Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 122

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Moll
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Watersysteemanalyse Aa of Weerijs [Boek]
Beers, M. \ Coenen, D. \ Keizer, H. \ Moll, K. \ 2018
De watersysteemanalyse maakt voor het waterlichaam Aa of Weerijs inzichtelijk hoe de beek er bij ligt, waarom de beek er zo bij ligt en wat de bandbreedte aan mogelijke ontwikkelrichtingen is. De analyse richt zich op 'weten' en vormt de opmaat voor ...
help
Wat is de kans op een leverbotinfectie? : werkgroep Leverbotprognose \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Moll, L. \ 2017
Leverbot kan enorme schade aanrichten bij runderen en schapen. Maar hoe weet je nu wanneer deze parasiet een risico vormt? De Werkgroep Leverbotprognose maakt jaarlijks een voorspelling van de kans op leverbotinfecties. Lammert Moll, leverbotexpert b ...
help
Leverbotslak zorgt voor problemen bij geiten \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Moll, L. \ 2017
De afgelopen periode is GD door enkele geitenbedrijven benaderd in verband met ernstige leverbotproblemen. Door in kaart te brengen waar de tussengastheren, de leverbotslakjes (Galba truncatula), zich bevinden, is het mogelijk om de bedrijven gericht ...
help
Toepassing van nieuwe gistingsconcepten Ephyra® en Themista® [Boek]
Visser, André \ Moll, Saskia \ 2016
Royal HaskoningDHV is een paar jaar geleden eveneens begonnen met de ontwikkeling van twee nieuwe slibinnovaties, zijnde Ephyra® en Themista®. Hiervoor is een samenwerkingsverband opgezet tussen STOWA, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerw ...
help
Mogelijk meer leverbotbesmetting : door zachte winter \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Moll, L. \ 2016
Nog nooit eerder waren de temperaturen zo hoog als deze winter. Hierdoor kon de ontwikkeling van leverbotinfecties lang doorgaan. Opvallend zijn de hoge percentages besmette slakken in de afgelopen winter, die hoger zijn dan in 2012, toen er een erns ...
help
Meer dierbewegingen, meer kans op insleep en verspreiding ziekte \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Moll, L. \ 2016
Voor de monitoring van diergezondheid van kleine herkauwers brengt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) jaarlijks een aantal monitoringskengetallen, waaronder sterfte en importstromen, op geitenbedrijven in beeld. Het doel hiervan is om te kijken na ...
help
Bulten bij geiten \ Vakblad kinderboerderijen [Artikel]
Moll, L. \ Vellema, P. \ 2015
Regelmatig krijgen medewerkers van de Gezondheidsdienst voor Dieren de volgende vraag “We hebben geiten met bulten, wat moeten we nu doen?” Zo’n vraag zonder nader onderzoek beantwoorden is lastig, want bulten kunnen gevuld zijn met pus, bloed, vocht ...
help
Goed drinkwater voor gezonde schapen en geiten: schoon, smakelijk en goed beschikbaar \ GD schaap geit [Artikel]
Counotte, G. \ Moll, L. \ 2015
Water is van levensbelang, ook voor uw schapen en geiten. Met goed drinkwater zijn uw dieren gezonder en beter vruchtbaar. Drinkwateronderzoek kan de geschiktheid voor uw dieren bepalen, maar uw eigen zintuigen vertellen u ook een hoop.
help
Zonder goed water geen goed leven \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Moll, L. \ Counotte, G. \ 2015
Goed drinkwater is van levensbelang voor mens en dier, en dus ook voor uw geiten. Het is een voorwaarde voor gezonde dieren en een goede vruchtbaarheid. Slecht water kan gezondheidsproblemen en een daling van de technische resultaten veroorzaken.
help
Wormmanagement en resistentieontwikkeling op Nederlandse rundveebedrijven \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Holzhauer, M. \ Doorn, D.C.K. van \ Bartels, C.J.M. \ Borgsteede, F.H.M. \ Mars, M.H. \ Wolthuis-Bronsvoort, A. ten \ Moll, L. \ Lam, T.J.G.M. \ 2014
In de periode 2009 tot 2011 werd door de GD de situatie in de Nederlandse rundveehouderij met betrekking tot resistentie van maagdarmwormen, longwormen en leverbot geïnventariseerd, met als doel de rundveesector te informeren over de ontwikkeling van ...
