsrisico’s op wereldwijde schaal dan dichtbij huis. De meningen zijn erg verdeeld over blijven of weggaan bij een overstroming. Het toekomstbeeld: Nederland gaat er zeker anders uitzien, maar men weet niet hoe.
help
Bodeminformatiebehoefte voor de Metropoolregio Amsterdam : bodeminformatie voor vraagstukken in en om de stad [Boek]
Verzandvoort, Simone \ Tol-Leenders, Dorothée van \ Römkens, Paul \ Mol, Gerben \ Elsen, Erik van den \ 2020
De bodem in de stad heeft verschillende functies: gebouwen, kabels en leidingen dragen, leefruimte bieden aan stadsgroen, stadslandbouw en ecologische habitats, opvangen van verontreinigingen en neerslag. Een bodem die goed functioneert kan een aanta ...
help
Potential presence of pesticide residues in feed, requiring single residue methods (SRM) : probability of exceedance of EU legal residue limits in feed materials imported from non-EU countries, due to differences in legislation between the EU and third countries [Boek]
Klüche, M. \ Bikker, P. \ Egmond, H.J. van \ Hoffmans, Y. \ Mol, J.G.J. \ 2020
help
Kosten- en opbrengstenstructuur Nederlandse kottersector [Boek]
Zaalmink, W. \ Mol, A. \ Klok, A. \ 2020
In het kader van mogelijke compensatie voor inkomstenverlies als gevolg van Covid-19 in de garnalen- en kottersector van de Nederlandse vloot is inzicht in kosten- en opbrengststructuren van belang voor het vaststellen van eventuele vergoedingsbedrag ...
help
Aanpak hittestress Harderwijk [Boek]
Spijker, J.H. \ Jacobs, C.M.J. \ Mol, G. \ 2019
Deze rapportage geeft een samenvattend beeld van de problematiek van stedelijke hittestress in Harderwijk, de resultaten van de risico-dialoog en conclusies en aanbevelingen voor de gemeente Harderwijk.
help
Research on exposure of residents to pesticides in the Netherlands : OBO flower bulbs = Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden [Boek]
Gooijer, Y.M. \ Hoftijser, G.W. \ Lageschaar, L.C.C. \ Oerlemans, A. \ Scheepers, P.T.J. \ Kivits, C.M. \ Duyzer, J. \ Gerritsen-Ebben, M.G. \ Figueiredo, D.M. \ Huss, A. \ Krop, E.J.M. \ Vermeulen, R.C.H. \ Berg, F. van den \ Holterman, H.J. \ Jacobs, C.J.M. \ Kruijne, R. \ Mol, J.G.J. \ Wenneker, M. \ Zande, J.C. van de \ Sauer, P.J.J. \ 2019
help
Klimatische hemelboom : De Ailanthus of hemelboom profiteert van de klimaatverandering \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Mol, M. \ 2019
De naam ‘klimatische hemelboom’ is een wat rare samenvoeging van ‘klimaatboom’ en ‘hemelboom’. Dat het klimaat verandert, zal de afgelopen jaren weinig mensen zijn ontgaan. Een stijging van de gemiddelde temperatuur, minder frequente neerslag, korte ...
help
Wind op Zee : bepaling van de waarde van geplande windparkgebieden voor de visserij [Boek]
Mol, Arie \ Oostenbrugge, Hans van \ Hintzen, Niels \ 2019
De ontwikkeling van windparken in de Noordzee heeft economische consequenties voor de visserij. In deze notitie is met behulp van de historische visserijpatronen in de periode 2010-2017 de waarde van de bestaande en geplande windmolenparkgebieden tot ...
help
Chemische en fysische gevaren in de Nederlandse diervoederketen [Boek]
Fels-Klerx, H.J. van \ Asselt, E.D. van \ Adamse, P. \ Nijkamp, M.N. \ Leeuwen, S.P.J. van \ Pikkemaat, M. \ Nijs, M. de \ Mol, H. \ Raamsdonk, L. van \ Hoogenboom, R. \ Jong, J. de \ 2019
help
Proficiency test for deoxynivalenol (DON), acetyl-DONs and DON-3G in cereals : EURL-PT_MP01 (2018) [Boek]
Pereboom, D.P.K.H. \ Dam, R.C.J. \ Rijk, T.C. van \ Nijs, M. de \ Mol, J.G.J. \ 2019
help
Vissen bij wisselend tij : een notitie over de (cumulatieve) sociaaleconomische effecten van ontwikkelingen die invloed hebben op de Nederlandse kottervisserij [Boek]
Mol, A. \ Zaalmink, B.W. \ Steins, N.A. \ Kraan, M.L. \ 2019
Naar aanleiding van het rapport ‘Wind op zee’ (Mol et al. 2019) is de vraag gesteld of en hoe de huidige ontwikkelingen, waar de visserijsector mee te maken heeft (Brexit, aanlandplicht en het intrekken van de pulsontheffingen), invloed hebben op de ...
