Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 243

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Molendijk
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Casus Bodemkwaliteit : akkerbouw op zand [Boek]
Westerdijk, K. \ Molendijk, L. \ Drok, M. \ 2019
Deze casus over Bodemkwaliteit Akkerbouw op Zand is gemaakt als oefenopdracht voor het onderwijs binnen het agrarisch mbo en hbo, als onderdeel van de lesmodule Bodem & klimaat. Het staat docenten vrij om de opdracht aan te passen aan het niveau van ...
help
Lespakket Groenbemesters [Boek]
Dijkshoorn, M. \ Haagsma, W. \ Hoek, H. \ Molendijk, L. \ Mommer, L. \ Os, G. van \ Westerdijk, K. \ Langeloo, D. \ Kerkmeester, R. \ Vlaming, P. \ 2019
Lesmateriaal dat opgenomen is in het Groen Kennisnet dossier Groenbemesters (WURKS-project). Er zijn casussen (verwerkingsopdrachten) gemaakt over bodemkwaliteit voor diverse grondsoorten (klei, zand) en sectoren (akkerbouw, melkveehouderij, gemengd) ...
help
Verduurzaming samenwerking akkerbouw-veehouderij in Drenthe : expertbeoordeling en advies [Boek]
Wolf, Pieter de \ Klompe, Koen \ Hanegraaf, Marjoleine \ Molendijk, Leendert \ Vellinga, Theun \ 2018
help
Instrumenten voor duurzaam bodembeheer : een overzicht [Boek]
Molendijk, Leendert \ Wolf, Pieter de \ Wesselink, Marie \ 2018
Het rapport geeft een overzicht van 32 instrumenten voor duurzaam bodembeheer, beschikbaar voor Nederlandse gebruikers in de akkerbouw en/of melkveehouderij. Een aantal richt zich op het meten van bodemkwaliteit, een deel is beslissingsondersteunend/ ...
help
Biofumigatie is nog geen betrouwbaar biologisch alternatief [Factsheet]
Visser, J. \ Molendijk, L. \ 2017
Een aantal veldproeven met verschillende biofumigatiegewassen laten nog geen eenduidig positieve resultaten zien. Resistente rassen met een hoger gehalte aan glucosinolaat lijken nodig om biofumigatie tot een effectieve bestrijdingstechniek te maken. ...
help
De bodem doorgronden : zorgen voor een goede bodemkwaliteit begint met meten : bodemgezondheid op zand [Brochure]
Visser, J. \ Molendijk, L. \ Korthals, G. \ [2016]
help
Het aaltjesschema [Factsheet]
Molendijk, L.P.G. \ Beers, T.G. van \ [ca. 2015]
Aaltjes of nematoden zijn minuscule wormpjes die in principe in vocht leven. Het maakt niet uit of dit vocht in zeeën, rivieren, grond, dieren of mensen zit. In grond en water komen in Nederland ongeveer 1200 soorten voor, waarvan zo"n 100 soorten vo ...
help
Bemonsteren op aaltjes [Factsheet]
Molendijk, L.P.G. \ Beers, T.G. van \ [ca. 2015]
Wanneer aaltjesschade eenmaal zichtbaar wordt, is het te laat om in te grijpen. Afkeuring, opbrengstschade, kwaliteitsverlies en exportbeperkingen gaan allemaal ten koste van het saldo. Voorkom verrassingen tijdens groei en oogst, door te zorgen dat ...
help
Tagetes als grondontsmetter ter bestrijding van wortellesieaaltjes [Factsheet]
Molendijk, L.P.G. \ Beers, T.G. van \ [ca. 2015]
Afrikaantjes zijn in staat slechts een specifieke groep van aaltjes uit te schakelen, namelijk wortellesieaaltjes, Pratylenchus spp. Van alle typen afrikaantjes bestrijdt het lage tuinafrikaantje Tagetes patula de Pratylenchus aaltjes het beste. Het ...
help
Tagetes, ook rendabel voor de akkerbouw! [Brochure]
Visser, J. \ Molendijk, L. \ Korthals, G. \ [2015]
De teelt van Tagetes heeft de besmetting met wortellesieaaltjes zeer sterk verlaagd. Na de teelt in 2006 tot minder dan 20 aaltjes/100 ml grond en na de tweede teelt in 2009 naar een nog lager niveau (< 2 wortellesieaaltjes/ 100 ml grond). Ondanks de ...