help
Leverbot, een groeiend probleem \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Moll, L. \ 2014
Bij geiten in Nederland komt minder vaak een leverbotbesmetting voor dan bij schapen. Hoewel de Gezondheidsdienst voor Dieren verwacht, dat leverbot in de toekomst ook bij geiten vaker voor zal komen en er allerlei belemmeringen zijn om een infectie ...
help
Bulten bij geiten : niet altijd CL (Caseous Lymphadenitis) \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Moll, L. \ 2014
Regelmatig stellen geitenhouders aan medewerkers van de Gezondheidsdienst voor Dieren de vraag: ‘We hebben geiten met bulten, wat moeten we nu doen?’. Zo’n vraag beantwoorden is lastig, want er zijn verschillende soorten bulten en allerlei mogelijke ...
help
Leverbotinfecties bij schapen \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Moll, L. \ Brom, R. van den \ 2014
In de afgelopen jaren was er veel belangstelling voor leverbotinfecties. In 2012 was in Nederland sprake van een ernstige leverbotinfectie. De resistentie voor triclabendazol breidde zich verder uit. In het voorjaar van 2013 werd een voorjaarsinfecti ...
help
Leverbot, jaar met twee gezichten \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Moll, L. \ 2013
De leverbotsituatie is dit jaar bijzonder te noemen: in het voorjaar van 2013 hadden we nog te maken met een ernstige leverbotbesmetting, maar dit lijkt tot nu toe niet te hebben geresulteerd in meer infectie in het najaar. Binnenkort staat de defini ...
help
Meer leverbotresistentie voor middel met triclabendazol \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Moll, L. \ 2013
Zoals al via verschillende media gemeld, is de leverbotbesmetting, die afgelopen najaar en deze winter is afgezet op het gras, ernstiger dan afgelopen jaren. Tijdens een periode met ernstige infecties komt duidelijker naar voren dat op steeds meer be ...
help
Ernstige leverbot verwacht \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Moll, L. \ 2012
De Werkgroep Leverbotprognose waarschuwt voor ernstige leverbot. Vooral in het westen van Nederland is het gras fors geïnfecteerd. Bedrijven in de leverbotgebieden moeten rekening houden met zware besmettingen bij hun schapen.
help
Veldexperiment voor verminderen slibbezwaar Markermeer [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Moll, J.R. \ Hoed MBA, J. \ Boderie, P. \ 2012
Een jaar lang zijn na de aanleg van een tijdelijke stalen damwand bij Warder in het Markermeer in augustus 2011 meetgegevens verzameld. Doel van dit veldexperiment is te meten wat de invloed is van deze 'luwtestructuur' op het slibgehalte in het wate ...
help
Leverbot bij de geit, is dat mogelijk? \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Moll, L. \ 2012
Elk jaar komen er bij de GD te Deventer veel bloed- en mestmonsters binnen voor onderzoek op leverbot. Daarbij komt het regelmatig voor dat er ook bij de geiten leverbot wordt aangetoond. Is dat vreemd?
help
Grote kans op leverbotinfecties \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Moll, L. \ 2012
Na een aantal jaren met relatief weinig leverbot, moeten veehouders de komende winter rekening houden met een ernstige leverbotbesmetting. In het noordwesten, westen en zuidwesten van Nederland zijn de risico’s het grootst.
help
Leverbotvoorspelling, hoe gaat die in zijn werk? \ Veehouder en dierenarts. Editie rundveehouderij [Artikel]
Moll, L. \ 2012
Leverbot zorgt al eeuwen voor grote schade in de veehouderij, waarbij in het verleden miljoenen dieren stierven door een infectie met deze parasiet. Lang heeft men niet geweten waar deze parasiet vandaan kwam en op welke manier hij voor zoveel schade ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.