help
National Reference Laboratories WFSR : annual report 2018 [Boek]
Noordam, M.Y. \ Silletti, E. \ Alewijn, A. \ Scholtens, I.M.J. \ Jong, J. de \ Raamsdonk, L. aan \ Lasaroms, J.J.P. \ Gerssen, A. \ Lee, M.K. van der \ Mol, J.G.J. \ Leeuwen, S.P.J. van \ 2019
help
Datareport Kustgenese 2.0. [Boek]
Werf, J. van der \ Álvarez Antolínez, J.A. \ Brakenhoff, L. \ Gawehn, M. \ Heijer, K. den \ Looff, H. de \ Maarsseveen, M. van \ Meijer-Holzhauer, H. \ Mol, J.-W. \ Pearson, S. \ Prooijen, B. van \ Santinelli, G. \ Schipper, C. \ Tissier, M. \ Tonnon, P.K. \ Vet, L. de \ Vermaas, T. \ Wilmink, R. \ Wit, F. de \ 2019
Rijkswaterstaat, Deltares en de partners van het STW SEAWAD onderzoeksproject, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en Universiteit Twente, ontwikkelen in het programma Kustgenese 2.0 (KG2) kennis van het Nederlandse kustsysteem. Een b ...
help
Biofuel governance in Brazil and the EU [Proefschrift]
Stattman, Sarah L. \ 2019
help
Proficiency test for mycotoxins in oat meal [Boek]
Elbers, I.J.W. \ Pereboom, D.P.K.H. \ Mol, J.G.J. \ Nijs, W.C.M. de \ 2019
help
Duurzame Noordzee kottervisserij in ontwikkeling : ervaringen, lessen en bouwstenen [Boek]
Quirijns, F.J. \ Steins, N.A. \ Zaalmink, B.W. \ Mol, A. \ Kraan, M. \ Strietman, W.J. \ Asseldonk, M.A.P.M. van \ Molenaar, P. \ Oostenbrugge, J.A.E. van \ Baltussen, W.H.M. \ 2019
help
De economische effecten van twee toekomstscenario's voor de Noordzee : een economische verkenning van de effecten van twee ruimtelijke scenario's voor de Noordzee, opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving, op de Noordzee gebruiksfuncties tot en met 2050 [Boek]
Strietman, W.J. \ Hamon, K.G. \ Mol, A. \ 2019
In deze verkenning wordt een indicatieve economische vertaling gemaakt van twee ruimtelijke toekomstscenario's voor de Noordzee gebruiksfuncties: 'Langzaam Verder' en 'Samen Duurzaam', die beschreven staan in het rapport De toekomst van de Noordzee - ...
help
Business case Nieuwe Sanitatie en energiesysteem Strandeiland [Boek]
Reinstra, Otto \ Brauw, Harry de \ Giorgi, Sara \ Heijden, Twan van der \ Mol, Stefan \ Gaton, Marina \ 2018
Deze business case beschrijft de uitkomsten van een Total Cost of Ownership (TCO) model. De TCO is een gangbaar instrument om verschillende scenario’s financieel met elkaar te vergelijken. In de vergelijking worden zowel alle kosten (investeringen, a ...
help
Het Schone Waterexperiment; Amsterdammers onderzoeken de kwaliteit van oppervlaktewater [Boek]
Meulen, S. van der \ Zaan, B. van der \ Levelt, O. \ Brouwer, S. \ Mol, G. \ Houten, P. van \ Hersbach, L. \ Alberti, A. \ Meesterberends, M. \ 2018
Tijdens de zomer van 2017 hebben honderden Amsterdammers de kwaliteit van oppervlaktewater in hun stad onderzocht. Deelname aan Het Schone Waterexperiment (HSWE) heeft voor een overgrote meerderheid van de deelnemers hun kennis over de kwaliteit van ...
help
Literatuurstudie en formulering richtlijnen voor een ecologische inrichting van zonneparken in de provincies Groningen en Noord-Holland : eindrapportage [Boek]
Klaassen, Raymond \ Schaub, Tonio \ Ottens, Henk-Jan \ Schotman, Alex \ Snethlage, Judit \ Mol, Gerben \ 2018
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.