help
Bodem resetten: stap naar praktijktoepassing nieuwe methode van anaerobe grondontsmetting [Boek]
Runia, W. \ Molendijk, L. \ Visser, J. \ Regeer, H. \ Feil, H. \ Meints, H. \ 2015
Door de toenemende problemen met schadelijke aaltjes in diverse teelten wordt naarstig gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de grond te ontsmetten. Uitgangspunt van Wageningen UR en Agrifirm Plant is daarvoor een “groene” manier van grondbehand ...
help
Waardplantgeschiktheid nieuwe groenbemesters voor plant parasitaire aaltjes [Boek]
Visser, J.H.M. \ Molendijk, L.P.G. \ 2015
Veel problemen met aaltjes kunnen beperkt of zelfs voorkomen worden door een goed gekozen vruchtwisseling die is afgestemd op de aanwezige aaltjes besmetting. Ook groenbemesters spelen daarbij een belangrijke rol. Groenbemesters zijn onmisbaar om de ...
help
Akkerweb : akkerweb uw perceel in beeld [Brochure]
Been, T. \ Molendijk, L. \ 2014
Akkerweb biedt de GIS-functionaliteit en enkele algemene generieke applicaties aan, zoals webservices om satelliet data te downloaden of de functionaliteit voor het genereren van een taakkaart.
help
Minder schadelijke nematoden in biologisch bedrijfssysteem \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Korthals, G. \ Molendijk, L. \ Visser, J. \ 2014
Boeren, bedrijfsleven en bodemecologen werken aan oplossingen voor het verduurzamen van de akkerbouw. Het uiteindelijke doel is om met teeltmaatregelen de natuurlijke kringlopen in de bodem te herstellen. Mogelijk leiden deze maatregelen ook tot bete ...
help
Resistentie toets van aardappel tegen Meloidogyne Chitwoodi 2010-2013 : overzicht van het onderzoek medegefinancierd door Productschap Akkerbouw [Boek]
Molendijk, L. \ Been, T. \ 2014
help
Field evaluation of 10 biofumigation crops for the control of Pratylenchus penetrans and Verticillium dahliae [Poster]
Korthals, G.W. \ Lamers, J. \ Visser, J.H.M. \ Molendijk, L.P.G. \ [2014]
Biological control against soil pathogens is strongly needed, this project concentrates on the effectivity of biofumigation crops as an alternative to chemical control.
help
Effecten van fytosanitaire maatregelen tegen aardappelcysteaaltjes (Globodera spp.) ten behoeve van ACA-vrij pootgoed [Boek]
Molendijk, L. \ Been, T. \ Runia, W. \ cop. 2013
Fytosanitaire autoriteiten trachten internationaal de verspreiding van het aardappelcysteaaltje (ACA) naar andere landen zoveel mogelijk tegen te gaan. Daartoe zijn er in de gegevensbladen over aardappelcysteaaltjes (EPPO/CABI datasheets Globodera sp ...
help
Veranderingen in bodemkwaliteit als gevolg van teeltmaatregelen in conventionele en biologische bedrijfssystemen: minder schadelijke nematoden in het biologische bedrijfssysteem! \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Korthals, G. \ Molendijk, L. \ Visser, J. \ 2013
In het voorjaar van 2006 is een groot bodemgezondheidsexperiment gestart in Vredepeel (Limburg). Dit project valt binnen de PPS BODEM en richt zich op de ontwikkeling van een pakket aan teeltmaatregelen in zowel conventionele als biologische bedrijfs ...
help
Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie : samenvattingen van de 87e bijeenkomst op 3 oktober 2013 bij NIOO in Wageningen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Korthals, G. \ Visser, J. \ Molendijk, L. \ 2013
In dit verslag een samenvatting van de volgende onderzoeken: Veranderingen in bodemkwaliteit als gevolg van teeltmaatregelen in conventionele en biologische bedrijfssystemen; Variatie in de snelheid van houtafbraak in boomstronken: effect van vochtge ...
help
Onderzoek naar schade bij aspergeplanten door de aaltjes P. penetrans en H. betae : onderzoek naar de schade bij aspergeplanten door de plantparasitaire aaltjes Pratylenchus penetrans en Heterodera betae en naar de vermeerdering van deze aaltjes tijdens de teelt van aspergeplanten [Boek]
Hoek, J. \ Molendijk, L.P.G. \ 2013
In dit onderzoek is nagegaan of er bij een hoge besmetting van Pratylenchus penetrans en Heterodera betae schade ontstaat bij de opkweek van aspergeplanten en hoe groot het opbrengstverlies bij een hoge besmetting van deze aaltjes kan zijn. Ook is be ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.